beter aanbesteden

Beter aanbesteden is onderweg!

Minister Kamp van Economische Zaken raakte bij de behandeling van de Gewijzigde Aanbestedingswet 2012, die op 1 juli 2016 van kracht werd, in discussie met Kamerleden over de vele problemen bij aanbestedingen. Zijn stelling was: de Wet is niet het probleem, maar de uitvoering door inkopers en ondernemers. Hij besloot tot actie, het project Beter Aanbesteden en benoemde een aanjager.

Aanjager in actie

Sinds de zomer van 2016 is oud Tweede Kamerlid Matthijs Huizing aanjager in functie. Hij verdeelde ons land in vijf regio’s en zocht mensen in de regio die de discussie konden gaan organiseren. Zowel ondernemers, inkopers in de publieke sector als juristen en kennisinstellingen werden uitgenodigd om te participeren. Ik meldde mij met collega’s van het Lectoraat Inkoopmanagement Hanzehogeschool Groningen aan in regio Noord en mocht deelnemen aan de eerste discussie op 23 november.

Doelstellingen project

Matthijs Huizing is tijdens de bijeenkomst duidelijk over wat hij wil. Geen ‘hoog over’ abstracte aanbevelingen maar concrete acties die zijn opdrachtgever de Minister, direct kan oppakken en omzetten in uitvoering. En hij wil tempo maken: dit jaar overzicht acties verzamelen in alle regio’s, begin volgend jaar de aanbevelingen uit de regio’s prioriteren met zijn adviesraad en in maart 2017 een conceptrapportage. In deze eerste bijeenkomst staan drie onderwerpen centraal:

  1. Beeldvorming rondom aanbesteden verbeteren.
  2. Dialoog met de markt
  3. Aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper in de publieke sector.

 

Beter Aanbesteden door e-Procurement

E-proQure vindt dat een geautomatiseerde ondersteuning van de inkoopfunctie een belangrijke bijdrage kan leveren aan genoemde doelstellingen. e-Procurement ondersteunt immers de kennis uitwisseling tussen inkopers en ondernemers tijdens de tender-, de contractmanagement- en purchase2pay fase. Bovendien wordt de toegankelijkheid en transparantie voor ondernemers vergroot. Alle informatie is op één plaats beschikbaar en inkopers en ondernemers kunnen zich concentreren op de inhoud en vakmanschap in plaats van op de administratie. Bovendien helpt e-Procurement foutkansen te verkleinen wat de beeldvorming over aanbestedingen bij ondernemers en andere belanghebbenden positief beïnvloed.

Een impressie uit de regio Noord

Tijdens de eerste bijeenkomst discussiëren ondernemers, inkopers, kennisinstellingen en juristen. Daarbij brengt iedere groep standpunten in vanuit zijn/haar eigen perspectief. Daarbij er zijn een paar rode draden te ontdekken. Sterk bepalend voor de beeldvorming zijn een paar grote Europese aanbestedingen (bijvoorbeeld Fyra) waar het fout is gegaan. De meeste aanbestedingen, vaak onder de Europese drempel, gaan eigenlijk best goed. De dialoog met de markt, zoals het tweede onderwerp wordt genoemd, biedt veel potentieel. Zowel ondernemers als inkoper hebben veel behoefte aan ontmoetingen. Uiteraard zijn marktconsultaties bij specifieke aanbestedingen van belang. Maar los daarvan moeten inkopers en ondernemers ook met elkaar in gesprek. Er zijn overal in het land al goede voorbeelden te vinden. Zoals de marktdagen die door het Inkoop Platform Groningen worden georganiseerd. Het derde onderwerp vakmanschap brengt vele verschillende invalshoeken. Inkopers zouden meer lef moeten hebben en de politieke discussie moeten voeden met informatie als deze inkoopconsequenties gaat hebben. Ondernemers zouden inkopers moeten uitdagen vooral functioneel te specificeren. En ze moeten zich verdiepen in de overheden als klant.

Naar concrete acties

Naar mijn mening zijn de doelstellingen van het project ‘Beter Aanbesteden’ goed gekozen. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de concrete acties die het project oplevert. Natuurlijk biedt de gewijzigde Aanbestedingswet hiervoor een juridisch kader, daarnaast en vooral gaat het om doelmatigheid, ofwel het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Scroll naar boven