Antoinette Vriend

Antoinette Vriend is oprichter van en kennispartner bij E-proQure.

Belangrijkste aandachtsgebieden

 • Overheid, Onderwijs en Gezondheidszorg
 • Change management
E-procurement: waardevol binnen Overheid en Zorg

Ik vind het inspirerend om de nieuwste ontwikkelingen rond digitalisering van ondersteunende processen te volgen. In het bijzonder de toepassing hiervan binnen de sectoren overheid en zorg.

Digitalisering biedt veel voordelen. Het maakt ons werk als inkopers zoveel leuker en makkelijker en vormt een driver voor verdere professionalisering. Technologie maakt steeds meer mogelijk en de druk op overhead neemt toe. De mens is vaak de sleutel tot succes.

Techniek: de mens als sleutel tot succes

Daarom ben ik bijzonder geïnteresseerd in niet alleen de processen en systemen maar ook met datgene wat onder de oppervlakte ligt: de menselijke kant van de veranderingen. Onvoldoende rekening houden met de menselijke factor leidt te vaak tot het mislukken van projecten of het niet behalen van de gewenste doelstellingen. Het samenwerken met anderen en delen van ervaringen geeft me energie. Het maakt dat onze opdrachten beter worden uitgevoerd en resultaten worden behaald.

Publicaties

 • e-Procurement Vendor Landscape onderzoek vanaf 2012
 • Adoptie-onderzoek e-Aanbesteden in Nederland
 • Auteur Kennisbank VIND Inkoop en Aanbestedingen
 • Co-auteur UN corporate sustainable responsibility (CSR)
 • Co-auteur Searching for Excellence in Procurement

Onderzoek

Trainingen & workshops

 • Workshop e-Procurement Publiek en Workshop Verandermanagement
 • Diverse inkoopopleidingen (opleiding FM Saxion Hogeschool, incompany bij non-profit organisaties)
 • Ontwikkeling modules operationeel/tactische inkoop en minor strategische inkoop voor de opleiding Facility Management
 • Examinator bachelor en Master FREM
 • Inkoopcoach

Diploma’s & certificaten

 • Bedrijfseconomie (UvT)
 • Best Value Procurement (Nevi)
 • Inkoopmarketing (Inkoopacademie)
 • Lean Six Sigma Yellow Belt (Bureau Tromp)
 • Prosci Change Management Practitioner ™
 • NLP
 • Organisatieopstellingen begeleiden

Ervaring

Mijn ervaringen met e-procurement valkuilen en oplossingen

Al ruim 25 jaar richt ik mij met veel voldoening op het opzetten en verbeteren van afdelingen en -processen. Zowel in lijn- en adviesfuncties binnen Inkoop, Facilitair Management, Financiën, HRM en Verkoop en met als drijfveer dat prettig en doelgericht (samen)werken hand in hand kunnen gaan.

Tijdens de eerste jaren liep ik al snel tegen allerlei beperkingen aan waarbij bedrijfssoftware mijn collega’s en mijzelf onvoldoende ondersteunde. De software voldeed niet, bleek onjuist ingericht of er werd onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden. De onderzoeken die ik hiernaar uitvoerde leidde in de regel naar een combinatie van

Herkenbare praktische valkuilen

Tijdens de voorbereidende fase

 • onvoldoende inzicht in de onderliggende werkprocessen, de behoefte aan ondersteuning en daarmee de vereiste functionaliteiten van een systeem
 • onvoldoende inzicht en afstemming met interne organisatieprocessen en externe ketenprocessen
 • onvoldoende inzicht in en vaststelling van te behalen voordelen en resultaten
 • onvoldoende draagvlak bij senior management (sponsoring: goedkeuring investeringsvoorstel; support tijdens vervolgfasen)
 • onvoldoende draagvlak bij gebruikers (betrokkenheid: kennis en medewerking)

Tijdens de selectie, implementatie en het gebruik

 • onvoldoende inzicht in de markt en mogelijkheden van inkoopsoftware
 • onvoldoende interne capaciteit (kennis, middelen, uren)
 • onvoldoende rekening houden met/verminderen van weerstanden (verandermanagement)
 • onvoldoende afstemming met andere organisatieonderdelen of externe zakenpartners in de supply chain
 • onvoldoende of onjuist toepassen van de mogelijkheden van de geïmplementeerde software

Dankzij goede samenwerking, extra verdieping in verandermanagement en wijze raad van anderen heb ik vervolgens succesvol selecties en implementaties kunnen leiden. Sinds 2008 voornamelijk voor inkoopsoftware zoals systemen voor Spend Analyse, e-Aanbesteden, Contract Management en Purchase to Pay (onder meer bestel- en betaalproces). Het doorbreken van de negatieve ervaringen bij gebruikers in dit soort trajecten geeft mij extra voldoening en inspiratie.

Oprichting E-proQure: onafhankelijk onderzoek

Het verkrijgen van betrouwbare informatie over inkoopsoftware en inzicht in de marktontwikkelingen is complex en kost veel tijd. Met een enthousiaste groep inkoopprofessionals (SEPP) ben ik in 2011 een onderzoek gestart naar inkoopsystemen. De behoefte aan informatie en kennisuitwisseling bleek zo groot dat ik vervolgens E-proQure heb opgericht. Dit om de continuïteit, kwaliteit en onafhankelijkheid van het onderzoek naar inkoopsystemen, marktontwikkelingen en succesvolle selectie en implementatietrajecten te waarborgen en gescheiden te houden van mijn consultancy- en interim activiteiten.

Een Raad van Advies houdt vanuit journalistieke en inhoudelijk oogpunt een kritische blik op de onafhankelijkheid en kwaliteit van onze publicaties.

Daarom ben ik kennispartner bij E-proQure …

Mijn doel is samen met mijn kennispartners, vanuit een gezamenlijke drive en passie voor kennisdeling en ontwikkeling van het vakgebied, kennis te delen met vakgenoten om continu de beste oplossingen te blijven verzorgen in het inkoopvakgebied waarin digitalisering steeds meer invloed krijgt op de ontwikkeling van de inkoopfunctie. De combinatie met mijn opdrachten als interim manager en inkoopcoach maken dat ik de kennis direct kan gebruiken en toepassen gericht op continue verbetering van dienstverlening aan klanten.
Daarom heb ik E-proQure opgericht en ben ik nog steeds kennispartner bij E-proQure.

Ik hoop dat jij op deze website de informatie vindt die jou verder helpt. Ongeacht de fase waarin je je bevindt.

Succes en met collegiale groet,

Antoinette Vriend

Scroll naar boven