E-proQure selectie nieuws inkoopdigitalisering

(Inter)nationaal inkoopdigitaliseringsnieuws maart 2021

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs op het gebied van inkoopdigitalisering in de Benelux en in het buitenland. In maart 2021 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen:

  • Voor welke type onderhandelingen is inzet van AI geschikt? Het artikel beschrijft dat de ontwikkeling van toepassing van Artificial Intelligence (afgekort: AI) bij onderhandelingen in grote organisaties dichtbij is. Het artikel geeft inzicht in de type contracten waar inzet van AI de meeste toegevoegde waarde biedt. Volgens KPMG gaat 17%-40% van de waarde bij deals verloren door inefficiënte contractering. Tot slot worden een aantal aandachtspunten voor een organisatie benoemd, die van belang zijn bij de voorbereiding van AI. Lees hier het volledige artikel.
  • Databeschermingsregels hebben onderhoud nodig: Axel Voss, een van de grondleggers van de General Data Protection Regulation (afgekort: GDPR) is van mening dat de huidige wetgeving rond databescherming verouderd is en grondig herzien moet worden. Volgens recente berichten uit de Europese Commissie is daarnaast het met name voor kleine bedrijven lastig is om de huidige wetgeving te implementeren. Hier is het volledige artikel te lezen.
  • Waar je op moet letten bij de werving en inhuur van (inkoop)data analisten: Gezien de technische aard van data analyse, wordt bij de werving en inhuur van data-analisten (ook inkoopanalisten) de focus gelegd op de technische expertise van de kandidaat. De competenties op het gebied van communicatie en samenwerking blijven daardoor vaak onderbelicht. Dit leidt ertoe dat in de praktijk het team door inhuur van een data analist niet beter gaat presteren. Het artikel geeft tips en aanbevelingen voor de inhuur van data analisten. Lees hier het volledige artikel.
  • Is jouw C-level klaar om de digitale transformatie te leiden? Volgens internationaal onderzoek geeft 77% van de CEO’s aan dat de Corona crisis de digitale transformatie heeft versneld. De succesratio’s van digitale transformaties zijn laag. De auteur geeft aan dat ook in de top van het organisaties wat moet gebeuren om de slagingskans van digitale transformaties te verhogen en de continuïteit van het bedrijf te verzekeren. Het volledige artikel is hier te lezen.
  • Ketensamenwerking: Dit kunnen we leren van Wie is de Mol. Interessant artikel waarin een parallel wordt gelegd tussen de samenwerking onder deelnemers van het spelprogramma de Mol en ketensamenwerking in de logistiek. In plaats van logistiek  zien wij ook een parallel in de samenwerking tussen klant en softwareleverancier (en eventueel andere gekoppelde partijen). Lees hier het volledige artikel.
Scroll naar boven