Heeft jouw organisatie last van verandergekte ?

Geen organisatie ontkomt eraan: veranderen. Terwijl de media een ideaalbeeld wordt neergezet van de adaptieve organisatie die zich continu aanpast aan wijzigende omstandigheden, hebben organisaties in de praktijk moeite om dit te realiseren. De veranderingen stapelen zich op, medewerkers worden er moe van en zien het doel niet meer. Is er plaats voor de gedachte dat er sprake is van verandergekte ? Vakmedianet deed in mei 2015 onderzoek, wij maakten voor u een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Waarom het onderzoek ?
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de wijze waarop organisaties omgaan met veranderen. Uit het onderzoek blijkt dat respondenten overal om zich heen voorbeelden zien van verandergekte. Zo worden gemeenteambtenaren gek van iedere vier jaar een nieuw college, dat weer nieuwe doelen stelt en andere accenten legt. Respondenten in de zorg constateren dat veranderingen te snel gaan, systemen en processen houden het niet bij. Respondenten in het Onderwijs ergeren zich aan de vele korte termijn oplossingen voor maatschappelijke problemen, denk aan pesten. En in het algemeen ergeren zich aan de politiek, die bovenop iedere hype springt met nieuwe wet- en regelgeving.

Toch zijn er ook respondenten die vinden dat organisaties teveel vasthouden aan het vertrouwde. Zij vinden dat er te weinig oog is voor wezenlijke veranderingen zoals inspelen op nieuwe klantbehoeften en het gebruik maken van technologische mogelijkheden

Last van verandergekte ?

Last van verandergekte ?
Verreweg de meeste respondenten vinden het woord verandergekte dan ook op zijn plaats. Dit komt vooral omdat een duidelijke stip op de horizon ontbreekt, waardoor tussenstappen op de route voor vrijwel niemand duidelijk zijn.
Ook geven velen aan dat de term verandergekte te maken heeft met het feit dat nauwelijks iets wordt afgemaakt. Een probleem wordt geconstateerd, maar voordat de oplossing wordt geïmplementeerd is de aandacht alweer op wat anders gericht. Mede dat veroorzaakt dat de meerderheid van de respondenten veranderen als belastend ervaart.

Toch zijn de meeste respondenten niet tegen veranderen. ‘Behoud het goede en gooi overboord wat niet werkt’.

Betrokkenheid creëren
Respondenten hebben zelf een goed idee wat de directie en management kunnen doen om dit om te buigen. Cruciaal is om alle medewerkers goed te informeren over het doel van de verandering. Daarbij is het belangrijk terug te gaan naar de basis: waar staat het bedrijf voor ? Door van daaruit veranderingen vorm te geven wordt het draagvlak onder medewerkers aanzienlijk vergroot.
Als het doel helder is, vinden respondenten het van belang de verandering projectmatig aan te pakken maar ook de menselijke kant niet te vergeten. Er moet ruimte zijn om gevoelens en emoties te uiten. Luister naar feedback van medewerkers en vertel als je niets met de feedback doet maar vooral waarom. Mensen snappen het als de directie een andere keuzes maakt, maar willen wel graag gehoord worden. En leer van de veranderingen die mislukt zijn.

Waar ligt behoefte ?
Respondenten laten zich graag inspireren door de leiding van andere bedrijven die vergelijkbare trajecten hebben doorlopen mits zij een eerlijk verhaal durven te vertellen, ook over de momenten waarop het tegen zat. De praktijk is weerbarstig, zeker op het moment dat er tegenwind komt en het even niet zo makkelijk loopt.

Welke inzichten levert dit op voor uw e-Procurement traject ?
Ben je betrokken bij een e-Procurement traject, beoordeel dan of uw organisatie klaar is voor de verandering. Is binnen uw organisatie sprake van verandergekte of houdt uw organisatie teveel vast aan het vertrouwde ?
Is uw organisatie er klaar voor, beoordeel dan eerst of het doel van uw e-Procurement traject duidelijk is, zodat de tussenstappen op de route voor alle medewerkers duidelijk zijn. Creëer gedurende het traject voldoende ruimte voor feedback, gevoelens en emoties en leer van ervaringen uit het verleden. Hiermee verhoogt u de betrokkenheid in uw e-Procurement traject en verlaagt u de weerstand bij medewerkers.
Laat u tot slot inspireren door andere vergelijkbare trajecten en leer van hun ervaringen.

E-proQure realiseert zich dat e-Procurement projecten in de kern gaan over veranderen. Succes komt door in de eerste plaats aandacht te besteden aan de medewerkers en niet aan de techniek. In E-proQure publicaties, trainingen en coaching trajecten vormt verander- en stakeholdersmanagement een vast onderdeel. Wil je meer weten ? Neem dan contact op met Antoinette Vriend via 06-49113353.

Scroll naar boven