e-Aanbesteden voor inschrijvers: een kwestie van uitstellen of kansen benutten ?

Sinds eind oktober ligt een wetsvoorstel voor een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 bij de Tweede Kamer. Daarin wordt voorgesteld de ingangsdatum van de verplichting tot e-Aanbesteden uit te stellen van 18 april 2016 naar 1 juli 2017. In deze blog lichten wij de achtergrond van dit uitstel toe. Wat gaan inschrijvers doen ? E-Aanbesteden uitstellen of nu de kansen benutten die e-Aanbesteden biedt?

Uitstel E-aanbesteden tot 1 juli 2017

De ingangsdatum van de verplichting tot volledig digitaal aanbesteden is volgens de Europese Aanbestedingsrichtlijnen 18 april 2016. Daarbij heeft iedere lidstaat de mogelijkheid om de verplichting tot e-Aanbesteden uit te stellen met maximaal 18 maanden, dus uiterlijk tot oktober 2018. De Minister stelt nu voor de ingangsdatum uit te stellen van 18 april 2016 naar 1 juli 2017. Op die datum wordt e-Aanbesteden èn digitaal inschrijven voor alle Europese aanbestedingen verplicht.

In de onderstaand overzicht vind je de 3 belangrijkste redenen waarom e-Aanbesteden wordt uitgesteld.

3 redenen voor uitstel e-Aanbesteden

  1. Kleinere organisaties zijn er nog niet klaar voor: gevoed door gemengde reacties op de consultatieronde van de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 worden problemen verwacht bij de kleinere aanbestedende diensten en inschrijvers. Zij beschikken vaak over beperkte middelen om e-Aanbesteden in te voeren.
  2. Kleinere inschrijvers en meerdere systemen: Er zijn meerdere e-Aanbestedingssystemen waarmee binnen Nederland gewerkt wordt, variërend van Tenderned tot een aantal commerciële e-Aanbestedingssystemen. Verwacht wordt dat met name de kleinere inschrijvers pas gaan reageren nadat overheidsklanten hun systeemkeuze hebben gemaakt.
  3. Tenderned moet nog geschikt worden gemaakt voor toevloed gebruikers: Blijkbaar verwacht de wetgever dat Tenderned niet op tijd gereed is om aan de toename van het aantal gebruikers te voldoen.

Veel belangrijker is echter waarom jij e-Aanbesteden nog steeds hebt uitgesteld. Welke kansen mis je hierdoor ?

Welke kansen laten kleinere organisaties lopen?

Veel kleinere organisaties vinden meedoen aan aanbestedingen een boel gedoe. Welke 3 belangrijke kansen laten kleinere inschrijvende partijen liggen door zich niet te verdiepen in de kunst van het digitaal inschrijven ?

  1. Digitaal aanbesteden biedt omzetkansen voor kleinere organisaties. Aanbestedingssystemen beschikken over zoekfuncties waardoor relevante aanbestedingen van overheden relatief eenvoudig te vinden zijn. Ook tot overheden waar jij tot nu toe nog geen zaken mee deed.
  2. In huidige aanbestedingsprocedures wordt vaak nog zowel een fysieke offerte (vaak in 2-voud) gevraagd en een USB stick met bestanden. Dit leidt vaak tot onnodig veel papierwerk en hoge offertekosten. Volledig digitaal aanbesteden biedt kleinere organisaties een kans om de offertekosten te verlagen.
  3. Veel kleinere organisaties beschikken niet over een uitgebreid bid- of tenderteam om offertes aan te bieden. Dit betekent dat vaak onder hoge druk en binnen een beperkte tijd offertes moeten worden opgesteld. Vaak gaat de tijd en aandacht uit naar de volledigheid en juistheid van de ingediende offerte, de tijd die resteert voor de inhoud is beperkt. Digitaal aanbesteden leidt tot minder fouten en meer efficiency en biedt daardoor meer kans om te richten op de inhoud van de offerte. Door nu te starten bieden kleinere overheden de inschrijvers en lokale ondernemers de kans resultaten te verbeteren en zich tijdig voor te bereiden op de juiste systemen.

e-aanbesteden

Wacht daarom niet langer en begin vandaag nog.

Kansen liggen er voor inschrijvers om geld te verdienen en administratieve lasten te verlagen. Deze wil jij toch ook verzilveren ?

Ben je inschrijver, wil je aan de slag met e-Aanbesteden en denk je hierbij wat hulp te kunnen gebruiken ? Neem dan contact op met Gert Walhof of Antoinette Vriend, kennispartners van E-proQure. Zij helpen je graag verder. Je kunt hen bereiken via info@e-proqure.nl.

Scroll naar boven