E-proQure selectie nieuws inkoopdigitalisering

Inkoopnieuws januari februari 2024

De kennispartners van E-proQure selecteren periodiek een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs op het gebied van inkoop in de Benelux en in het buitenland. In februari 2024 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen: 


Elk kwartaal brengt onderzoeksbureau Gartner Magic Quadranten uit voor een grote diversiteit aan technologische categorieën. Zoals voor Source-to-Pay suites, Purchase-to-Pay software, iPaaS platformen, etc.
Elke Magic Quadrant maakt onderscheid tussen leiders, visionairs, uitdagers en niche spelers. De kwadranten tonen een stabiel beeld met weinig verloop van Source-to-Pay suites.

De leiders in het begin van 2024 zijn Coupa en Invalua. De visionairs zijn Jaggaer en Zycus.
Coupa met name geroemd wordt om haar AI toepassingen, ketengerichte toepassingen en intelligentie, partner network (integrations) en User Interface. Ivalua, met klanten die in de regel meer dan $1 miljard omzetten, wordt geroemd om haar flexibiliteit (toepassing binnen verschillende sectoren), ondersteuning van zowel directe als indirecte spend en toepassingen voor ketenbeheersing (ESG).
Jaggaer scoort evenals Ivalua op flexibiliteit (middels modules) en ondersteuning van directe inkopen. Echter, net als Coupa wordt ook meer ingezet op toepassing van AI. Zycus zet zwaar in op een meer generiek toepassing van AI via een eigen AI engine (Merlin). Zycus is tevens de meest financieel stabiele suite met relatief veel aandacht voor het benutten van de mogelijkheden door klanten en het vertalen van klantbehoeften naar functionaliteiten.
Coupa, Jaggaer en Zycus staan vermeld in het E-proQure Vendor Landscape onderzoek. Ivalua valt buiten de scope (licentiekosten).


Risicobeheersing binnen bedrijfsvoering is een hot item, zeker als het om cybersecurity gaat. Vanuit de EU zijn daarom de afgelopen jaren richtlijnen, wet- en regelgeving aangenomen zoals de Cybersecurity Act (CSA, 2019), ook wel bekend als de CER-richtlijn (Cybersecurity Entry Requirements). De CER-richtlijn is gericht op het verhogen van het cybersecurityniveau van organisaties in de Europese Unie.
Daarnaast is er de Network and Information Security 2 (opvolger van NIS 2016), die meer specifieke eisen, inclusief een ketenverantwoordelijkheid, stelt aan organisaties. Zie nieuwsbrief januari 2022 voor inhoudelijke info over deze richtlijn. De overheid is begonnen aan de publiekelijk opengestelde inventarisatie om uiterlijk op 17 oktober 2024 deze richtlijn in te kunnen laten gaan. De richtlijn gaat gelden voor leveranciers van kritieke diensten. Hieronder vallen o.a. energie, vervoer, water, bankwezen, financiële markten, gezondheidszorg, productie, digitale infrastructuur en deels onderwijs en onderzoek. Een check of NIS2 op jouw organisatie van toepassing is kun je hier, via de website van de overheid, toetsen
INKOPERS van onder NIS2 vallende organisaties krijgen te maken met ketenverantwoordelijkheid voor cybersecurity. Bij inkooptrajecten dienen de relevante organisaties rekening te houden met cybersecurity risico’s middels: risicobeoordeling van toeleveranciers; maken van contractuele relevante afspraken; het monitoren van afspraken; het hebben van een incidentenresponseplan.

De NIS2-richtlijn legt dus de verantwoordelijkheid voor cybersecurity niet alleen bij de organisaties zelf, maar ook bij hun toeleveranciers. Dit is belangrijk omdat cyberaanvallen steeds vaker via toeleveranciers plaatsvinden.

Lees hier meer over de NIS2 en acties vanuit de overheid.


Het Future of Growth Report 2024 van het World Economic Formum bevat een rapportage over de kwantitatieve (BBP) en kwalitatieve groei van 107 economieën. De groei wordt daarbij beoordeeld op vier categorieën, ofwel de pijlers van de groei.
Volgens het rapport behoort Nederland tot de internationale koplopers op het gebied van innovatie, inclusiviteit en veerkracht, maar laten steken vallen op het gebied van duurzaamheid. Link naar het volledige rapport

Een samenvatting van het rapport door de University of Amsterdam, Nederlands partnerinstituut van het WEF, stelt het volgende:
“Het Future of Growth Report 2024 voorspelt een aanzienlijke economische neergang, die in 2030 het laagste niveau in drie decennia zal hebben bereikt, veroorzaakt door voortdurende economische en geopolitieke schokken. Het realiseren van mondiale groei zal essentieel zijn om belangrijke uitdagingen aan te pakken, maar groei alleen is niet genoeg. Het rapport stelt een nieuwe manier voor om economische groei te beoordelen die efficiëntie in evenwicht brengt met lange-termijnduurzaamheid, veerkracht en rechtvaardigheid, evenals innovatie voor de toekomst.”

Nederland staat in de internationale top-10 wat betreft innovatievermogen (6e plaats), inclusiviteit (7e plaats) en veerkrachtige economie (8e plaats). Nederland staat echter niet in de top-10 van duurzaamheid en neemt met een score van 50,6% een middenpositie in (36e plaats).
Het groeipad van Nederland is kenmerkend voor een groep van hoge-inkomenslanden – Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zweden in Europa, samen met Japan en Zuid-Korea in Oost-Azië – waarbij de score op de pijler Duurzaamheid sterk achterblijft.


