Raymond Knops - Staatssecretaris BZK

Digitale dienstverlening aan bedrijven naar ministerie BZK

De digitale dienstverlening van de overheid aan bedrijven komt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het kabinet wil zo meer samenhang brengen in de digitale overheidsinfrastructuur en digitale dienstverlening voor zowel burgers als bedrijven. Staatsecretaris Raymond Knops wordt verantwoordelijk voor de e-diensten aan bedrijven.

E-diensten

Het pakket aan voorzieningen en beleidsontwikkeling bevat onder meer Ondernemersplein, Berichtenbox voor Bedrijven, Digipoort, eDelivery Gateway, Mijn Overheid voor Ondernemers en standaarden voor digitale informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijven. Het ministerie van BZK zal ook het gebruik van eFactureren en SBR (Standaard Business Reporting) door de overheid gaan stimuleren.

Digitale identificatie

Ook komt de beleidsverantwoordelijkheid voor de digitale identificatie door burgers en bedrijven bij Binnenlandse Zaken te liggen, waaronder het publiek-private afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten ETD (waaronder eHerkenning en Idensys), het gedeelte van de Europese Eidas-verordening dat over elektronische identiteiten gaat, en de afstemming van het Europese beleid hierover. EZK en BZK werkten al geruime tijd nauw samen aan deze dossiers. BZK wordt voor deze voorzieningen opdrachtgever van de:

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);
  • Logius;
  • Dienst ICT Uitvoering (Dictu);
  • en de Kamer van Koophandel.

Ministerie van EZK

Het ministerie van EZK blijft verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het gebied van ondernemersklimaat, digitale economie, telecomnetwerken, marktordening, de digitale markt binnen de Europese Unie, en de daarmee samenhangende voorzieningen voor vertrouwensdiensten Eidas. Verder blijft het ministerie van EZK beleidsverantwoordelijk voor digitale contacten tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten.

Bron: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Scroll naar boven