digitalisering inkoopproces mkb

Achterstand in digitalisering inkoopprocessen slecht voor concurrentiepositie mkb

Uit gesprekken met ondernemers krijg ik de indruk dat het mkb nog de nodige stappen moet zetten om de kern van het inkoopproces te digitaliseren. De vraag ‘Wordt de afstand tussen mkb en grootbedrijf steeds groter?’ komt regelmatig aan de orde. Nu blijkt uit onderzoek in Duitsland dat deze vraag inderdaad met ‘ja’ moet worden beantwoord. Slecht nieuws voor ondernemers, omdat de concurrentiepositie van hun bedrijven in gevaar komt. Tijd voor actie.

Aan het onderzoek ‘Barometer Elektronische Beschaffung 2018‘ namen ondernemers uit zowel het mkb als grootbedrijf deel. Een belangrijke conclusie is, dat het grootbedrijf het belang van digitalisering van het inkoopproces inziet. Niet alleen om de inkoopkosten en -risico’s onder controle te hebben. Maar ook omdat het werken aan productiviteitsverbetering in de toeleveringsketen vraagt om digitale communicatie tussen de schakels. En de basis daarvoor is digitalisering van de inkoopprocessen.

Twee grote problemen voor ondernemers in het mkb

Het mkb heeft twee grote problemen als het gaat om inkoopdigitalisering. . Het inkoopproces bestaat in de kern uit de volgende stappen:

  • het vinden en contracteren van de beste leverancier (sourcing);
  • het beheren van de contracten en sturen op de prestaties van leveranciers (contractbeheer en -management);
  • en de operatie van bestellen tot betalen (bestel- en betaalproces).

Het mkb heeft delen van dit inkoopproces nog niet gedigitaliseerd. Dit leidt tot productiviteitsverlies, te hoge inkoopkosten en risico’s die niet onder controle zijn. Soms kan een bedrijf nu al geen onderdeel meer zijn van bepaalde ketens, omdat het niet in staat is tot digitale communicatie met andere bedrijven of instellingen. Het maken van keuzes en de implementatie laten helaas veel te wensen over. En dat heeft consequenties.

Verlies aan concurrentiekracht is het resultaat

Het niet op orde hebben van inkoopdigitalisering leidt tot verlies aan concurrentiekracht. De onderbouwing hiervoor is simpel:

  • Inkoopdigitalisering helpt de inkoopkosten te verlagen. Ervaring leert dat besparingen van 10% haalbaar zijn. En aangezien de inkoopkosten vaak tussen 50% en 70% van de kostprijs van een product of dienst uitmaken, is dit belangrijk voor de concurrentiepositie.
  • Inkoopdigitalisering helpt de (proces)kosten van de inkoop (medewerkers en systemen) te verlagen en de kwaliteit te verhogen. Is uw bedrijf in staat is om bijvoorbeeld digitaal orders voor leveranciers te maken, te verzenden en te controleren of de factuur correct is en daarom betaald kan worden?
  • Inkoopdigitalisering blijft zich ontwikkelen. U hoort regelmatig over de invloed van nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie en blockchain. Met deze technologieën wordt druk geëxperimenteerd en ze worden op steeds grotere schaal toegepast. Om mee te doen moet de basis van inkoopdigitalisering op orde zijn. En meedoen is geen optie. Want als uw bedrijf niet klaar is, wordt het vervangen door een bedrijf dat wel klaar is.

Uw bedrijf kan zich niet veroorloven om op het gebied van inkoopdigitalisering de boot te missen.

Wat kunnen ondernemers doen?

De kennispartners van E-proQure kunnen ondernemers helpen bij het vinden van antwoorden op vragen rond inkoopdigitalisering. De manier waarop inkoop georganiseerd kan worden is immers bedrijfsspecifiek. Bovendien is niet alle inkoopsoftware geschikt voor het mkb.

Dat doen we door snel in kaart te brengen wat de huidige staat is van inkoopdigitalisering binnen uw bedrijf. En op basis van uw bedrijfsdoelstellingen een stappenplan te maken voor inkoopdigitalisering, te helpen bij het kiezen van de software en implementatie. Onze kennis op het gebied van inkoopprocesoptimalisatie en actuele kennis over het marktaanbod van inkoopsoftware is daarbij een groot voordeel. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Gert Walhof

Kennispartner

Scroll naar boven