digitalisering

Digitaliseringsindex 2018: in 2021 circa driekwart bedrijfsprocessen gedigitaliseerd

Nederlandse bedrijven verwachten dat 73% van de bedrijfsprocessen rond 2021 digitaal verlopen. Opvallend is dat de grootzakelijke markt tweemaal zoveel digitaliseert als het mkb. Het mkb loopt dus qua digitalisering nog steeds achter. Dit blijkt uit de Digitaliseringsindex 2018, die Kantar TNS opstelde voor Visma Software.

Vertegenwoordigers van in totaal 200 bedrijven uit diverse sectoren deden mee aan het onderzoek in april 2018 (140 in het mkb (20-100 medewerkers) en 60 in de grootzakelijke markt (>100 medewerkers)). Grote organisaties verwachten dat in 2021 81% gedigitaliseerd zal zijn. Kleinere organisaties zijn iets behoudender: 71%.

E-factureren meest gedigitaliseerd

Nederlandse bedrijven versturen beduidend vaker digitale facturen: 64% in 2018 tegen 53% in 2017. Het is anno 2018 het meest gedigitaliseerde proces. De handel en dienstverlening lopen voorop met respectievelijk 71% en 76%. In 2017 was er nog een flink verschil tussen het mkb (52%) en de grootzakelijke markt (60%), dat is nu vrijwel verdwenen.

Vooral de hoeveelheid uitgaande facturen lijkt een rol te spelen bij het al dan niet digitaliseren van dit proces. Vorig jaar werden ongeschikte systemen, terughoudend management en onvoorbereide klanten nog als belangrijke factoren genoemd.

Ook het digitaal ontvangen van facturen is sterk toegenomen; van 39% vorig jaar naar 51% nu. De dienstverlening en overheid/non-profit zijn koplopers met respectievelijk 60% en 58%. Het verschil tussen het mkb (46%) en de grotere bedrijven (70%) is iets kleiner geworden, maar blijft fors. Een veelgenoemde belemmering zijn de bestaande financiële systemen.

Verdere digitalisatie loopt terug

Een kwart van de bedrijven zegt meer processen te willen automatiseren. Vorig jaar was dat nog 30%. In de industrie (29%) en de handel (31%) zijn de ambities het grootst, in de overheid/non-profit het kleinst (10%). Er is opnieuw een flink verschil tussen kleinere en grote organisaties, met 21% en 43%. Vorig jaar gaf 28% van de kleinere bedrijven aan meer processen digitaal te willen maken. Op de vraag welke processen bedrijven nog zouden willen digitaliseren, is het meest gegeven antwoord de (kwaliteit) van de productie.

Veiligheid, privacy en cybercrime zijn nog steeds de grootste uitdaging voor bedrijven in de digitale transitie. Het merendeel van de bedrijven denkt dat de meeste ondernemingen in ons land nog aan het begin van de digitalisering staan. 43% verwacht dat over vijf jaar alle processen bij de meeste bedrijven volledig geautomatiseerd zullen zijn.

Mkb werkt meer op afstand

Meer dan de helft van de medewerkers (55%) kan anno 2018 op afstand werken en heeft 24/7 toegang tot de bedrijfssystemen – vanaf elke plaats en elk apparaat. In 2017 was dit nog 42%. In het mkb gebeurt dit beduidend meer dan in de grootzakelijke markt, met 57% versus 48%. Vorig jaar was het juist omgekeerd. Toen gaf 41% van de kleinere organisaties aan dat het mogelijk was om op afstand te werken, tegenover 50% van de grotere ondernemingen.

44% van de bedrijven zegt tegenwoordig in de cloud te werken, in 2017 was dit 36%. Er is ook weinig verschil meer tussen het mkb en de grootzakelijke markt (44% versus 43%). Vorig jaar bleven de kleinere organisaties nog achter in hun cloudgebruik ten opzichte van de grotere (35% versus 40%). In de overheid/non-profit gebeurt het meest in de cloud (57%). Naarmate er meer in de cloud wordt gewerkt, neemt de mate van digitalisering toe.

Lichte stijging kostenbesparing

Er is een licht stijgende lijn te zien qua kostenbesparing: voor 2018 voorzien ondernemers een kostendaling van 12% (2016: 9% en 2017: 11%). Daarbij zijn de verschillen tussen kleinere en grotere bedrijven minimaal, net zoals vorig jaar. Alleen verwachten de grotere bedrijven nu iets meer te profiteren van de digitalisering (13%), dan de kleinere (12%).

Download de digitaliseringsindex op de site van Visma Software

Scroll naar boven