25e IPSERA Conferentie

Van 20 t/m 23 maart kwamen op de 25e IPSERA (International Purchasing and Supply Education and Research Association) wetenschappers uit landen over de hele wereld in Dortmund bijeen. Kennispartner Gert Walhof was erbij en heeft, uit de in totaal honderdtwintig papers drie onderzoeken geselecteerd, waarin een relatie wordt gelegd met e-Procurement. 

Ipseralogo

Een korte impressie..

  1. Potentials of B2B Business Networks (Christoph Bode and Jan Grünen, University of Mannheim) / C:

Onderzocht zijn de basiseigenschappen en mogelijkheden van Business-to –Business (B2B) networks. Vertrekpunt is hedendaagse technologie en business trends. Beide worden ontleend aan een literatuurstudie. Het doel is toekomstige ontwikkelingen voorspellen. Onder B2B business networks wordt in dit geval elektronische marktplaatsen verstaan. Deze marktplaatsen kennen vele verschillende vormen (ondersteuning van verschillende inkoop functies en/of product categorieën). En verschillende business modellen (de klant betaalt, de leverancier betaalt of gemengd). Er zijn een aantal grote partijen die de markt domineren en de onderzoekers komen tot de conclusie dat dit zo zal blijven.

  1. The Contribution of Big Data Analytics to Support Purchasing Process (Antonella Moretto and Stefano Ronchi, Politechnico di Milano, Italia) / W:

In marketing en sales wordt er veel onderzoek gedaan naar de waarde van big data. Naar de relevantie voor purchasing and supply management is nog weinig onderzoek gedaan. Doel van dit onderzoek is dan ook om de waarde van big data ter ondersteuning van het inkoopproces en de implementatie van nieuwe inkooppraktijken te onderzoeken. Het betreft hier lopend onderzoek, dat nog niet is afgerond.

  1. Centralizing or not? Using eProcurement for supporting procurement centralization programs in local governments (Andrea Patrucco and Stefano Ronchi, Politechnico di Milano, Italia and Davide Luzzini , Audencia School of Management, France):

Het efficiënt en effectief managen van Inkoop bij lokale overheden heeft een aanzienlijke invloed op de mogelijkheden om haar jaarlijkse doelstellingen te realiseren. Dit is mede afhankelijk van de organisatie van de inkoopfunctie en de mate van centralisatie. eProcurement kan de inkoopafdeling ondersteunen bij het managen en uitvoeren van de activiteiten. En met een betere prestatie als uitkomst. Op basis van een enquête onder lokale overheden in Italië probeert het onderzoek de verbanden te ontdekken tussen inkoopdoelstellingen, de mate van centralisatie en de inkoopprestaties en de invloed van eProcurement daarop. Het onderzoek is specifiek voor de situatie in Italië. Het betreft hier lopend onderzoek, dat nog niet is afgerond.

Meer over IPSERA vindt je op www.ipsera.com en meer over deze conferentie . We blijven het lopende onderzoek volgen en zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we dit melden. Komt u interessante publicaties tegen op het gebied van e-Procurement, dan horen we het graag!

Scroll naar boven