E-proQure workshop tijdens APMP congres 2019

De Nederlandse chapter van de Association of Proposal Management Professionals (APMP), vereniging voor bid- en proposal professionals, vierde op 11 april jongstleden haar 15 jarig bestaan in Nederland. Dit werd gevierd met een interdisciplinair congres dat opgebouwd is rond deze zeer actuele en urgente thema’s, waar de gehele wereld van vraag, aanbod mee te maken heeft. Het belangrijkste congres voor deze beroepsgroep in 2019.

Volgens ingewijden kunnen deze beroepen inderdaad mogelijk verdwijnen in hun huidige vorm. Wat komt ervoor in de plaats in de toekomst? Anderen claimen dat de juiste mindset essentieel is voor een goede samenwerking tussen deze beroepsgroepen. Als dat zo is, wat is dan die juiste mindset?  Het congres had dan ook als thema “Inkoop en verkoop noodgedwongen in het huwelijksbootje?” Gedurende de dag gingen sprekers tijdens plenaire sessies en workshops op dit thema in.

E-proQure was gevraagd om een workshop te verzorgen. Daarbij werd door Antoinette Vriend en Gert Walhof gesteld, dat inkopers en verkopers belangrijke schakels tussen klanten en leveranciers vormen. Er is geen sprake van ‘noodgedwongen huwelijk’. Er zijn juist veel kansen om samen waarde te creëren. Dat daarbij data een steeds belangrijkere rol spelen is inmiddels breed bekend. Het SLiM model, dat door E-proQure wordt ingezet bij het ontwikkelen van inkoopinformatiesystemen, kan ook aan de verkoopkant goed worden gebruikt. En we hadden overigens al eens gepleit voor een matchmaker die de samenwerking tussen inkoop en verkoop nog kan versnellen!

De APMP zet zich in voor de doorlopende professionalisering van zijn leden door continue verbetering van de benodigde kennis en technieken. Erg enthousiast en positief verrast verlieten we het congres. Dit kwam door de kwaliteit van het programma, en door kennismaking met de aangesloten leden en het bestuur die zich inzetten voor verder professionalisering van het vak voor bid- en proposal managers. Een mooie kans voor de NEVI vereniging om ook de banden met haar evenknie APMP te versterken en elkaar meer op te zoeken.

Scroll naar boven