Kenniscentrum voor het digitaliseren van Inkoopprocessen

E-proQure Digitalisering Driehoek inkoopsoftware

.

HIER WORDT GEBOUWD AAN EEN INFORMATIEVE EN SNELLE WEBSITE

HET E-PROCUREMENT KENNISCENTRUM DOOR EN VOOR PROFESSIONALS

E-proQure is ontstaan vanuit de behoefte van gebruikers. Het vinden van betrouwbare en onafhankelijke informatie voor het succesvol inzetten van e-procurement is niet makkelijk, kan kostbaar zijn en kost ook veel tijd. Daarbij zijn de uitvalrisico’s tijdens de voorbereiding, selectie, implementatie en gebruik van software-ondersteuning groot.

De behoefte aan informatie en kennisuitwisseling bleek zo groot dat Antoinette Vriend in 2011 E-proQure heeft opgericht. Dit om de continuïteit, kwaliteit en onafhankelijkheid van het onderzoek naar inkoopsystemen, marktontwikkelingen en succesvolle selectie en implementatietrajecten blijvend te waarborgen.

Daarbij is tevens een Raad van Advies ingesteld. Vanuit journalistiek en inhoudelijk oogpunt ziet deze met een kritische blik toe op de onafhankelijkheid en kwaliteit van de publicaties.

De informatie helpt al diegenen die

 • [fusion_modal_text_link name=”epqvoordelen” id=””]concurrentievoordelen[/fusion_modal_text_link] willen behalen via de inzet van inkoopsoftware
  [fusion_modal name=”epqvoordelen” title=”Strategische voordelen eProcurement” size=”large” background=”” border_color=”” show_footer=”yes” id=””]eProcurement omvat de ondersteuning van strategische inkoopactiviteiten (Spend Analyse, Supplier Relationship Management/Leveranciersmanagement) tot en met operationele inkoopactiviteiten (Purchase to Pay).
  eProcurement systemen bieden op zichzelf staand belangrijke voordelen die door integratie met andere bedrijfssystemen (bijv. Logistiek, Financiën, HRM) verder worden versterkt of zelf uitgebreid.Deze voordelen hebben betrekking op:

   • Proces-efficiency > tot 75%
   • Financiële prestaties (inkoopprijzen, realiseren kortingen, tijdige prolongatie, e.d.) > minimaal 5%
   • Proceskwaliteit
   • Informatievoorziening
   • Compliance
   • Governance

  De mate waarin voordelen worden behaald is afhankelijk van het inzicht en de wil om gezamenlijk doelstellingen te formuleren, te koppelen aan de strategische doelstellingen van de organisatie en het vermogen om de doelstellingen en veranderingen te realiseren.

  Wij berichten hierover in de betreffende secties van deze website.[/fusion_modal]

 • op de hoogte willen zijn van het aanbod en de ontwikkelingen van inkoopsoftware en inkoop ondersteunende ERP-systemen
 • succesvol inkoopsoftware willen selecteren, implementeren en gebruiken

Zij zijn of voelen zich verantwoordelijk voor

 • de strategische bijdrage van de inkoopfunctie en inkoopsoftware
 • inkoopprocessen, inkoopsystemen, inkoopsoftware
 • de ROI van inkoop- en aangrenzende processen

Hieronder vallen zowel inkoopprofessionals als facilitair en financieel managers, CPO’s, CIO’s, CFO’s en CEO’s en raden van bestuur.

Ons internationale kennisnetwerk bestaat vandaag de dag uit meer dan honderd bronnen uit de profit- en non-profit sector. Zij zijn werkzaam als inkoopprofessional, senior manager, onderzoeker, analist of leverancier.
Zij zijn vanuit verschillende functies verantwoordelijk voor

 • de realisatie en alignement van inkoop- en organisatiedoelstellingen en dus het praktisch en optimaal inzetten van inkoopsoftware
 • het analyseren van technologische, economische, juridische en marktontwikkelingen
 • het realiseren van proces- en ketenoptimalisatie

Zij leveren de actuele informatie over ontwikkelingen en over best practices. Deze wordt door de drie kennispartners binnen E-proQure verwerkt en aangevuld via onderzoek en ervaring vanuit hun eigen adviespraktijk en netwerk.

