shopping venture, shopping, laptop-4516039.jpg

Een leerzaam Valentijnscadeau: college inkoopdigitalisering Conducto

Op 14 februari jongstleden schonk Conducto haar inkoopprofessionals een leerzaam Valentijnscadeau. Onder leiding van Wim Vriend (E-proQure Kennispartner en Business transformation expert) en Richard Lennartz (Directeur RijksInkoopSamenwerking) werd een digitaal interactief college over ontwikkelingen in het inkoopproces en inkoopdigitalisering verzorgd. Conducto wil hiermee wegbereiders en kennisdragers voorbereiden op de digitale transformatie. 

Inkoopfunctie moet zich bekwamen in de kansen die digitalisering biedt 

Wil inkoop een prominente rol spelen in de digitale transformatie van organisaties, dan moet de functie zich bekwamen in de kansen die het biedt. Kansen in de sfeer van het doelmatig, doelgericht, rechtmatig en flexibel inrichten van het inkoopproces en daarmee een impuls biedend aan de keten. Kansen ook in de sfeer van het optimaliseren van alle functies binnen de eigen organisatie. Denk daarbij aan innovatie van producten en diensten, het centraliseren van data ten behoeve van data gedreven besluitvorming of de exploratie naar de mogelijkheden van nieuwe technologieën.  

Wegbereiders digitalisering hard nodig voor private en publieke organisaties 

De private markt is sterk in ontwikkeling. De publieke markt maakt zich thans op voor de noodzakelijke sprong voorwaarts. Inkoopprofessionals hebben inzicht nodig in de mogelijkheden van digitale transformatie, de verantwoordelijkheid die inkoop daarin kan nemen en de eigen rol in dat proces. Ze hebben namelijk kennisdragers en wegbereiders nodig! 

Digitalisering bij de Rijks Inkoop Samenwerking 

Richard startte de sessie met een open en duidelijk verhaal over de digitalisering van het inkoopproces bij de RIS (voorheen HIS). Richard lichtte toe waar ze in de praktijk tegen aanlopen en hoe ze met diverse issues omgaan. Er ontstond een levendige discussie over het rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding en de vraag of dit een doelstelling is of een randvoorwaarde. Natuurlijk kwamen Richard en Wim en ook alle deelnemers tot de conclusie dat rechtmatigheid een eis is om een aanbesteding goed uit te voeren. 

Wat is belangrijk bij digitalisering van het inkooproces

 Een aantal belangrijke aandachtspunten die werden genoemd voor het digitaliseren van het inkoopproces: 

  • Breng het volwassenheidsniveau van je proces en organisatie goed in kaart en koppel daaraan de doelen die je nastreeft. 
  • Denk aan de stelling: “Het systeem is een hulpmiddel om hogere doelen te realiseren.” Dus het systeem is inherent aan de doelen. Om een goed systeem te selecteren moet je redeneren vanuit je doelen en daar procesmatig over redeneren. Kijk naar hoe het systeem je gaat helpen om jouw organisatiedoelen te behalen. 
  • Vraag niet naar artificial intelligence. Dit is een term. Leg uit wat je wil bereiken en vraag aan leveranciers naar oplossingen en toepassingen. 

Meer weten?

Dit college heeft iedereen aan het denken gezet en geïnspireerd om als wegvoorbereiders digitalisering te opereren. Wil je meer weten of ook een workshop of college inkoopdigitalisering laten verzorgen? Mail ons dan en meld je aan voor onze workshops inkoopdigitalisering privaat of publiek.
 

Scroll naar boven