De Wetenschapsserie : Exploring the moderating effect of absorptive capacity on the relationship between e-purchasing tools and category management

E-proQure wil inkopers en inkoopmanagers, financieel- en IT managers graag informeren over de ontwikkelingen op het gebied van e-Procurement. Daarbij zoeken we ook gericht naar wetenschappelijke artikelen naar onderzoek over de relatie tussen e-Procurement en inkoopresultaten.

Mensen werkzaam binnen bedrijven en instellingen hebben vaak geen tijd of zin om wetenschappelijke artikelen te lezen. Of ze hebben geen toegang tot deze artikelen. De inhoud kan echter voor hun beroepspraktijk interessant zijn. Daarom maken we van een aantal artikelen een samenvatting om deze te delen.

Voor het artikel ‘Exploring the moderating effect of absorptive capacity on the relationship between e-purchasing tools and category management.’ (2012) hebben de auteurs [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][1] onderzoek gedaan om antwoord te vinden op de vraag hoe verschillende e-Procurement tools kunnen helpen de inkoopprestaties te verbeteren gegeven bepaalde kenmerken van de manier waarop inkoop is georganiseerd.

Welke vraag kwam aan de orde?

De auteurs zien een verschuiving in de e-Procurement (EP) literatuur. Eerst lag het accent op de vraag of investeren in EP loont. Nu gaat het vooral over ‘Hoe zorgt een organisatie ervoor dat de beloofde voordelen op het moment dat de investering werd goedgekeurd, daadwerkelijk worden gerealiseerd?’. In deze studie werd onderzocht hoe verschillende EP-tools kunnen helpen de inkoopprestaties te verbeteren, gegeven bepaalde kenmerken van de manier waarop inkoop is georganiseerd.

Op basis literatuur is de volgende indeling voor EP gemaakt:

  • E-sourcing tools: beter zicht op potentiële leveranciers (grotere keuze) en vaak lagere prijzen, lagere proceskosten mede door een eenvoudiger proces en kortere doorlooptijden van een tender.
  • E-process tools (tools die de interne communicatie ondersteunen): lagere proceskosten, minder foutkansen, hogere contract compliance, meer transparantie, lagere proceskosten van de inkoop door betere uitnutting contracten.
  • E-transaction tools (tools die de communicatie tussen de organisatie en gecontracteerde leveranciers ondersteunen): kortere doorlooptijden transacties, minder foutkansen, lagere proceskosten, hogere waardering door de gebruikers.

De rol van Absorptive Capacity

In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de rol van Absorptive Capacity (AC) bij het realiseren van inkoopresultaten met behulp van EP. Hieronder wordt verstaan in hoeverre een organisatie in staat is om informatie van partners te verwerven en te gebruiken om op zowel strategisch- als operationeel niveau te excelleren. We zullen dit hierna het absorptievermogen noemen.

Absorptievermogen bestaat uit:

  • de competenties van de inkoper (meer relevante kennis = beter in staat om tools in te zetten voor lagere prijzen en proceskosten).
  • de competenties van de inkoopmanager (meer relevante kennis = beter in staat om inkooptacktieken en –technieken te ontwikkelen binnen de organisatie; van groot belang bij implementatie tools).
  • communicatie netwerk (van belang voor het bereiken van de stakeholders).
  • communicatie klimaat (effectiviteit communicatie is van groot belang voor het delen van kennis in de organisatie).
  • het identificeren van relevante kennis (identificeren en beschikbaar krijgen van relevante kennis uit interne en externe bronnen).

De belangrijkste conclusies

Daar waar de ene organisatie succesvol is met de implementatie van EP vervalt de andere in de technology productivity paradox (veel meer uitgeven aan IT dan dat er voordelen worden behaald door de inzet van IT). In het algemeen is de conclusie dat het absorptievermogen essentieel is voor prestatieverbeteringen door de toepassing van EP tools. Daarbinnen zijn de competenties van zowel de inkoper als de inkoopmanager het belangrijkste. Ofwel menselijk kapitaal binnen de inkoopfunctie is minstens zo belangrijk als EP tools. Organisaties die beschikken over IT capaciteiten en het vermogen hebben om te leren en informatie te delen, maken de meeste kans om EP succesvol te implementeren. Alleen maar investeren in EP tools leidt zelden tot verbeterde inkoopprestaties. Organisaties moeten bij het nemen van investeringsbeslissingen voor EP tools daarom de samenhang tussen technologie en menselijke vaardigheden goed overwegen.

Hoe zijn gegevens voor dit onderzoek verzameld?

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een literatuurstudie die de basis vormde voor een aantal hypotheses. Deze zijn getest door middel van een enquête waar 681 inkoopdirecteuren van bedrijven uit meerdere branches en landen aan hebben deelgenomen.

Tot slot

De conclusie is herkenbaar vanuit de beroepspraktijk binnen E-proQure. Inkooporganisaties met een hoge professionaliteit weten deze fase te bereiken en in stand te houden, omdat ze beter profiteren van beschikbare kennis. De ‘mensen van inkoop’, de manier waarop ze met stakeholders in verbinding staan en de tooling versterken elkaar en spelen daarom de hoofdrol bij het bereiken van dit niveau. Opnieuw een aansporing aan inkoopprofessionals om zich te ontwikkelen, zowel op het gebied van soft- als hard skills! En aan het management van bedrijven om bij investeringen in EP tools de menselijke vaardigheden in beeld te krijgen en te houden!

Kennispartner Gert Walhof: Bovenstaande is mijn samenvatting van het aangegeven wetenschappelijk artikel. Alle informatie en nuances die de auteurs in het artikel hebben beschreven, zijn daarom maar ten dele opgenomen. Bent u gegrepen door het onderwerp, zoek dan de volledige tekst op en ga een middag lekker lezen.

Komt u interessante wetenschappelijke artikelen waarvan u vindt dat het de moeite waard is, dat E-proQure er een samenvatting van maakt? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@E-proqure.nl .

[1] Katri Kauppi, Alistair Brandon-Jones, Stefano Ronchi, Erik M. van Raaij[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top
X