De Stakeholder Metrics zijn een framework voor het uniform rapporteren over duurzaamheidscriteria en -grootheden.
Mondiale uitdagingen, in de afgelopen jaren nog versterkt door diverse crises, economische en geopolitieke onzekerheid, hebben Milieu-, Sociale en Bestuurskwesties (ESG) nog urgenter gemaakt voor beleidsmakers, raden van bestuur en executives.
Om de afstemming tussen bestaande statistieken en openbaarmakingskaders te bevorderen, heeft het World Economic Forum, samen met partners zoals Deloitte, EY, KPMG en PwC, een aantal jaren terug een set van universele statistieken en publicatie-formats opgesteld: de Stakeholder Metrics.

Voorafgaand aan de Wereld Economisch Forum Sustainable Development Impact Meetings 2023 in september, kondigde het Forum aan dat 158 bedrijven de Stakeholder Metrics al hebben opgenomen in hun reguliere rapportages, waaronder jaarverslagen en duurzaamheidsverslagen. Deze groep wereldwijde bedrijven omvat 101 bedrijven die de statistieken al twee of drie jaar achter elkaar gebruiken.
Afkomstig uit gevestigde standaarden bevorderen de Metrics de afstemming tussen bestaande kaders om een set gegevenspunten te creëren die tussen bedrijven kunnen worden vergeleken, ongeacht hun industrie of regio. De statistieken omvatten niet-financiële openbaarmakingen rond vier pijlers: mensen, planeet, welvaart en beginselen van bestuur, en omvatten metingen rond broeikasgasemissies, beloningsgelijkheid en diversiteit in raden van bestuur, onder andere.

Sinds januari 2021 hebben meer dan 160 bedrijven hun steun betuigd voor de Belanghebbendenstatistieken. Bedrijven die deze aanpak hebben aangenomen zijn onder andere Accenture, Bank of America, Cargolux, DP World, Eni, Fidelity International, Fubon Financial Holding, HSBC Holdings, Hyundai Motor Company, IBM, Mastercard, Majid Al Futtaim, Nestlé, PayPal, Reliance Industries, Royal DSM, Salesforce, Schneider Electric, Siemens, Total, UBS, Unilever, Yara International en Zurich Insurance Group,.

Casestudy’s van bedrijven die rapporteren over de Belanghebbendenstatistieken tonen hoe uitgebreide niet-financiële rapportage effectieve transformatie op de duurzaamheidsinspanningen van bedrijven bevordert.

Volg deze link voor voorbeelden van gepubliceerde rapportages van organisaties waarin de Stakeholder Metrics zijn verwerkt.


Sinds jaren stelt PianOo al een Maatschappelijk Verantwoord Inkopen-criteriatool ter beschikking: een hulpmiddel voor overheden die MVI-beleid en ambities concreet willen maken. Met behulp van de MVI-criteriatool verzamel je snel de meest recente MVI-criteria voor je tenderdocument. Je kunt zowel geschiktheidseisen, selectiecriteria, eisen, gunningscriteria als contractbepalingen selecteren met de mogelijkheid tot de keuze voor 3 ambitieniveaus. De Rijksinkoopsamenwerking (RIS) heeft daarom voor een aantal categorieën, waarvoor nog geen MVI criteria beschikbaar zijn, voorbeeldcriteria ontwikkeld: adviesdiensten, (beleids-) onderzoek, facilitair, opleidingen, software en IT-dienstverlening. Wij hebben vanuit PianOo begrepen dat deze binnenkort opgenomen in de MVI-criteria-tool. Een handreiking met voorbeeldcriteria te vinden via deze link.

MVI-criteriatool tevens relevant voor bedrijfsleven

De tooling is tevens voor inkopers uit het bedrijfsleven relevant. De tooling biedt immers voor vele inkoopcategorieën criteria, ofwel vragen, die als voorbeeld kunnen dienen bij het opstellen van een plan van eisen en wensen.


TenderNed stelt een nieuwe tool beschikbaar voor het genereren van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Alle aanbestedende diensten, dus ook inkopers zonder TenderNed-account, kunnen gebruikmaken van deze nieuwe module.

UEA-tool voor onder en boven Europese drempelwaarde

De nieuwe UEA-tool maakt het voor aanbestedende diensten mogelijk om een UEA aan te maken voor aanbestedingen zowel onder als boven de Europese drempelwaarde. Ook speciale-sectorbedrijven kunnen de tool gebruiken. De module wordt alleen gebruikt door de aanbestedende diensten. De hieruit gegenereerde pdf wordt vervolgens door de ondernemers ingevuld.
De tool heeft de volgende voordelen:

  • De tool is direct beschikbaar zonder inloggen
  • Een TenderNed-account is niet nodig
  • De tool is gebruiksvriendelijk en voldoet aan de toegankelijkheidseisen
  • Aanbestedende diensten kunnen makkelijk en snel een UEA aanmaken

Na het invullen van alle relevante gegevens genereert de tool een pdf-bestand. De aanbestedende dienst voegt de pdf vervolgens toe aan de aanbestedingsstukken. De UEA-tool is alleen in het Nederlands beschikbaar. De tool geldt als vervanging van de interactieve pdf UEA van PIANOo, die uitgefaseerd zal worden. PIANOo en TenderNed informeren u hierover zodra er meer bekend is.

Meer hierover vindt u via deze link


Scroll naar boven