e-factureren

E-factureren verplicht in Europa vanaf 17 april 2019

Europese overheidsorganisaties en alle andere aanbestedende diensten moeten per 17 april 2019 verplicht e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Dit blijkt uit de publicatie op 17 oktober van de Europese e-facturatie-Norm 16931.

Op 17 oktober 2017 is de Europese e-facturatie-Norm 16931 en de bijbehorende lijst van syntaxen gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Dit betekent dat uiterlijk 18 maanden na de publicatiedatum van de norm e-factureren geïmplementeerd moet zijn.

Deze nieuwe Europese norm is de basis voor een eenduidige uitwisseling van e-facturen tussen leveranciers en overheden in Europa. Alle leveranciers wordt hiermee de helderheid verschaft dat zij vanaf 17 april 2019 e-facturen kunnen versturen die voldoen aan de Europese norm.

Voorbeeldfactuur

Onderzoeksbureau GBNED heeft een voorbeeldfactuur gemaakt op basis van EN-16931. Deze is o.a. op te vragen via UBL ketentest.

Scroll naar boven