E-proQure selectie nieuws inkoopdigitalisering

(Inter)nationaal inkoopdigitaliseringsnieuws maart 2022

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs op het gebied van inkoopdigitalisering in de Benelux en in het buitenland. In maart 2022 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen:  
 

 • C-suite (bestuurslaag) onvoldoende bewust van noodzaak optimaal gedigitaliseerde processen?: De IDC Worldwide 2022 Survey ‘From Digital Culture to Value Realisation’ concludeert dat de bestuurslaag van grote ondernemingen in het EMEA gebied (Europa, Midden-Oosten, Afrika) onvoldoende bewust is van de noodzaak en mogelijkheden om de bedrijfsvoering integraal te digitaliseren. 
  Een wereldwijd onderzoek van Digitopia onder meer dan 1.000 senior managers nuanceert de bovengenoemde conclusies. Het toont aan dat organisaties worstelen met vooral het innovatieve aspect van business transformation (lees: aanpassen van de bedrijfsvoering en het product/dienstenpakket aan de veranderende digitale en logistieke mogelijkheden) maar dat het bewustzijn hierover is gegroeid. De genoemde onderzoeken geven daarmee een verklaring voor eerder door ons gepubliceerde conclusies dat het als noodzakelijk geachte ambitieuze digitaliseringstraject van Europese multinationals, ook wel bekend als Industry 4.0, sterk is vertraagd.  
  Als gemene deler blijkt uit de onderzoeken dat vooral het opstellen van een praktisch uitvoerbare digitale strategie moeilijk is. 
  Beide onderzoeken duiden op een vaker opdoemend beeld dat het realiseren van digitale oplossingen en procesverbeteringen voor specifieke problemen eenvoudiger te realiseren. Zoals wij eerder hebben aangegeven: of het nu gaat om het digitaliseren van je inkoopprocessen of het experimenteren met nieuwe technologieën: begin met hetgeen dat je kunt overzien en breidt dit uit op basis van wat je kent en aankan. 
 • Disrupties in de Supply Chain door Covid en de Russische Invasie driver voor vergaande digitalisering van de inkoopfunctie: Zo laat de Economist twee bedrijven (waaronder Zalando) aan het woord. Daarbij worden voorbeelden beschreven hoe adequate inkoopautomatisering het mogelijk heeft gemaakt om belangrijke resultaten te behalen op het gebied van operational performance, cash management en risico-reductie. Lees hier het (Engelstalige) artikel uit de Economist
  In een artikel van The New York Times (klik hier voor: Ukrainian Invasion Adds to Chaos for Global Supply Chains) wordt specifiek ingegaan op internationale sancties, de effecten op de beschikbaarheid van goederen en de eisen die het nakomen van internationale sancties stelt aan organisaties.  
 • “ESG” en “Due Dilligence in handelsketens” drivers voor aanscherping verantwoordelijkheden binnen de handelsketens: ben je inkoper en heb je geen idee wat ESG of Due Dilligence in de handelsketen betekent? Dan heb je iets belangrijks gemist! 
  Twee begrippen die het beoordelen van al dan niet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen mede beïnvloeden zijn ESG en Due Dilligence van leveringsketens. Daarbij gaat “Environmental, Social and Governance” over de wenselijkheid om vanuit maatschappelijk oogpunt te investeren in een organisatie. “Due Dilligence in handelsketens” gaat over wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden ten aanzien van o.a. wat je bij wie je inkoopt en hoe dit is geproduceerd. Zo zal het inkopen bij een, uit ESG oogpunt, negatief beoordeelde organisatie direct vragen oproepen tijdens de Due Dilligence. De Europese Commissie heeft het eind 2021 nog niet aangedurfd om een wetsvoorstel ten aanzien van de Due Dilligence in behandeling te nemen. Dit uit angst van verschillende lidstaten voor onvoorziene gevolgen ten aanzien van het handelen van de eigen industrie. Lees hierover meer in een artikel van KPMG. 
  Onze oosterburen hebben echter de toon gezet door per 1 januari 2023 een keten Due Dilligence verplicht te stellen met mogelijke boetes in het vooruitzicht. Lees hier meer over het Lieferkettengesetz. Zoals het KPMG artikel weergeeft, is Nederland van zins het Duitse voorbeeld te volgen. Dit verhoogd verder de verantwoordelijkheid voor organisaties om onder andere het leveranciersmanagement op orde te hebben. Ook hiervoor zal een voldoende mate van automatisering van de inkoopfunctie noodzakelijk zijn.  
  De vraag of en zo ja waarom een discutabele of ongewenste leverancier deel uitmaakt van je supply chain moet immers naar tevredenheid beantwoord kunnen worden. Het bovenstaande nieuwsbericht over disrupties in de keten maakt duidelijk dat ook het al dan niet moeten nemen van acties op basis van ingestelde sancties vraagt om adequate inzicht in jet leveranciersbestand  
 • ICT masterstudie Information Management van het TIAS beoordeeld als excellent: Studenten waarderen dertien Nederlandse masterstudies als excellent. Daaronder zit slechts één ict-studie: Information management aan de Tias. Dit blijkt uit de nieuwe ‘Keuzegids masters’. In totaal zijn er 1.200 masteropleidingen in Nederland. 
  In het computer-science-overzicht valt de opleiding ‘Ict in business and the public sector’ aan de Universiteit Leiden/dependance Den Haag uit de toon met een score van — op de categorie Inhoud. De “Keuzegids Masters” biedt voor organisaties relevante informatie om mee te laten wegen bij de zoektocht naar ICT talent of het verder opleiden van eigen medewerkers. 
Scroll naar boven