nieuws-internationaal-selectie-E-proQure

(Inter)nationaal inkoopdigitaliseringsnieuws december 2021

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs op het gebied van inkoopdigitalisering in de Benelux en in het buitenland. In december 2021 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen: 

Inkoop kan meer halen uit samenwerking

Steeds meer inkoopverantwoordelijken erkennen dat ze effectiever met hun partners moeten communiceren om hun concurrentiepositie te behouden en/of te verbeteren. In het Procurement Leaders rapport leer je op welke wijze je bouwt aan een cultuur van samenwerking, welke uitdagingen inkoop daarbij ervaart en welke processen en tools kunnen ondersteunen bij het realiseren van deze visie. Het volledige artikel is via deze link te downloaden. 


China reguleert AI Algoritmen

De China Staatsraad introduceerde in juli 2017 het “Nieuwe Generatie Kunstmatige Intelligentie Ontwikkelplan” om tegen 2030 wereldleider op het gebied van AI te worden. Tevens moet China vooroplopen op het gebied van ethische normen en standaarden voor AI. Aanleiding voor hiertoe zijn enkele schandalen waarbij algoritmes zijn misbruikt om medewerkers uit te buiten, consumenten online te misleiden. Tevens wil de overheid de verspreiding van onjuiste en deepfake informatie voorkomen.
De Cyberspace Administration of China (CAC) heeft deze maand de draft “Provisions on the Management of Algorithmic Recommendations in Internet Information Services” ondertekend die maart 2022 van kracht wordt. Deze eerste op AI gerichte wetgeving stelt enkele belangrijke vereisen waaraan algoritmen moet voldoen:

Aanbieders van algoritmische aanbevelingsdiensten moeten:
– “actief positieve energie uitdragen” en niet “de economische en sociale orde verstoren”
– mechanismen creëren voor handmatige interventie in “top zoekopdrachten” en
– “populaire onderwerpen” zodat gepromote inhoud overeenkomt met “hoofdstroomwaardeoriëntaties”
Gebruikers hebben nieuwe rechten om:
– algoritmische aanbevelingen voor een app of website uit te schakelen
– specifieke gebruikerstags te selecteren of te verwijderen voor het personaliseren van inhoudsaanbevelingen
– een uitleg te krijgen als een algoritme een grote impact heeft op de rechten van een gebruiker

Bedrijven moeten:
– geen algoritmen gebruiken voor monopolistische of oneerlijke bedrijfspraktijken
– geen “onredelijke” prijsdiscriminatie ondernemen op basis van gebruikerskenmerken
– de rechten op eerlijke compensatie en voldoende rust beschermen voor werknemers wiens schema’s worden bepaald door algoritmen

Tot slot creëren de regelgevingen een nieuw regelgevend instrument, het algoritme-register. Algoritmen die de publieke opinie kunnen beïnvloeden of “sociale mobilisatiecapaciteiten” hebben, moeten basisinformatie over het algoritme verstrekken en zelfbeoordelingen van algoritmeveiligheid uitvoeren.


Het geheim van succesvolle ICT Projecten

In het artikel belooft Dean Kashiwagi, grondlegger van de Best Value aanpak, en co-auteur Gambla L. de geheimen te onthullen van succesvolle ICT-projecten. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een praktijkcasus van een ERP software traject waarbij de Best Value aanpak is toegepast. Het artikel is deel 4uit een reeks van ICT-artikelen over slecht lopende ICT-projecten. Lees hier het volledige artikel.

Overheidsinkopen bij het MKB in Amerika

Circa 23% van de totale inkopen van de federale overheid in Amerika wordt bij het Mkb ingekocht. Trend is dat het aantal marktplaatsen van de overheid gedaald is met 40% en het aantal nieuwe mkb ondernemingen zelfs met 80% gedaald. Het artikel gaat in op de oorzaken van deze daling en de vooruitzichten op de (middel)lange termijn voor het Mkb in Amerika. Lees hier het volledige artikel uit de Forbes.

Wereldwijd onderzoek naar Finance, AI en de toekomstige besluitvorming

Maar liefst 62% van de Nederlandse financiële professionals verwacht steeds meer betrokken te zijn bij strategie- en besluitvorming. Dit blijkt uit het wereldwijde onderzoek Finance, AI and the future of decision making in opdracht van Unit 4 is gehouden. Financiële teams met AI presteren aanzienlijk beter dan vakgenoten zonder technologie. Lees hier het volledige artikel en de resultaten van het wereldwijde onderzoek.

Scroll naar boven