webtool ISO 20400

Hanzehogeschool gestart met ISO 20400 pilot

Eind april zijn 22 studenten van de Hanzehogeschool gestart met een pilot rondom de lancering van de webtool ISO 20400 Sustainable Procurement. De webtool is ontwikkeld door NEVI en NEN en is vanaf medio juni a.s. beschikbaar.

De studenten ondersteunen acht publieke en private organisaties in het noorden van ons land met een nulmeting en benchmark op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen.

De webtool ISO 20400 vormt de basis van hun onderzoek en ondersteunt enkele verbeter- en implementatieplannen.

Lees meer over de pilot  in het artikel van Anne Staal: ‘Measure & improve procurement with ISO 20400’

Richtlijn ISO 20400

ISO 20400 bevat praktische handvatten voor publieke en private organisaties om hun inkoopproces op een maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten, te borgen en aan te laten sluiten bij de duurzaamheidsstrategie van organisaties.

Meer informatie over ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ op de website van NEN

Scroll naar boven