E-proQure selectie nieuws inkoopdigitalisering

Inkoopnieuws juni 2023

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs op het gebied van inkoopdigitalisering in de Benelux en in het buitenland. In juni 2023 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen: 


Ardent Partners’ publiceert Procurement Metrics 2023

Ardent Partners’ heeft deze maand het periodieke onderzoek onder 341 CPO’s gepubliceerd naar de stand van Inkoop bij internationale organisaties.
Naast de prioriteiten op de strategische inkoopagenda (o.a. cost savings, beheersing keten risico’s, digitale transformatie, ESG,) gaat het onderzoek in op de belangrijkste risico’s (o.a. Inflatie, lagere inkoopafdelingsbudgetten, recessie) en vele andere kenmerken.
Het rapport is te downloaden via deze link.


Carrefour introduceert ChatGPT o.a. voor inkoopteams

Carrefour introduceert drie geavanceerde oplossingen op basis van ChatGPT-technologie. Het gaat om een op AI gebaseerde winkelassistent voor de website, verbeterde productspecificatiebladen voor Carrefour-merkproducten en gestroomlijnde ondersteuning voor aankoopprocessen.
De eerste OpenAI-innovatie betreft de door Carrefour gelanceerde winkelassistent-chatbot ‘Hopla’. De tool werd op 8 juni geïntegreerd op de website van het retailconcern en moet shoppers gaan helpen bij het maken van keuzes uit de beschikbare producten op basis van hun budget, dieet en menu-ideeën.
De tweede tool werd ontwikkeld om de productspecificatiebladen van het bedrijf te verrijken. Dit heeft geresulteerd in verbeterde beschrijvingen, die klanten meer informatie bieden over de producten.
Tot slot ondersteunt de derde tool de interne organisatie van Carrefour. De oplossing helpt inkoopteams binnen de non-retail inkoopafdeling van Carrefour bij het efficiënter uitvoeren van dagelijkse taken, zoals het uitschrijven van aanbestedingen en het automatisch analyseren van offertes.

“Dankzij onze digitale en datagedreven cultuur hebben we al een grote stap gezet op het gebied van kunstmatige intelligentie. Generatieve AI stelt ons in staat om de klantervaring te verrijken en onze manier van werken ingrijpend te transformeren”, aldus Alexandre Bompard, Chairman en CEO van Carrefour. “Het integreren van OpenAI-technologieën is een geweldige kans voor Carrefour. Door gebruik te maken van generatieve AI willen we vooroplopen en de retailmarkt van de toekomst vormgeven.”

Met 14.000 winkels in zo’n 40 landen geldt Carrefour als een van ’s werelds grootste voedingsmiddelenretailers. De groep boekte vorig jaar een omzet van meer dan €90 miljard. Het hoofdkantoor van Carrefour is gevestigd in Massy, Frankrijk.
Bron: consultancy.nl


GEP’s Global Supply Chain Volatility Index toont afkoeling wereldeconomie

De meest recente GSCV index toont een sterke daling. Dit staat gelijk aan een daling van het niveau van de reële economie, ofwel een krimp in de productie-capaciteit van goederen. De daling die begin 2022 is ingezet heeft sinds april jl. geleid tot het niveau waarop de supply chain-capaciteit worden afgebouwd. Dit door de wereldwijd verminderde vraag naar goederen.
Bron: GEP

Onderzoek Elevate toont toename ESG risico’s

Elevate heeft haar onderzoek naar Supply Chain ESG Risk Ratings geactualiseerd. Het wereldwijde onderzoek omvat 20.000+ audits.
Het Supply Chain ESG Risk Ratings Report 2023 belicht de risicopatronen in toeleveringsketens over de hele wereld met behulp van inzichten van het EiQ-toeleveringsketenintelligentieplatform, dat auditgegevens en openbare domeingegevens gebruikt om risicoscores te genereren voor landen en regio’s. Het onderzoekt diverse aspecten, zoals: werkomstandigheden; kinderarbeid; gedwongen arbeid; lonen; en werkuren.

Belangrijke bevindingen uit de scores van dit jaar zijn onder meer:
– Ontwikkelde markten zoals de VS en delen van Europa worden niet langer als laag risico beschouwd voor ESG-risico’s in de toeleveringsketen
– De transparantie van leveranciers neemt af, ondanks de toenemende controle door strengere wetgeving
– Hoewel sommige bedrijven beginnen te ontkoppelen van China, blijven er kritieke risico’s bestaan voor nieuwe sourcingmarkten

Dit betekent voor Nederlandse organisaties dat de kans op misstanden binnen ketens waaraan zij deelnemen groter is geworden.
Bron: Elevate


Eerste zaak Duitse Supply Chain Due Diligence Act

Diverse industriegroepen hebben een klacht ingediend tegen Amazon, Ikea en Tom Tailor vanwege een “falen” van de bedrijfseigen due diligence onder de Duitse Wet op de Toeleveringsketen.

