certificering

Certificering e-aanbestedingsplatforms binnen EU

Vanaf 18 oktober aanstaande zijn EU-aanbestedingen op papier binnen alle EU-lidstaten niet meer toegestaan. Al sinds 2016 kunnen EU-landen digitaal aanbesteden verplicht stellen. Slechts een paar landen waaronder Nederland en Portugal hebben dit daadwerkelijk al geïmplementeerd. Om digitaal aanbesteden te implementeren, is een betrouwbaar platform essentieel.

Vier jaar geleden is een EU-expertgroep opgericht, bestaande uit afgevaardigden van de overheid, het onderwijs, aanbestedende diensten en private platforms. De expertgroep heeft een aantal richtlijnen en best practices verzameld over de accreditatie van e-aanbestedingsplatforms. Onlangs zijn deze richtlijnen en Best Practices gebundeld in een EU-rapport. Een geaccrediteerd systeem biedt aanbestedende diensten en inschrijvers de mogelijkheid om een optimaal volledig gedigitaliseerde aanbestedingsprocedure te doorlopen.

Meer informatie over het EU-rapport van de expertgroep

EUPLAT

Eén van de best practices die wordt genoemd is de EUPLAT, de vereniging van vooruitstrevende Europese e-Aanbestedingsplatforms. EUPLAT heeft samen met E-proQure een norm ontwikkeld voor best practice e-aanbestedingssystemen. Deze norm vormt de basis voor de accreditatie van een e-aanbestedingsplatform in de EU.

Scroll naar boven