Inkoopsoftware steeds slimmer, kan de inkoper dit wel bijhouden?

Inkoopsoftware steeds slimmer, kunnen inkopers het nog bijhouden?

Als kennispartner bij E-proQure zit ik natuurlijk dicht bij de bron. De resultaten van de Marktverkenning naar e-Procurement systemen in de Benelux 2016 worden nu verwerkt tot een rapportage. Mijn eerste indrukken bij een vergelijking tussen het onderzoek in 2012 en nu: de software wordt steeds slimmer. Maar dat roept direct de vraag op of inkopers al deze slimmigheid nog wel kunnen ‘handlen’?

De leveranciers van inkoopsoftware beschikken nu over veel mooie techniek om hun producten en diensten vorm te geven. En natuurlijk willen ze die graag gebruiken om de klanten te imponeren en tevreden te stellen (en geld te verdienen). De eerste resultaten van de Marktverkenning van E-proQure laat zien, dat inkoopsoftware steeds meer kan. De functionaliteit per inkoopprocesonderdeel als sourcing, contractmanagement en purchase2pay, neemt verder toe, samenwerken met collega’s en leveranciers wordt ondersteund en er worden meer koppelingen met andere IT-systemen ‘ingebakken’. De trend is End-to-End systemen die het hele inkoopproces kunnen ondersteunen.

In de praktijk wordt slechts een deel van de functionaliteit gebruikt

Mijn eerste gedachte toen ik dit zag was: mooi! Inkopers krijgen steeds betere tools om informatie rond het inkoopproces te verzamelen, analyseren en op een efficiënte manier te verwerken. En te verbinden met informatie uit andere bedrijfsprocessen. Maar we weten allemaal uit onze eerste Excel training, dat we waarschijnlijk maar 10% van de functionaliteit in de praktijk gaan gebruiken. Nadenken over ons inkoop vak, waar onze echte toegevoegde waarde zit, hoe we het willen organiseren en wat we willen automatiseren, vormt de start bij het zoeken naar inkoopsoftware die de beste ondersteuning kan leveren.

In een presentatie tijdens het 11de Hanze Inkoopseminar liet Professor Jack van der Veen zien dat ketensamenwerking binnen de organisatie en met de supply chain, de start is voor innovatie en waardecreatie. Daarbij wees hij op de unieke positie die inkopers hebben om dit te gaan organiseren. Ze zitten volgens hem op het verbindingspunt. Intern met marketing&sales, operations, finance en R&D en extern met het netwerk van leveranciers. Je gaat bijna denken dat het niet mooier wordt voor inkopers! Een unieke positie en mooie software voor de ondersteuning.

A Fool with a Tool is Still a Fool

Pathaloog Ron Weinstein schijnt als eerste de wijze woorden ‘A Fool with a Tool is Still a Fool’ te hebben gesproken. Inkopers moeten oppassen niet in deze valkuil te stappen. Collega kennispartner binnen E-proQure, Antoinette Vriend, constateerde tijdens een interview met Inkoperscafé, dat organisaties wel de nodige inkoopsoftware aanschaffen. Daarna blijkt regelmatig dat deze software helemaal niet of maar ten dele wordt gebruikt! Eerst software aanschaffen en dan maar hopen dat er voldoende functionaliteit is om het inkoopproces te ondersteunen, is de omgekeerde volgorde. Deze aanpak gaat inkopers niet verder helpen.

Mijn conclusies zijn dat inkopers zich moeten verdiepen in de ontwikkeling van de inkoopfunctie en de inkoopprocessen. Het perspectief daarbij is de organisatie, haar klanten en leveranciers. Daar liggen mooie kansen om de toegevoegde waarde verder te ontwikkelen. Softwareleveranciers bieden veel vernieuwing in hun producten. Die helpen inkopers bij het realiseren van nieuwe plannen en het behalen van doelstellingen. So don’t be a Fool, think before you buy a Tool.


De E-proQure Marktverkenning e-Procurement systemen in de Benelux 2016 geeft inkopers een goed overzicht van wat er te koop is. Er valt veel te kiezen. Doe er uw voordeel mee. Binnenkort kunt u het rapport gratis downloaden. Download hier de gratis promo editie 2015 en meld u alvast aan voor de E-proQure Marktverkenning 2016!

Scroll naar boven