E-proQure Vendor Landscape onderzoek 2019

Eerste resultaten vierde E-proQure onderzoek naar inkoopsoftware

E-proQure is gestart met de update van het Vendor Landscape onderzoek naar inkoopsoftware. Maart 2019 worden de definitieve resultaten gepubliceerd. Hierbij alvast beknopt een eerste indruk van de bevindingen.

Geen trendbreuken in de ontwikkelingen

De ontwikkelingen die we in het laatste Vendor Landscape onderzoek naar de markt van inkoopsoftware (2016) beschreven hebben zich onverminderd voortgezet.

[Download hier het E-proQure VLS-rapport 2017]

– Aanbod nog steeds laagdrempelig, relevant en in beweging

Het aanbod is onverminderd ruim en laagdrempelig voor elk type organisatie van (zowat) elke omvang.

Daar waar overnames zorgen voor een krapper maar vaak verbeterd productaanbod, vullen nieuwe spelers de markt aan met vaak innovatieve aanbod. Recente voorbeelden hiervan zijn respectievelijk de overname van Esize door Proactis en nieuwkomers als Greenstone: leveranciers- en contractmanagement ‘powered by Artificial Intelligence on steroids’.

– Gebruiksgemak van onderscheidend naar scherprechter

In 2017 meldden we dat gebruiksgemak steeds meer een onderscheidende factor wordt. We koppelden daarbij de capaciteit van softwareleveranciers om gebruiksgemak te verbeteren aan technische keuzes die zij maken bij het ontwikkelen van hun systemen.

Inmiddels zijn we aangeland in een fase waarin gebruiksgemak een scherprechter aan het worden is voor het voortbestaan van softwareleveranciers. Systemen die dit niet kunnen bieden zijn inmiddels verdwenen uit het aanbod of verliezen marktaandeel.

– Selectie en implementatie nog onverminderd een sof

Implementatie van een SaaS-systeem moet in de regel eenvoudiger te realiseren zijn dan dat van een traditioneel on-premise software. Ondanks dat de meerderheid van implementaties om SaaS toepassingen gaat, eindigen implementatietrajecten nog steeds veelvuldig in een tranendal.

Het gebrek aan een goede oriëntatie, businesscase, kennis van (gewenste) procesvoering en het managen van weerstanden blijken nog steeds belangrijke oorzaken. Werk aan de winkel dus voor gebruikers!

Lees hier voor meer informatie hoe jij en je collega’s zich beter kunnen voorbereiden op een selectie- en implementatietraject!

Wel een versnelling van technologische toepassingen

In het VLS-onderzoek van 2017 hebben we de belangrijkste technologische ontwikkelingen benoemd waaronder Artificial Intelligence, Blockchain en Internet of Things. Met name het afgelopen jaar hebben we een grote toename kunnen zien in toepassen van Artificial Intelligence (AI) in software en het beschikbaar komen van blockchainplatformen.

Bij software die is verrijkt met AI-technologie zien we de positieve invloed op efficiency en kwaliteit van processen en verdere professionalisering van de inkoopfunctie. Een voorbeeld hiervan is Textract van Amazon en de mogelijkheden ervan voor bijvoorbeeld contractmanagement en factuur-scannen.

Lees hier over Amazon’s Textract

Van de uiteindelijke opkomst van blockchainplatformen merkt de gemiddelde gebruiker (nog) weinig. Immers, zo’n platform kenmerkt zich door de wijze waarop gegevens worden verwerkt, gedeeld en opgeslagen en niet door wat een softwaregebruiker aan gebruiksgemak ervaart.

De groei van SaaS en B2B e-commerce hebben we in ons onderzoek van 2016 eveneens beschreven. Destijds was het zogenoemde ‘on-boarden’ van je eigen leveranciers in een webwinkel nog een heikel punt. Onder invloed van de technologieën die bij SaaS worden toegepast, lijkt het on-boarden tegenwoordig geen groot obstakel meer op te leveren. Dit heeft de toegevoegde waarde van purchase-to-pay systemen alleen maar verder verhoogd.

Conclusie: Markt voor inkoopsoftware is nog steeds een buyers-markt?

Dat de markt voor inkoopsoftware nog steeds een buyers markt is, is misschien minder positief voor de gebruikers als het lijkt. De investeringen in vernieuwing, niet zelden het compleet ‘ombouwen’ van inkoopsoftware naar nieuwe programmeerplatformen, is kostbaar en moet uiteindelijk worden terugverdiend.

De onderwaardering van de inkoopfunctie, mede vanuit een beperkte visie van een CFO of vergelijkbare functionaris, zorgt nog altijd voor een te lage adoptiegraad van ICT-ondersteuning.

Hierdoor worden de belangrijkste ontwikkelingen nog steeds betaald door een relatief beperkt deel vooruitstrevende gebruikers.

Vroeg of laat kan dit innovatie vertragen en het huidige ruime aanbod aantasten.

Scroll naar boven