E-proQure onderzoek naar inkoopsofware Tenderned

Hoe gaat het eigenlijk met Tenderned?

Begin 2019 heeft Atos Consulting het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geadviseerd om te stoppen met Tenderned, het centrale aanbestedingsplatform van de Nederlandse overheid. Marktpartijen kunnen de rol overnemen. Van Tenderned zou dan alleen een portaalfunctie overblijven, waarin ondernemers een totaaloverzicht van aanbestedingen kunnen vinden. Zo’n zes maanden later vragen wij ons af: hoe gaat het eigenlijk met Tenderned?

Besluit over toekomst Tenderned

Voordat over de toekomst van TenderNed besluitvorming zou kunnen plaatsvinden heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanwege de gemoeide belangen, kosten en gevolgen van de onderzochte opties, aangegeven eerst een nadere verkenning uit te willen voeren. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is samen met de relevante belanghebbenden in gesprek over beide onderzochte opties. Het rapport van Atos biedt inzicht in het belang dat de verschillende actoren aan TenderNed hechten en biedt daarmee een basis voor die gesprekken.

Modernisering Tenderned

Sinds juli 2019 geeft Tenderned aan via haar nieuwsberichten middenin een renovatie traject te zitten, en bezig is met een modernisering met als doel meer eenvoud in functionaliteit en design. In het nieuwe design staan de stappen die een onderneming moet zetten in een aanbesteding meer centraal.

Dit blijkt uit de volgende updates sinds juli 2019:

  • Verschillende schermen zijn gemoderniseerd, inclusief de bijbehorende teksten. Zo hebben het scherm met een overzicht van eisen voor ondernemers bij inschrijvingen en de detailschermen een nieuwe look en feel gekregen. Ook het scherm aanbestedingsberichten en gunningscriteria zijn vernieuwd. De berichten en meldingen worden gefaseerd herschreven;
  • Het sluitingstijdstip van de marktconsultatie is gewijzigd (dit was voorheen standaard 00:00);
  • De schermen met daarin een overzicht van gebruikers en raadplegen organisatiegegevens zijn vernieuwd;
  • Het dasboard van de aanbesteding heeft een compleet nieuw uiterlijk. Door kleurgebruik bij het dasboard aanbesteding vallen de inschrijfstatus, sluitingsdatum en het stellen van vragen meer op;
  • Het dashboard vragen is vernieuwd en heeft voortaan 3 tabbladen: mijn vragen, concepten en alle vragen. De labels (categorieën) vragen zijn gewijzigd. Ondernemers kunnen nu in 1 keer alle vragen downloaden, een functionaliteit nu nog uitsluitend beschikbaar is als csv bestand, maar in de toekomst ook als pdf bestand beschikbaar komt.

Uit deze updates zien we dat de vernieuwingen niet uitsluitend het portal betreffen maar alle onderdelen van Tenderned.

Bedrijfsdossier voor ondernemingen verdwijnt vanaf 27 november

Als onderdeel van de modernisering gaat het bedrijfsdossier op Tenderned verdwijnen. Dit houdt in dat vanaf woensdag 27 november het bedrijfsdossier niet langer meer wordt ondersteund en op TenderNed wordt verwijderd. Bedrijven die een bedrijfsdossier op Tenderned hebben, wordt geadviseerd om het dossier en de daarin opgeslagen documenten tijdig te verwijderen en lokaal te archiveren. Dit zodat de informatie beschikbaar blijft. Bedrijven moeten een andere werkwijze vinden om hun bedrijfsdocumenten te ordenen en delen.

Hoe gaat het met Tenderned?

Vraag is hoe de investeringen in modernisering van Tenderned zich verhoudt tot het advies van Atos. Daarin wordt juist aangegeven te stoppen met Tenderned en zich uitsluitend te richten op Tenderned als publicatieplatform. Vormt de investering onderdeel van de ‘nadere verkenning’ van het Ministerie van Economische zaken? Of heeft Tenderned hangende de uitkomst van de verkenning alvast haar visie 2017-2022 doorgezet?

Scroll naar boven