E-procurement strategie

CPO’s: geen succes zonder e-procurement

Het hebben en implementeren van een e-procurement strategie is een belangrijke voorwaarde voor toekomstig succes. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Deloitte. Hiervoor worden jaarlijks CPO’s over de hele wereld gevraagd om een enquête in te vullen. Dit jaar kwamen er 504 reacties uit 39 landen. Tijdens het Inkoopsymposium van de Rijksuniversiteit Groningen op 12 april gaven Deloitte-onderzoekers Robert-Jan Haar en Arjan Berntsen een toelichting op de uitkomsten. Heeft u al een digitale inkoopstrategie?

Er worden ieder jaar de nodige CPO-onderzoeken gehouden. Soms lijkt het of ieder internationaal werkend adviesbureau er wel één heeft. De adviseurs van Deloitte zijn bij hun presentatie duidelijk. De CPO’s krijgen een vragenlijst die ze binnen 15 minuten kunnen invullen en de resultaten zijn daarom indicatief. Ze geven een beeld wat de status is van de inkoopfunctie binnen grote, vaak internationaal werkende, organisaties. En waar de CPO’s hun prioriteiten de komende jaren zien.

Geen verrassing: inkoopkosten op nummer 1

Als het gaat om prioriteiten voor het komend jaar, staat besparen op de inkoopkosten nog steeds op nummer 1. Gevolgd door de bijdrage van inkoop aan het ontwikkelen van nieuwe producten en markten (2) en het managen van risico’s (3).

Deloitte ziet een duidelijk wijziging. De afgelopen jaren waren kostenbesparing en cash management erg belangrijk. Nu gaan waardecreatie en innovatie meer de boventoon voeren. Om dit te kunnen waarmaken zijn er belangrijke voorwaarden. De top drie:

  1. Leiderschap
  2. Talentontwikkeling
  3. E-procurement

E-procurement = voorwaarde voor succes

In het rapport van de Deloitte CPO Survey 2018 wordt uitgebreid aandacht besteed aan e-procurement. Bij de meeste organisaties hebben de inkopers de nodige softwaretools tot hun beschikking. Purchase-to-pay is het meest vergaand geautomatiseerd. De adoptie van nieuwe technische ontwikkelingen als big data analytics, robotic proces automation en blockchains gaat echter nog langzaam.

Uit het onderzoek blijkt dat 17% van de CPO’s nog geen e-procurement strategie heeft. De overige 83% is hier wel mee bezig, maar slechts 18% heeft dit op het niveau dat er een business case is. Tegelijkertijd merkt Deloitte op dat de komende jaren organisaties het verschil kunnen maken met e-procurement. De ‘best in class’ presterende organisaties laten dat zien en lopen voorop.

Lees ook ons artikel over inkooptrends en inkoopsoftware ontwikkelingen in 2018

Het effect van e-procurement

De CPO’s spreken zich ook uit over de verwachte effecten van e-procurement. Ze zien deze binnen drie delen van het inkoopproces:

  1. Source to contract maakt gebruik van voorspellingen: voorspellen van de vraag, voorspellen van toekomstige leveranciers, inzicht in total costs voor commodities en spendmanagement in real time.
  2. Purchase-to-pay wordt geheel geautomatiseerd: automatische bewaking van voorraden en hieraan gekoppelde bestellingen bij leveranciers, betalen op het juiste moment en automatisch controleren en boeken van facturen.
  3. Suppliers management wordt proactief: leveranciersaudits door gebruik te maken van crowdsourcing, het monitoren van risico’s in real time, leveranciers bezoeken met behulp van augmented reality en monitoring duurzaamheid door continue informatie en visualisatie daarvan.

Klein probleem: we hebben de goede mensen nog niet

Het krijgen en vasthouden van de mensen met ambities en de juiste competenties is al topprioriteit voor de CPO’s. Ze erkennen dat ze op het gebied van e-procurement een bijzonder probleem hebben. Slechts 3% van de CPO’s geeft aan nu te kunnen beschikken over medewerkers die de e-procurement strategie kunnen helpen ontwikkelen en uitvoeren.

Heeft u al een digitale inkoopstrategie?

Uiteraard moet u voor uw bedrijf of instelling zelf conclusies trekken uit bovenstaande. Maar het moet u aan het denken zetten. Ik vind vooral van belang dat u gaat nadenken over wat u weet van de ontwikkelingen op het gebied van e-procurement en welke kansen deze kunnen bieden voor uw organisatie. Jonge mensen met digital skills en een eigen perspectief op deze ontwikkelingen kunnen voor u daarbij een belangrijke rol spelen. Ga niet alleen kennis verzamelen, maar start ook met kleinschalige experimenten.

Scroll naar boven