E-proQure selectie nieuws inkoopdigitalisering

(Inter)nationaal inkoopdigitaliseringsnieuws juni 2021

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs op het gebied van inkoopdigitalisering in de Benelux en in het buitenland. In juni 2021 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen: 

  • ICT Branche hamert bij kabinet op belang digitale kennis en vaardigheden: Investeren in digitale kennis en vaardigheden is cruciaal voor het herstel van de Nederlandse economie na corona. Volgens Lotte de Bruijn, directeur brancheorganisatie NLdigital, moet het nieuwe kabinet veel sneller investeren in lesprogramma’s over digitalisering. Iedere baan heeft er nu en in de toekomst in meerdere of mindere mate mee te maken. Daarnaast roept ze het kabinet op te investeren in digitale infrastructuur, een goed digitaal bestuur en digitalisering van de overheid. Het is voor het eerst dat de sector gevraagd wordt mee te denken over een nieuw te vormen kabinet. Lees hier het artikel met vier concrete adviezen aan de regering.
  • Datadelen tussen bedrijfstakken EU steeds dichterbij: de ideeën over het delen van gegevens tussen bedrijfstakken in Europa komen steeds dichterbij. Er is overeenstemming bereikt over de basisprincipes en normen voor het uitwisselen van gegevens. Wil je meer informatie lees dan hier het volledige artikel en de publicatie (Design Principles for Data Spaces).  
  • Inkoopprofessionals hebben dringend behoefte aan betere data: Uit recent internationaal onderzoek onder inkoopleiders blijkt dat meer dan tweederde vond dat gegevens onbruikbaar ware voor henzelf of ketenpartners. Inkoopprofessionals hebben dan ook dringend behoefte aan het vergroten van flexibiliteit in de toeleveringsketen, en verbetering van de besluitvorming door inkoopdata, het nieuwe goud. Het volledige artikel is hier te lezen. 
  • Hoe Artificial Intelligence de wereld van contractcreatie en -management verandert: een artikel van inkoopsoftwareleverancier Jaggaer over op welke wijze Artificial Intelligence de creatie, management en vernieuwing van contracten kan verbeteren. Lees hier het volledige artikel. 
  • Inkoop van kostencentrum naar vliegwiel voor transformatie: Het artikel gaat in op de shift in focus op lange termijn, waar je verder dan de kostenbesparingen moet kijken naar factoren die transformatie van de CPO’s mogelijk maken en daarmee groei. Dit leidt volgens CPOs ook tot het aanpassen van bestaande KPI’s die in meer gericht worden op onderwerpen waaronder diversiteit, duurzaamheid gericht op de belangen van directie en aandeelhouders. Lees hier het volledige artikel.
  • Programma Beter Aanbesteden: Recent heeft Staatssecretaris Keijzer de Tweede Kamer geïnformeerd over het Programma Beter Aanbesteden. De brief gaat onder andere in op de afstemming en samenwerking met het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar het inkoopvolume, waaruit blijkt dat in 2019 Nederlandse overheden voor 86,6 miljard hebben ingekocht, dit betreft 169.000 aanbestedingen. Circa tweederde van de overheidsopdrachten (in waarde en aantal) wordt verstrekt aan het mkb. Op basis van de Aanbestedingsrichtlijn is iedere EU lidstaat verplicht periodiek te rapporteren aan de Europese Commissie rondom de aanbestedingspraktijk. Belangrijke thema’s daarin zijn het programma Beter Aanbesteden, de inzet op het gebied van MVI, het traject ter verbetering van rechtsbescherming en aanbesteden en zogenaamde derde landen (buiten de EU). De kamerbrief, de onderzoeksresultaten en de periodieke rapportage zijn te vinden via deze link
  • ICT overnamemarkt 1e kwartaal 2021: vele kleintjes maken groot. Het aantal deals (139 in het eerste kwartaal 2021) is tot nu toe onveranderd hoog gebleven ondanks de coronacrisis. Opvallend is dat investeerders vaker in volwassen bedrijven stappen om daarna add-on overnames te doen. De Nederlandse ict-sector zich kenmerkt door de vele mkb-bedrijven die er acteren (het totaal aantal ict-bedrijven is volgens het CBS ruim 81.000). Bovendien is er momenteel veel kapitaal beschikbaar. De lage rente zorgt ervoor dat er steeds meer investeerders bij komen die geld willen steken in sectoren die het goed doen in de coronacrisis. Het volledige artikel is hier te lezen.
Scroll naar boven