E-proQure overzicht iPaaS onderdelen en functies

Inkoop kan stappen maken met iPaaS

Organisaties investeren voor de ondersteuning van inkoopprocessen met name in SaaS oplossingen. Het integreren van deze oplossingen gebeurt bij kleine en middelgrote organisaties nog steeds op de traditionele, kostbare en tijdrovende wijze. Door ook je ICT infrastructuur in de Cloud te organiseren kan Inkoop stappen maken. Integration Platform as a Service (iPaaS) is hiervan de kern.
Kennis hierover is voor de inkoper dubbel van belang: zowel in de rol van als gebruiker van inkoopsoftware als van ICT inkoper.

SaaS als maatstaf voor procesoptimalisaties

Het merendeel van investeringen in software gebeurt sinds enige jaren in Software as a Service. Immers, organisaties hebben de ervaring dat de afzonderlijke SaaS oplossingen in de regel functionele-, kosten- en beheerstechnische voordelen bieden boven de vaak verouderde on-premise software.
Minstens zo belangrijk zijn de voordelen die deze applicaties bieden als

 1. Flexibele schakel binnen een keten van geïntegreerde applicaties en apparaten, zoals sensoren en
 2. De toegang tot de onderliggende gegevens ofwel databanken

Integratie van systemen: van rampspoed naar voorspoed

Het koppelen van bedrijfsapplicaties is historisch gezien altijd een zwak en kostbaar punt geweest binnen het automatiseren van processen. Behoudens ERP systemen, bestaat integratie voor veel organisaties nog steeds uit point-to-point verbindingen, ofwel het koppelen van twee systemen rechtstreeks met elkaar.

Sinds de 90-tiger jaren zijn grote automatiseerders en hun (multinationale) klanten al bezig met het verbeteren van integratiemogelijkheden. Enterprise Application Integration heeft rond de eeuwwisseling geleid tot het ontwikkelen van wat Electronic Service Bus (ESB) wordt genoemd. Een koppeling werd gemaakt tussen een (met name) on-premise applicatie en de ESB. Alle op de bus aangesloten applicaties waren op deze wijze met elkaar verbonden. Waar voorheen een wir-war van point-to-point koppelingen tussen applicaties nodig was, kon nu worden volstaan met Hierdoor was er voor elke applicatie maar één koppeling nodig.

E-proQure Enterprice Application Integration Electronic Service Bus versus Point to Point koppelingen

Voor leveranciers van applicaties werd het makkelijker om standaard koppelingen te realiseren. Nadeel was dat het realiseren van een ESB voor middelgrote en kleinere organisaties te kostbaar was.

Een enorme technische spurt heeft de afgelopen vijf jaar dat deze “bus” is doorontwikkeld tot een op cloud technologie gebaseerd integratieplatform voor alles wat maar aan het internet te koppelen is. Compleet met tools om integraties te vereenvoudigen, toepassingsmogelijkheden van applicaties uit te breiden en de veiligheid van gegevens te verhogen.

Integration Platform as a Service (iPaaS) is door de toepassing van internet technologieën binnen bereik gebracht van middelgrote organisaties. Zie hiervoor onder andere onze analyse in het Vendor Landscape onderzoek. Investeringen in iPaaS toepassingen zijn al snel lager dan die voor traditionele integraties.

Wat is iPaaS

 Integration Platform as a ServiceE-proQure overzicht iPaaS onderdelen en functies

 • Is een samenhangend geheel van in de Cloud aan integratie-technologieën via welke elke combinatie van on-premise applicaties, SaaS, Internet of Things en gegevens worden gekoppeld
 • Heeft tools waarmee de veilige uitwisseling van (eventueel voorbewerkte) gegevens kan worden gepland, uitgevoerd en gecontroleerd
 • Gebruikt hiervoor onder meer technologieën als Robotic Process Automation, Application Programming Interface, Low/No Code programming, ESB, e.d.
  [klik hier voor meer over interfaces, RPA’s, API’s en Low Code]
 • Biedt hierdoor mogelijkheden om eenvoudig functionaliteiten toe te voegen en complexe bewerkingen plaats te laten vinden
 • Biedt hierdoor eenvoudig mogelijkheden om gegevens uit verschillende databanken in onderlinge samenhang te analyseren
 • Biedt mogelijkheden om dit door zogenaamde “citizen-integrators” te verwezenlijken, ofwel via laagdrempelige kennis met deels visuele tools (low/no code) waardoor self-service door eindgebruikers (lees: interne ICT afdeling) binnen bereik komt
 • Maakt gebruik van bibliotheken van reeds toegepaste koppelingen en apps waardoor het vinden en realiseren van toepassingen voor de gebruiker nog laagdrempeliger wordt