Stel uw vragen en deel uw waardevolle ideeën en ervaringen hier

 KENNISPARTNERS

De kennispartners delen hun passie om kennis en ervaringen te delen en zo gezamenlijk organisaties en bedrijfsprocessen beter en “leuker” te maken.

Buiten E-proQure dragen zij als adviseur of interimmanager mede de verantwoordelijkheid voor de realisatie en alignement van inkoop- en organisatiedoelstellingen en dus het praktisch en optimaal inzetten van inkoopsoftware.

[fusion_person name=”Antoinette Vriend” title=”Kennispartner”
http://e-proqure.nl/wp-content/uploads/2017/09/Antoinette-Vriend-E-proQure-over-ons-eprocurement-inkoop-e1505602069185.jpg” “
http://www.e-proqure.nl/antoinette-vriend” linkedin=”https://www.linkedin.com/in/antoinettevriend/

Ik vind het inspirerend om de nieuwste ontwikkelingen rond digitalisering van ondersteunende processen te volgen. In het bijzonder de toepassing hiervan binnen de sectoren overheid en zorg. Digitalisering biedt veel voordelen, maakt ons werk ….

Lees meer over Antoinette, haar blogs en passie voor e-procurement …

“Gert Walhof” title=”Kennispartner” picture=”http://e-proqure.nl/wp-content/uploads/2012/09/Gert-Walhof-E-proQure-over-ons-eprocurement-inkoop.jpg” pic_link=”http://www.e-proqure.nl/gert-walhof”

linkedin=”https://www.linkedin.com/in/gertwalhof/

De afgelopen jaren heeft e-Procurement bewezen van onschatbare waarde te zijn voor inkopers en de organisaties waar deze werken. Het levert veel op, van efficiënte processen tot lagere inkoopkosten. We zien dat …..

Lees meer over Gert, zijn blogs en passie voor e-procurement …

=”Wim Vriend” title=”Kennispartner” picture=”http://e-proqure.nl/wp-content/uploads/2012/09/Wim-Vriend-E-proQure-over-ons-eprocurement-inkoop.jpg” pic_link=”http://www.e-proqure.nl/wim-vriend” linkedin=”https://www.linkedin.com/in/wimvriend/” email=”wvriend@e-proqure.nl”

Inkoop als integraal onderdeel van Smart en LEAN ingerichte bedrijfsprocessen, zichtbaar afgestemd en bijdragend aan de doelstellingen en strategie van de organisatie. Dat zorgt voor lagere kosten, impulsen voor innovatie, betere risicobeheersing en ….

Lees meer over Wim, zijn blogs en passie voor e-procurement …

 VERKLARING VAN ONAFHANKELIJKHEID

E-proQure en haar kennispartners zijn op geen enkele wijze commercieel of financieel verbonden of gebonden aan afspraken met softwareleveranciers.

De bekostiging van onderzoek en publicaties vindt plaats door de inzet van de kennispartners van E-proQure en door vrijwillige bijdragen (donaties).

Donateurs wordt aangeboden om als zodanig te worden vermeld en eventueel om zich, op voor de lezer herkenbare en transparante wijze, aanvullend te kunnen presenteren. Er worden geen andere voordelen verstrekt. Donateurschap heeft dus géén invloed op de inhoud, meningen en conclusies van informatie die uit naam van E-proQure worden gepubliceerd. Donateurs hebben evenmin toegang tot de namen en contactgegevens van deelnemers aan nieuwsbrieven, onderzoeken en polls.

RAAD VAN ADVIES

Een deskundige Raad van Advies is ingesteld om de onafhankelijkheid, de kwaliteit en de objectiviteit van onderzoek en publicaties te waarborgen. Zij voorziet de kennispartners gevraagd en ongevraagd van advies.

De Raad van Advies bestaat uit leden die, naast hun bijdragen binnen de (internationale) inkoopwereld, specifieke en complementaire kennis en ervaring inbrengen.

De leden van de Raad van Advies zijn:

[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]

Scroll naar boven