inkoop in de cloud

Cloudadoptie inkoopsoftware door bedrijven blijft laag

Meer dan 70% van de grote Nederlandse bedrijven gebruikt eigen inkoopsoftware die op eigen computersystemen draait. Veel minder bedrijven werken in de cloud met hun inkoopsystemen. Dit blijkt uit een onderzoek van Conclusr onder inkoopmanagers van grote Nederlandse bedrijven.

Het onderzoek, dat Conclusr in opdracht van SynerTrade uitvoerde, onderstreept dat inkoopprofessionalisering in Nederland achter blijft. Deze situatie biedt dan ook ruim kansen om concurrentievoordelen te behalen door inkoopprocessen aan te laten sluiten op andere, reeds softwarematig ondersteunde bedrijfsprocessen.

Zo’n 14% van de ondervraagde Nederlandse bedrijven maakt gebruik van inkoopsoftware vanuit een private cloudomgeving. Het gebruik van publieke cloudoplossingen is nog ver weg voor inkopers: slechts 1% van de ondervraagde bedrijven maakt gebruik van een publieke cloudoplossing voor inkooptoepassingen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er een groot verschil zit tussen bedrijven met de hoge omzetten en de rest van de bedrijven. De inzet van een private of publieke cloudoplossing is bij organisaties met meer dan 500 miljoen jaaromzet met respectievelijk 17% en 4% relatief hoger is dan bij bedrijven met een lagere jaaromzet. De verschillen per sector zijn te verwaarlozen. Alleen de zorgsector maakt met 4% verhoudingsgewijs meer gebruik van inkoopsoftware in de publieke cloud.

Inkoopsystemen in de cloud

Marcel Doppenberg, Country Manager van SynerTrade vindt het opmerkelijk dat adoptiegraad van de cloud binnen inkoop laag is. Volgens Doppenberg kunnen snelheid, kostenefficiency en het op- en afschalen in capaciteit voor (nieuwe) applicaties een antwoord zijn op de huidige uitdagingen van de inkoopafdeling, die ook verder moet digitaliseren.

Scroll naar boven