nieuws-internationaal-selectie-E-proQure

(Inter)nationaal nieuws juli 2019

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs in de Benelux en in het buitenland. In juli 2019 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen.

Nieuws in de Benelux

  • Blockchain en de kloof tussen hype en marktrealiteit: Slechts 11% van de CIO’s verwacht op korte termijn aan de slag te gaan met blockchain. Volgens Gartner is de markt voor blockchain platforms en technologieën nog steeds in opkomst en er wordt niet binnen 5 jaar verwacht dat er een dominant platform zal ontstaan. Er worden zeven meest voorkomende fouten in blockchainprojecten geïdentificeerd en hoe deze te voorkomen, lees hier welke fouten dit zijn Hoewel de grote consultantskantoren anders willen doen geloven (vanwege lucratieve adviesprojecten?) lijken grote internationale organisaties, waaronder Nederlandse banken, pas op de plaats te maken. Volgens E-proQure zorgt een realistische blik op de mogelijkheden en beperkingen van blockchain technologieën ervoor dat nieuwe realisaties vooral daar te vinden zijn waar men grondstoffen en (half)producten binnen de keten wil volgen. Binnen de transactionele (m.n. financiële) wereld blijven de voorbeelden van onbetrouwbare blockchain systemen zich vooralsnog opstapelen;
  • Investeringen ICT niet alleen buiten inkoopafdeling: Uit wereldwijd onderzoek onder 3.600 CIO’s zien we dat 60% van de bedrijven inmiddels toestaat dat investeringen in technologie buiten de IT-afdeling om plaatsvindt. Ook blijkt dat de investeringen in informatietechnologie ook in 2018 weer zijn gestegen, en in 2019 ook toenemen. Ondernemingen lopen door het niet betrekken van de CIO bij investeringen wel twee keer zoveel veiligheidsrisico’s en een grotere kans slachtoffer te worden van een cyberaanval. Organisatorisch maakt de CIO steeds minder vaak deel uit van het bestuur. De rol van de CIO is hierdoor onder druk komen te staan, echter steeds vaker zien we dat de CIO ook de rol van Chief Digital Officer (CDO) vervult. De huidige CIO krijgt dus steeds vaker een gecombineerde rol. Bedrijven met een CDO lopen in het algemeen verder voorop met digitalisering dan ondernemingen die niet over een CDO beschikken. Het lijkt erop dat staf en ondersteunende functies die onvoldoende toegevoegde waarde bieden steeds vaker worden overgeslagen bij het digitaliseren van processen. Zoals we eerder hebben gemeld zie je dit ook bij de inkoopfunctie terug. Boodschap blijft dus: richt je gezamenlijk met je stakeholders op het creëren van voordelen die inkoopdigitalisering heeft voor je stakeholders. Lees hier het volledige artikel;
  • IT distributeur Tech Data getroffen door omvangrijk datalek: OP 2 juni is Tech Data een elk ontdekt door vpnMentor, een een partij die VPN’s beoordeelt en klanten hierover adviseert. Tech Data heeft het lek 2 dagen later gedicht. Het gaat in totaal om 264 gigabyte aan data, waaronder e-mailadressen, creditcardnummers, onversleutelde inloggegevens en facturen. Het feit dat Tech Data een significante marktpartij is, maakt de database kwetsbaar voor concurrenten. Voor meer informatie lees het volledige artikel.
  • Recordtekort ICT’ers dreigt: in 2020 hebben we 54.000 ICT’ers te weinig, blijkt uit verschillende onderzoeken. Een eerdere focus op dit tekort had volgens BCG een economische groei van 2,2-3,3% van het bbp kunnen opleveren. Nederland wordt net als Europa ingehaald door met name landen in Azië zoals China en Zuid-Korea. Zij hebben hun focus al veel eerder op ICT gericht. Volgens de Europese Commissie moet Europa werken aan 1 digitale markt. Belangrijk is nu om het tekort zo beperkt mogelijk te houden. Het gaat daarbij met name om hoogopgeleide ICT’ers. Dit kan door bijvoorbeeld digitalisering eerder in het onderwijs te introduceren, en de drempel voor startups en kleinbedrijven om deel te nemen aan aanbestedingen te verlagen.  Voor meer informatie lees het volledige artikel.

Internationaal nieuws

  • De rol van technologie bij verandermanagement: De technologische veranderingen gaan tegenwoordiger sneller dan mensen in staat zijn om te veranderen. Technologie zoals Machine learning en artificial intelligence worden steeds meer toegepast bij verandertrajecten zoals digitalisering. Dit om in de behoeften van medewerkers te voorzien door onder andere het aanleren van gedrag en anticiperen op acties door dagelijkse handelingen te automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan het op een voor medewerkers passend moment versturen van informatie over aankomende veranderingen gebaseerd op historisch gedrag. Maar ook door het gelijktijdig en realtime voorzien van medewerkers in relevante informatie over de aankomende veranderingen, of het meten van het succes van een veranderinitiatief. Waak voor overschatting van de rol van technologie, de juiste technologie moet het veranderproces ondersteunen en niet leiden tot weerstand of frictie. Kies daarom de juiste aanpak en communicatiemiddelen en technologie passend bij jouw veranderinitiatief en jouw organisatie. Lees hier het volledige artikel.
Scroll naar boven