E-proQure Inkoopdigitalisering van inkoopfunctie

Digitale transformatie: een voorwaarde voor inkoop

E-proQure vraagt inkopers al een aantal jaren om zich te verdiepen in en na te denken over digitale transformatie. Daarbij gaat het niet om nieuwe inkoopsoftware die net weer iets slimmer is dan de vorige generatie. Maar om de invloed van digitale technologieën op de gehele organisatie. Te beginnen met de gevolgen die deze technologieën hebben voor producten en diensten, die de organisatie aan klanten wil gaan leveren. En wat dit betekent voor de supply chain. Onze stelling is, dat als inkopers vasthouden aan bestaande werkwijzen ze geen rol spelen in deze transformatie. Of korter: Inkoop raakt dan ‘out of business’.

Resultaten uit het verleden ………

Als gevolg van de (internationale) economische, geo-politieke en “epidemische” factoren is het belang van Inkoop voor veel organisaties duidelijker geworden. Disrupties in supply chains, schaarste aan in te kopen goederen en diensten, doorwerken op afstand: succesvolle inkooporganisaties hebben juist in de afgelopen jaren kunnen bewijzen dat een goed functionerende Inkoop een belangrijke bijdrage kan leveren aan de resultaten van de organisatie. Onder andere door supply chains te optimaliseren, door het inkoopproces binnen organisatie inzichtelijk te maken en te structureren en door resultaten zichtbaar te maken en te rapporteren heeft inkoop in aanzien gewonnen. Binnen veel organisaties is inkoop inmiddels vertegenwoordigt in het hoogste management.

Welke aanpassingen succesvolle inkooporganisaties hiervoor hebben moeten realiseren verschilt deels per sector. Wat deze organisaties gemeen hebben is dat digitalisering altijd onderdeel uitmaakt van de transities.

…… zijn geen garantie voor de toekomst

Digitale transformatie gaat het spel voor inkoop wezenlijk veranderen. Het heeft niet alleen effect op jouw organisatie, maar op alle organisaties. Ook die van de leveranciers of beter de gehele supply chain. De effecten zijn nu al te zien. Steeds vaker bieden leveranciers producten in combinatie met services aan. Services die vaak mogelijk worden gemaakt door nieuwe digitale technologieën. Een van de effecten hiervan is dat vaak de integrale kosten omlaag kunnen. Onderzoeksbureaus geven aan dat een reductie van 30% toch wel het minimum is. Tijdens de looptijd van de samenwerking met leveranciers worden steeds nieuwe behoeften (klant) of mogelijkheden (leverancier) zichtbaar. Hier moet snel iets mee worden gedaan. De invloed van digitalisering stopt immers niet op de dag dat het contract wordt gesloten. De vraag die dan opkomt is ‘Werkt het lineaire inkoopproces nog wel in een wereld waar wendbaarheid (agile) de boventoon voert?’.

De nieuwe opdracht voor inkoop

Om succesvol te zijn in een wereld waar de eigen organisatie en demand- en supplies chains digitaal transformeren, moet inkoop in ieder geval drie stappen zetten:

  • Het lineaire inkoopproces moet worden losgelaten. De herkenning moet ontstaan dat het inkoopproces cyclisch is. Wendbaarheid vraagt om regie op het gehele proces en verbinding van alle fasen. Van strategie tot de dagelijkse operatie.
  • In vergelijking tot de momentopname die een offerteronde is, zal meer moeten worden gekeken naar de reis die de eigen organisatie wil doormaken in een bepaalde tijd en de bijdragen die leveranciers daaraan kunnen leveren met de reizen die deze organisaties willen doormaken. Daar waar in de marketing al veel wordt gewerkt met de customer journey zal inkoop moeten leren denken en werken met de supplier journey. De traditionele aanpak van ‘3 offertes’ lijkt dan niet te voldoen. Wat het alternatief is, is nog niet helemaal duidelijk. Een aanpak als Vested speelt in ieder geval op deze ontwikkeling in.
  • Om dit te ondersteunen zijn nieuwe tools nodig. Daarbij is het goed om zowel te kijken welke ontwikkelingen bestaande leveranciers van inkoopsoftware doormaken als wat start ups aanbieden.

Digitale transformatie: geen bedreiging voor inkoop!

De Digitale Transformatie is een bedreiging voor inkoop als inkopers en inkoopmanagers niet zien dat het gaat om veel meer dan de inkoop toolbox vernieuwen en digitaliseren. Deze transformatie vindt in de alle geledingen van de demand- en supply chain plaats en leidt tot nieuwe dienstverlening aan klanten en mogelijke een andere positionering van de organisatie in ketens. Daar moet inkoop een belangrijke rol in spelen. Het tempo waarin deze ontwikkelingen worden doorgemaakt is in belangrijke mate afhankelijk van het tempo waarin jouw organisatie digitaal wil en kan transformeren. Het is zeker geen kwestie van de ene op de andere dag. De verwachting is dat in de eerste plaats bij het inkopen van services de invloed van digitalisering gaat gelden. Voor de inkoop van producten zou het lineaire inkoopproces en het 3 offertes principe nog best een aantal jaren voldoen. E-proQure vraagt daarom in de eerste plaats aandacht voor deze ontwikkelingen van inkopers en inkoopmanagers. En denkt graag mee over de mee. Heb je daar behoefte aan stuur dan een email naar info@eproqure.nl .

Deze blog is geïnspireerd door het artikel Digital Transformation Changes Role of Purchasing Organizations.

Scroll naar boven