Regie bij de gebruiker

De technologieën voor het realiseren van toepassingen (apps en koppelingen) zijn eenvoudiger geworden. Door de mogelijkheden om snel, flexibel oplossingen te realiseren is integratie voor de gebruiker tevens een beheersbaar proces geworden. Dit laatste wordt nog versterkt door visuele hulpmiddelen die inzicht geven in de daadwerkelijk uitvoering en statistieken. Integratie is daarmee veranderd van een tijdrovende, kostbare en vaak ondoorzichtige proces in een beheersbaar proces waar de gebruiker regie kan voeren.

De markt van iPaaS

De markt van IpaaS oplossingen is overzichtelijk. Het bestaat uit

 • Een tiental Amerikaanse (en één Duitse) leveranciers van wereldwijd beschikbare, dominante iPaaS oplossingen (hier krijg je als middelgrote of kleinere organisatie niet mee te maken)
 • Een aantal lokale bureaus die jouw organisatie op maat kunnen adviseren en oplossingen aanbieden voor de diverse integratiebehoeften en -mogelijkheden en die gebruikmaken van de dominante iPaas oplossingen

Het voordeel van dit model is dat de lokale bureaus gericht zijn op het aanbieden van praktische, herbruikbare en betaalbare oplossingen voor een veelheid aan potentiële gebruikers. Als gebruiker maak je daarbij gebruik van internetdiensten die aan de hoogste betrouwbaarheids- en privacynormen voldoen.

SaaS vraagt om een andere ICT infrastructuur

Binnen de zogenaamde midmarket organisaties (omzet boven € 100-150 miljoen) is het toepassen van Cloud-technologieën voor het integreren van applicaties, data, Internet of Thing en (in beperkte mate) Blockchain een “no-brainer”.

Binnen middelgrote organisaties zien we dat het investeren in SaaS oplossingen eerder regel dan uitzondering is. Het realiseren van koppelingen tussen applicaties blijft in de regel echter beperkt tot point-to-point koppelingen. Zo zien we bijvoorbeeld in de meerderheid der gevallen dat bij het koppelen van een inkoop- met een financiële en facilitaire applicatie meerdere malen (meerdere koppelingen per applicatie) de traditionele, moeizame en dure weg wordt bewandeld.

Hierdoor blijft het integreren van applicaties een kostbare zaak en worden eerdergenoemde mogelijkheden om applicaties, IoT en gegevens intelligent te integreren en uit te breiden met aanvullende toepassingen niet benut.

Bij het investeren in SaaS oplossingen dient dan ook te worden bepaald in welke mate en op welke wijze een overgang wordt gemaakt van een on-premise infrastructuur naar een op Cloud gebaseerde infrastructuur.

Hierbij dient ook de rol van ICT (naar een regie-organisatie) en die van de gebruiker (naar afdelingsoverstijgend proceseigenaarschap) te worden herijkt.

Welke stappen kun je als Inkoop nu zetten

Uit het bovenstaande kun je in elk geval afleiden dat het integreren van je inkoopsoftware via een point-to-point koppeling veel mogelijkheden onbenut laat. Een oriënterend gesprek met een bureau dat integratiediensten in de Cloud aanbiedt kan een startpunt zijn om een indruk te krijgen van de voor jouw situatie aanwezige mogelijkheden en investeringen. Al dan niet in gezelschap van collega’s van andere afdelingen.

Mocht je vragen of ervaringen willen delen over integraties via Cloud platformen en technologieën, deel die dan gerust.

Wim Vriend

Kennispartner

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top
X