nieuws-internationaal-selectie-E-proQure

(Inter)nationaal nieuws juni 2019

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs in de Benelux en in het buitenland. In juni 2019 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen.

Nieuws in de Benelux

  • De Nationale Nederlanden Groep zet robots in voor de inhuur van externen: De NN groep, een internationale financiële dienstverlener, is een grote werkgever waar jaarlijks ca 3.000 externen werken. Sinds enige tijd zetten zij voor een aantal HR processen robots in (RPA). Ook voor het instroomproces van externen (onboarding) maakt NN steeds vaker gebruik van RPA om data over te zetten en uit te wisselen tussen het personeelsinformatiesysteem en haar Vendor Management systeem. Inmiddels draaien binnen HR veertien robots, waardoor met dezelfde mensen meer werk wordt uitgevoerd. Dit door saaie, foutgevoelige processen over te laten aan robots. Dit zorgt niet alleen voor meer efficiency maar maakt het werk ook leuker. De NN Groep beschikt over een Centre of Excellence Robotic Process Automation. Daar worden robots ontwikkeld en vindt het onderhoud plaats. Voor meer informatie lees het volledige artikel.
  • Samenwerken binnen grote organisatie vraagt om andere aanpak: Dit artikel gaat over hoogleraar Jaap Schaveling en zijn missie om teams en organisaties te co-creeeren. De vraag die eenieder zichzelf dan ook moet stellen is: ‘Wat kan ik doen, zodat de ander beter werk kan leveren en wat kan de ander doen, waardoor ik beter werk kan leveren? Hij stelt dat de mens niet in staat is om met een omvang van meer dan 150 mensen samen te werken. Daarboven wordt het lastig. Je kunt deze managen door een sterke bedrijfsidentiteit te bouwen door de kernwaarden van het bedrijf uit te dragen en een verhaal rond je bedrijf te creeeren. Lees hier het volledige artikel.
  • Vermindert denken in taken toekomstangst? Door technologische en sociale innovaties wordt steeds meer verwacht van de inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers. Belangrijke vraag daarbij is: Hoe kunnen medewerkers mee-ontwikkelen met het werk van de toekomst? Het artikel gaat in de mogelijkheden om via het sleutelen aan taakwijzigingen in plaats van mensen om daarmee bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid. Achterliggende gedachte is dat door inzicht in (verwachte) veranderingen in takenpakketten zichtbaar wordt in hoeverre medewerkers ‘fit for the future’zijn. Dat inzicht helpt medewerkers om taakgericht in beweging te komen voor hun eigen toekomst. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan opleiding gericht op nieuwe taken of groeitaken en door die taken ook bewust ruimte te geven in de huidige baan. Als werknemers op die manier bezig zijn met hun eigen toekomst, hoeven ze voor die toekomst toch helemaal niet bang te zijn? Lees hier het volledige artikel.
  • BIT moet weg bij Binnenlandse zaken: Om de controle op IT-projecten binnen de overheid te vergroten, werd in juli 2015 het Bureau ICT Toetsing gestart. Dit op advies van de Commissie Elias na het kritische eindrapport ‘Evaluatie Bureau ICT-toetsing’. Uit diverse recente artikelen blijkt dat het probleem nog steeds niet weg is, en wordt geadviseerd om het Bureau weg te halen bij Binnenlandse zaken. Het probleem wordt niet opgelost als een visie op ICT ontbreekt, aldus AG Connect. In november 2018 vertrok Hans Wanders, CIO Rijk en eerder baas van het BIT en mevrouw Hilhorst, in april dit jaar vertrok Mevrouw Hilhorst per direct. Ondertussen buigen Kabinet en Kamer zich nu over de toekomst van een onthoofd BIT en tegen de achtergrond van een door Elias geplaatste tijdbom.
  • CPO Onderzoek Deloitte is gestart: Het wereldwijde onderzoek van Deloitte onder CPO’s is weer gestart met een sterke focus op digitaal. Lees hier  waarom deelname belangrijk is en vul het CPO onderzoek in.

Internationaal nieuws

  • Technologie vereist andere competenties: Het artikel gaat in op de ontwikkelingen in deze tijd en de disruptieve veranderingen en tempo waarin deze plaatsvinden. De auteur kondigt een grote golf van veranderingen aan als gevolg van technologische veranderingen zoals e-Procurement veranderingen dat ook zijn, die vereisen dat de hiervoor benodigde competenties niet meer passen bij het onderwijs van deze tijd. Emotionele intelligentie, creatief denken en samenwerking worden de kerncompetenties die noodzakelijk zijn. Lees hier het volledige artikel.
  • Hoe zorg je voor betrokken en bevlogen medewerkers? In dit artikel laten 6 bedrijven met een hoge werknemersbetrokkenheid zien  hoe doen zij dat doen. Het artikel mag reeds uit 2015 zijn, maar is actueler dan ooit. Bedrijven zoals Google en Virgin zijn uitgesproken voorbeelden van bedrijven die een hoge betrokkenheid van medewerkers kennen, maar hoe doen zij dat? Lees hier het volledige artikel.
Scroll naar boven