Het Europees Centrum voor Grondwettelijke en Mensenrechten (ECCHR), de Nationale Federatie van Kledingarbeiders (NGWF) en het Afrikaanse Netwerk voor Ontwikkeling en Communicatie van Vrouwen (FEMNET) zeiden dat een gebrek aan veiligheidscontroles door Amazon, Ikea en Tom Tailor van hun leveranciers neerkomt op “een schending van de bedrijfseigen due diligence” onder de Duitse Wet op de Toeleveringsketen Due Diligence.

Het is de eerste klacht die wordt ingediend onder de wet, die in januari van kracht werd en bedrijven boetes tot 2% van hun wereldwijde omzet kan opleggen als ze er niet in slagen de mensenrechten en milieueffecten in hun toeleveringsketens te identificeren en te voorkomen

De klacht, die werd ingediend op de 10-jarige herdenking van de instorting van de Rana Plaza fabriek in Bangladesh waarbij meer dan 1.130 mensen om het leven kwamen, is gebaseerd op onderzoek dat in maart 2023 in Bangladesh is uitgevoerd door de NGWF, waarbij “veiligheidstekorten” werden geconstateerd, waaronder een gebrek aan inspecties in fabrieken die door de bedrijven worden gebruikt, en schendingen van arbeidsrechten zoals een gebrek aan vrijheid van vereniging

NGWF-president en medeoprichter Amirul Haque Amin zei: “Tien jaar na Rana Plaza zijn er nog steeds fabrieken in Bangladesh die kleding produceren voor internationale bedrijven zoals Amazon, Ikea of Tom Tailor, waar nauwelijks veiligheidscontroles plaatsvinden. Dit kunnen we niet langer accepteren.”

De groepen bekritiseerden de bedrijven omdat ze het Akkoord voor Brand- en Bouwveiligheid in Bangladesh niet hebben ondertekend, wat volgens hen een “effectief mechanisme voor het verbeteren van de veiligheid op de werkplek” zou kunnen bieden.

ECCHR-advocaat en juridisch directeur Miriam Saage-Maaß zei: “We zijn ervan overtuigd dat het niet ondertekenen een schending is van de bedrijfseigen due diligence.

“Het is nu aan de bevoegde Duitse autoriteit, het Federale Bureau voor Economie en Exportcontrole, om de klacht in overweging te nemen. We hopen van harte dat de autoriteit ervoor zal zorgen dat de bedrijfspraktijken van Duitse bedrijven in de toekomst niet bijdragen aan dodelijke rampen zoals Rana Plaza.”

FEMNET-voorzitter van de raad van bestuur Gisela Burckhardt voegde eraan toe: “Nu is het moment om de Duitse wet te gebruiken om eindelijk bedrijven die niet vrijwillig verantwoordelijkheid willen nemen voor de mensen in hun toeleveringsketens, hiertoe te verplichten”.
Bron: CIPS (Wordt vervolgd)


Wetgeving EU en Tweede Kamer over AI en algoritmes

Europees Parlement
Het Europees Parlement stemde onlangs over de nieuwe AI-wet. Het voorstel kon op een grote meerderheid rekenen. De wet regelt dat kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier in Europa wordt gebruikt. Zo moeten AI-systemen veilig en transparant zijn. Daarnaast mogen algoritmes niet discrimineren of mensenrechten schenden.

De stemming leverde 84 stemmen voor en 7 stemmen tegen op. Rapporteur Dragos Tudorache: “Het is voor het eerst in de wereld dat AI wordt gereguleerd. Dit betekent dat Europa de leiding kan nemen om mensen centraal te stellen bij het gebruik van AI. En dat we dat op een betrouwbare en veilige manier doen.”

De AI-wet gaat een aantal belangrijke zaken regelen.

  • Voor bepaalde systemen is geen ruimte in Europa. Denk aan computersystemen die het gedrag van burgers analyseren en hen op basis daarvan beoordelen.
  • Er komt een controle op het ontwerp van AI-systemen. Daarnaast gaat men kijken naar de impact op burgers.
  • Het moet voor burgers altijd duidelijk zijn wanneer ze met AI te maken hebben. Als ze bijvoorbeeld met een chatbot in gesprek zijn, moeten ze daarvan op de hoogte zijn.
  • Het indienen van klachten en krijgen van uitleg over AI-systemen moet makkelijker worden.
  • Bedrijven en ontwikkelaars moeten transparant zijn over het gebruik van kunstmatige intelligentie en duidelijk maken hoe de AI-systemen werken. Daardoor valt beter te achterhalen hoe de AI aan haar antwoorden komt en of die kloppen.

