Workshop verandermanagement

Cyclus verandermanagementDe E-proQure Workshop Verandermanagement leert je hoe je de menselijke factor optimaal laat bijdragen aan het succes van een verandertraject.

De inkoopfunctie heeft de afgelopen tien jaar een complete metamorfose ondergaan. Er wordt steeds meer toegevoegde waarde van inkoop gevraagd, waarbij inkoopautomatisering een belangrijke driver is. Steeds meer (delen van) inkoopprocessen worden dan ook gestandaardiseerd en geautomatiseerd. De workshop verandermanagement bij e-procurementprojecten helpt je hierin stappen te zetten.

Bij veel inkooptransformatieprojecten – e-procurementprojecten niet uitgezonderd – zijn de projectresultaten sterk afhankelijk van o.a. leiderschap, de individuele adoptie, het gebruik door medewerkers en de invloed van andere belanghebbenden bij dit project. Of het nu gaat om een spendanalysetool, een purchase-to-pay systeem en/of wijzigingen van de inkoopprocessen en/of de inkooporganisatie. Inzet van verandermanagement en leiderschap is hierbij cruciaal. Niet alleen om draagvlak te creëren, maar ook de adoptie van systemen binnen jouw organisatie te vergroten. Dit brengt niet alleen uitdagingen, maar biedt ook kansen, mits je ze weet te verzilveren.

Wat levert dit op?

Na het volgen van de workshop Verandermanagement, kun je direct aan de slag met jouw eigen verandertraject. Wij leren je hoe je snel een risicoanalyse kunt maken van de veranderrisico’s binnen jouw organisatie, passend bij jouw situatie en context. De focus ligt niet alleen op het maken van een risicoanalyse, maar ook op het managen van de menselijke kant gedurende het project. Op basis hiervan kun je een succesvol inkooptransformatietraject doorvoeren én benut je optimaal de systeemmogelijkheden Na het volgen van de workshop weet jij hoe je de bovenstromen en onderstromen met elkaar laat samenwerken omdat dit uiteindelijk het verschil maakt voor een succesvol project.

Succesvolle invoering van Verandermanagement:

 • Vergroot de kans op een succesvolle realisatie van de doelstellingen binnen planning en budget;
 • Stimuleert een snelle adoptie en gebruik van de nieuwe inkoopprocessen en -systemen binnen jouw organisatie;
 • Zorgt voor een actieve en zichtbare Opdrachtgever in het verandertraject;
 • Zorgt voor de ontwikkeling van verandercompetenties in jouw organisatie;
 • Resulteert in duidelijke profilering van inkoop binnen de organisatie;

Wat zijn de leerpunten?

 • Je leert je hoe je een veranderstrategie opstelt, passend bij jouw situatie en jouw organisatie;
 • Je leert wie de belangrijkste stakeholders zijn en hoe je ze meekrijgt bij de invoering van een e-procurementtraject;
 • Je leert welke speciale tactieken mogelijk zijn voor de inrichting van de projectorganisatie en welke communicatiemiddelen passend zijn voor jouw verandertraject;
 • Je leert wat de succes- en faalfactoren zijn binnen alle 5 fasen van het door E-proQure ontwikkelde SLiM-model: oriëntatie, business case, selectie, implementatie alsook de fase gebruik van een digitaliseringstraject aan de hand van best practices;
 • Je herkent en ervaart de onderstromen in jouw traject, en weet ook hoe je deze bespreekbaar kunt maken;
 • Je krijgt inzicht in jouw persoonlijke stijl en mogelijkheden als veranderaar;
 • Je leert hoe je de bovenstromen en onderstromen met elkaar laat samenwerken omdat dit uiteindelijk het verschil maakt in een succesvol verander project;

Voor wie bedoeld?”

De workshop is bedoeld voor professionals (inkoopmanagers, inkoopadviseurs, projectmanagers, projectleden) van publieke organisaties en bedrijven die betrokken zijn bij inkoopverandertrajecten. Professionals die de inkoopfunctie verder willen optimaliseren en digitaliseren om alle voordelen te benutten.

Locatie en tijdstip

Locatie: Online
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Inloop vanaf 9.00 uur

Investering

De kosten bedragen €695,- exclusief btw per persoon. Inclusief koffie, thee en lunch.

In-company en maatwerk”

Het is ook mogelijk om met jouw organisatie of team een maatwerktraining te volgen, eventueel op jouw locatie.

Bel Antoinette Vriend (06 – 49 11 33 53) of mail info@e-proqure.nl voor meer informatie.

Wie is jouw trainer?

Antoinette Vriend is oprichter van en Kennispartner bij E-proQure, expert op het gebied van inkoopdigitalisering en inkooptransformaties in de Benelux gericht op de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg.
Antoinette is al ruim 25 jaar als interim manager/coach/adviseur betrokken bij de opzet en implementatie van verandertrajecten met betrekking tot interne ondersteunende afdelingen en processen en systemen (financiën, hrm, fm, inkoop). Al die tijd heeft zij gezien, ervaren en gevoeld dat voor het welslagen van projecten en continuïteit van organisaties noodzakelijk is aandacht te besteden aan de bovenstromen en onderstromen voor het realiseren van een succesvol project.
Zij is gecertificeerd Prosci verandermanagement practitioner, een wereldwijd toegepaste gestructureerde aanpak voor verandermanagement

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Op alle aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Algemene Voorwaarden voor trainingen en workshops van toepassing. Bij opdrachtverlening wordt 100% van de opdrachtsom gefactureerd, de betalingstermijn is 14 dagen dan wel uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de workshop. Eventuele restitutie bij annulering vindt plaats overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Algemene Voorwaarden.

Klik hier voor de Aanvullende Algemene Voorwaarden voor Workshops.

Scroll naar boven