E-aanbesteden in Nederland: de tijd dringt!

In 2012 kondigde de Europese Commissie aan te streven naar volledige digitale inkoop door aanbestedende diensten in 2016. Vanaf april 2016 wordt digitaal aanbesteden verplicht. Reden om onderzoek uit te voeren naar de mate van gebruik van e-aanbesteden in Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd door E-proQure en het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen onder 449 centrale (ministeries) en decentrale (provincies, waterschappen, hoogheemraadschappen en gemeenten) overheden in Nederland. Naast literatuuronderzoek is er een online vragenlijst ingevuld door 93 respondenten werkzaam op tactisch en strategisch niveau.

Implementatie e-aanbesteden in Nederland

Bij maar liefst 65% van de organisaties is e-aanbesteden nog niet geïmplementeerd. 61% heeft nog geen besluit genomen over implementatie en bij 22% wordt het zelfs niet overwogen. Dit is opmerkelijk gezien de wettelijke verplichting tot digitaal aanbesteden. Bovendien worden de voordelen van e-aanbesteden hierdoor niet gerealiseerd. Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van e-aanbesteden in Nederland nog in de kinderschoenen staat. De bewustwording ten aanzien van e-aanbesteden is laag, terwijl de tijd dringt.

Betrokkenheid van de juiste beslissers, een gedegen business case, project- en verandermanagement zijn noodzakelijk. Niet alleen om tijdig aan de wettelijke verplichting te voldoen, maar ook om de kansen die e-aanbesteden biedt niet te laten liggen. Te denken valt aan efficiency, foutenreductie, transparantie en lastenverlichting voor aanbestedende dienst en leveranciers.

Diegenen die al tot implementatie of volledige ingebruikname zijn overgegaan, kunnen de voordelen nog beter benutten en daarmee de inkoopvolwassenheid verhogen. Dit kan door verdere procesoptimalisatie en systeemintegratie en het realiseren van koppelingen met andere inkoopprocessen.  

Voor geïnteresseerden is gratis een uitgebreide management samenvatting van het onderzoek beschikbaar.

e-aanbesteden onderzoek

Scroll naar boven