E-proQure selectie nieuws inkoopdigitalisering

(Inter)nationaal inkoopdigitaliseringsnieuws oktober/november 2022

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten gerelateerd aan inkoopdigitalisering. In oktober/november 2022 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale berichten tegen:


 • E-invoicing binnen enkele jaren verplicht in Nederland en België
  Frankrijk verplicht e-invoicing vanaf 2024. Tijdens een eerste fase dienen alleen grote Franse bedrijven zich aan te sluiten binnen een netwerk via welke facturering plaatsvindt. Een belangrijke doelstelling is het dichten van de zogenaamde Tax Gap, ofwel misgelopen BTW. Voor de gehele EU is deze Gap door de Europese Commissie geschat op 134 miljard dollar. Binnen de EU is gatenkaas Italië (€30 miljard) voorloper. Daar moeten kleine ondernemingen al aangesloten zijn op een e-invoicing netwerk. In Polen start men in 2023. België en Nederland zullen met name vanwege de druk vanuit Frankrijk (€14 miljard) mee moeten met de uniformeringsdrang binnen de EU. Zeker als Duitsland het Franse voorbeeld gaat volgen om het gat van zo’n €23 miljard te dichten. Dit terwijl het slechts om een gemis gaat van respectievelijk€4 en €3 miljard. Het lijkt erop dat de wetgever uiteindelijk ook binnen België en Nederland een glansrol gaat spelen bij het verder professionaliseren van de P2P-processen binnen organisaties.
  Bron: ITdaily


 • PWC digital procurement survey plaatst Digital Transformation na Cost Reduction en Strategic Sourcing op derde plaats CPO prioriteiten
  Dat kostenreductie (nog steeds of alweer) de hoogste prioriteit heeft voor CPO’s zal niet verbazen (37%). Mede gezien de onzekerheden binnen de diverse supply chains is Strategic sourcing eveneens een hoge prioriteit (24%). Digital Transformation wordt door 18% van de CPO’s als hoogste prioriteit aangegeven. Hierbij wordt digitalisering veelal gezien als een voorwaarde om andere prioriteiten te kunnen realiseren. Naast de eerste twee dient digitalisering ook risico en crisis management te ondersteunen (11%). Duurzaamheid scoort met 4% laag als hoogste prioriteit. Kwaliteit en toegankelijkheid van data wordt als belangrijk (verwachte) winstpunten gezien.

 • Kwart van de kleine bedrijven in Nederland onderneemt geen enkele actie om veilig online te zijn
  “Alert Online 2022” is een jaarlijks gehouden onderzoek in opdracht van het Ministerie van EZK naar het bewustzijn Nederlanders rondom cybersecurity. De bovengenoemde uitkomsten tonen geen verbetering ten opzichte van vorige jaren. Het blijkt verder dat jaarlijks zo’n 20% van de medewerkers te maken krijgt met phishing. De helft hiervan onderneemt vervolgens geen actie. Aandacht schenken aan veiligheid vanuit de organisatie leidt in belangrijke mate tot een veiliger online gedrag.

 • Rijksoverheid stopt ondersteuning SI-UBL 1.2 per 1 januari 2023
  Door het besluit van de NPa zijn organisaties die zijn aangesloten op Peppol, waaronder de Rijksoverheid, niet meer verplicht om de SI-UBL 1.2 standaard te ondersteunen. Concreet betekent dit dat de Rijksoverheid e-facturen in SI-UBL 1.2-formaat verwerkt tot 1 januari 2023. Na deze datum accepteert de Rijksoverheid geen e-facturen meer in dit formaat. 

  Verstuur je e-facturen naar de overheid? Ga dan bij jouw softwareleverancier na of hij of per 1 januari 2023 gebruik maakt van de juiste UBL versies.

Scroll naar boven