Volgende maand volgt een plenaire stemming in het Europees Parlement. Daarna beginnen de onderhandelingen tussen het Parlement en de Europese Raad over de precieze invulling van de AI-wet. Naar verwachting is er begin 2024 een definitieve overeenkomst.
Bron:

Tweede kamer NL
De regering moet voortaan alle nieuwe algoritmes met een hoog risico die bij de rijksoverheid in gebruik zijn, verplicht opnemen in het Algoritmeregister. Bovendien dienen deze rekenformules te worden onderworpen aan een mensenrechtentoets (IAMA). 

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer ging gisteren akkoord met een motie hiertoe van Hind Dekker-Abdulaziz (D66). Volgens haar maken rijksdiensten veelvuldig gebruik van (hoogrisico)algoritmes. Burgers hebben echter onvoldoende mogelijkheden om te controleren of algoritmes voldoen aan de wetgeving en of de mensenrechten worden gewaarborgd. De overheid heeft voor beide aspecten instrumenten ontwikkeld, namelijk het Algoritmeregister en het IAMA, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt.

Verschillende overheidsorganisaties hebben een algoritmeregister ingericht, zoals de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en bij de rijksoverheid het UWV en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Maar die registers bevatten slechts een gering aantal algoritmes. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is thans bezig een centraal algoritmeregister in te richten. Doel is de eerste versie hiervan binnenkort live te hebben.
Bron: Computable

Deloitte lanceert praktijk voor generatieve AI

Accountants- en adviesbureau Deloitte heeft een praktijk gelanceerd voor generatieve AI.“Generatieve AI kan ondersteuning bieden bij tal van zaken, zoals het verbeteren van het besluitvormingsproces, het lanceren van nieuwe bedrijfsmodellen en het stimuleren van tastbare productiviteitsveranderingen binnen uiteenlopende sectoren”, zegt Jason Girzadas, CEO van de Amerikaanse tak van Deloitte. Het doel van de nieuwe praktijk is onder andere om bedrijven over de hele wereld te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe generatieve AI-oplossingen. Ook zullen de specialisten van Deloitte zelf oplossingen gaan ontwikkelen.
Daarnaast heeft het accountants- en adviesbureau de afgelopen jaren meerdere bedrijven overgenomen die zijn gespecialiseerd in AI-technologie. Zo kocht Deloitte eind vorig het Amerikaanse SFL Scientific, even daarvoor het Australische Intellify, en in 2021 het Indiase HashedIn Technologies.
De nieuwe praktijk werkt nauw samen met het Deloitte AI Institute en de AI Academy van Deloitte. “Op die manier gaan we duizenden mensen trainen en hen een breed scala aan AI-vaardigheden bijbrengen”, vertelt Girzadas. “Denk hierbij onder meer aan het snel leren ontwikkelen van een pilotoplossing.”
“Met het commercieel inzetten van generatieve AI-oplossingen komt onder andere veel regelgeving kijken. Deloitte zet zich in voor het veilig, wettelijk en verantwoord gebruiken van generatieve AI en verliest bij het ontwikkelen van oplossingen zijn ethische prioriteiten niet uit het oog”, besluit de CEO.
Bron: consultancy.nl


Inkoop: van sustainability naar regeneratieve inkoop

We lezen regelmatig over initiatieven en projecten waarbij Duurzaamheid het doel is of als doelstelling is meegenomen. De inkooporganisatie is in veel gevallen een belangrijke speler binnen deze initiatieven. Ook als we het onderwerp “Circulair” tegenkomen wordt duurzaamheid vaak als maatstaf opgevoerd. Dit laatste is onjuist.

Een Circulaire Economy wordt internationaal gezien als een regeneratief systeem. Regeneratieve Procurement, regeneratieve inkoop, richt zich dan ook op herstel en co-evolutie. Dit is anders dan de vaak beperkte doelstellingen die worden toegeschreven aan Sustainability: het neutraliseren van de impact.

We zien tevens dat internationaal steeds vaker zogenaamde regeneratieve inkoop strategieën worden geformuleerd. Dit enerzijds om invulling te geven aan circulaire doelstellingen. Anderzijds onder toenemende druk van ESG vereisten en wettelijke bepalingen en daarmee gepaard gaande risico’s op aansprakelijk bij misstanden binnen de supply chain.

In de Benelux zien we hier nog weinig voorbeelden van terug. We zijn dan ook benieuwd wanneer de eerste ervaringen op dit gebied gedeeld kunnen worden.
Leessuggesties: E&Y; Volans; StellaMCCartney; SustainableBrands;


Scroll naar boven