E-proQure selectie nieuws inkoopdigitalisering

(Inter)nationaal e-Procurement nieuws augustus en september

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs op het gebied van inkoopdigitalisering in de Benelux en in het buitenland. In augustus en september 2020 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen:

  • Ziekenhuizen missen inzicht financiële prestaties: Sinds de introductie van marktwerking in de zorg is de continuïteit niet vanzelfsprekend. Het artikel gaat in op onderzoek waaruit blijkt dat bij veel organisaties inzicht in financiën beperkt is, waardoor strategische keuzes van bestuurders onvoldoende onderbouwd worden. Oorzaak hiervoor ligt deels in verschillende fusies in combinatie met het werken met gescheiden administraties waardoor het samenvoegen van rapportages complex is geworden. De auteur pleit voor een heldere organisatiestructuur, overleg tussen bestuur en medisch specialisten en een meer kritische houding van toezichtraden. Lees hier het volledige artikel.
  • Blockchain een oplossing voor bijna niets: In dit artikel een interessante opiniestuk over de belofte en werkelijkheid rond blockchain. E-proQure Kennispartner Wim Vriend gaf al eerder in zijn blog aan aandachtspunten te zien bij het gebruik van Blockchain technologie. Ook zien we dat termen als blockchain en AI door elkaar worden gebruikt, terwijl dit 2 duidelijk te onderscheiden technologieën zijn.
  • Steeds vaker aandacht voor fraude en wet- en regelgeving bij controle AEX en AMX ondernemingen: Uit onderzoek onder vijftig AEX- en AMX-fondsen door KPMG blijkt dat bij 90% van de bedrijven in de algemene paragraaf aandacht besteedt aan fraude en nog eens 80% gaat in op wet- en regelgeving. De controlestandaarden zijn al jaren hetzelfde in Nederland, echter de accountancy sector heeft zelf het initiatief genomen om meer te communiceren rond deze onderwerpen. Onderliggende doel is dat de onderwerpen fraude en het voldoen aan wet- en regelgeving meer aandacht krijgen in de dialoog met bestuur en commissarissen. Volgens KPMG zou het opnemen van het frauderisico een vast onderdeel van het directieverslag moeten zijn. Het volledige artikel is hier te lezen. 
  • Controller gemeente Den Haag moet opstappen na 2 miljoen fraude: In westerse landen gaat gemiddeld 5,85% van de omzet verloren door fraude, waarvan ca 5% door inkoopfraude. Dit komt omdat er vaak meerdere mensen in het proces betrokken zijn die los van elkaar hun taak uitvoeren. Veel fraude is terug te voeren op eigen medewerkers en leveranciers. Inkoopdigitalisering ofwel het automatiseren van het bestel- en betaalproces (purchase-to-pay proces) kan wel een belangrijk middel zijn bij het tegengaan van fraude. Meestal wordt fraude ontdekt door een interne audit, een tip of toeval. Een goed ingericht en gedigitaliseeerd aanvraag-, bestel- en betaalproces beperkt de macht van individuen, waarborgt het proces en kan aan de hand van betalingscontroles fraude vooraf signaleren. Recent is een artikel verschenen over fraude bij de gemeente Den Haag, waar een financieel medewerker op staande voet is ontslagen, een strafrechterlijk onderzoek loopt nog. Uit het artikel blijkt dat al jaren facturen werden betaald door deze medewerker, die daartoe niet bevoegd was, aan diverse bv’s voor diensten die nooit geleverd waren. Het artikel over de gemeente Den Haag is hier te lezen. 
  • Data Pro Code gedragscode goedgekeurd door Autoriteit Persoonsgegevens (AP): De AP heeft de Data Pro Code van branchevereniging NL Digital goedgekeurd. Deze gedragscode is bedoeld om bedrijven in de digitale sector te helpen om aan de verplichtingen uit de Algemene verordening persoonsgegevens (Avg) te voldoen. De Data Pro Code is de eerste gedragscode onder de Avg die door de AP is goedgekeurd. Lees hier het volledige artikel, de actuele versie van de code is hier te raadplegen.
  • EC stelt onderzoek in naar misbruik gegevens stemassistenten: Internet-of-things apparaten zoals Alexa en Siri zijn apparaten die verbinding maken met het internet. De apparaten verzamelen veel gegevens van gebruikers. De EC wil onderzoeken of deze gegevens ook worden misbruikt om concurrentie verstorend te werken. Lees hier het volledige artikel. 

Scroll naar boven