nieuws-internationaal-selectie-E-proQure

(Inter)nationaal nieuws november 2019

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs in de Benelux en in het buitenland. In november 2019 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen.

Nieuws in de Benelux

  • Kwart jeugdzorginstellingen heeft financiële problemen: Hoewel de omzet en het aantal cliënten in de jeugdzorg stijgt, komt een kwart van de instellingen in de rode cijfers. De overgang van de jeugdzorg naar gemeenten, de krappe arbeidsmarkt, niet kostendekkende tarieven spelen hierbij volgens de sector een grote rol. Ligt de oplossing in meer geld? Volgens E-proQure kunnen ook betere inkoopresultaten een bijdrage leveren. denk daarbij aan digitalisering van het bestel- en betaalproces.. Digitalisering van het bestel- en betaalproces kan ook binnen deze sector voor betere budgetbeheersing, lagere administratieve lasten en meer efficiency leiden. Lees hier het volledige artikel.
  • CFO wordt nog niet wakker van e-facturatie: Uit recent onderzoek naar ICT-gebruik bij ondernemingen, uitgevoerd door het CBS, blijkt dat slechts 24% van de Nederlandse ondernemingen in 2017 e-facturen verzond. Dit is de helft van het aantal ondernemingen dat e-facturen ontving in 2017. Vooral in de gezondheidszorg komt verzending van e-facturen (35%) voor. De onroerend goed sector scoort het laagst met 10%. Nederland zit wat het verzenden van e-facturen betreft op het Europese gemiddelde. Uit recent onderzoek van GBNED blijkt dat de afgelopen jaren meer dan 120 softwareleveranciers hun softwaresystemen gereed gemaakt voor elektronisch factureren op basis van UBL, desondanks blijft factureren in pdf de overhand houden.’ Meer informatie is te vinden via deze link.
  • Nieuwe regels voor elektronische formulieren voor (Europese) aanbestedingen: Eind september 2019 zijn nieuwe regels voor elektronische formulieren vastgesteld. Het aantal formulieren wordt teruggebracht van 25 naar 6. Lees het volledige artikel hier.

Internationaal nieuws

  • Helft inkoopleiders zien toegevoegde waarde Artificial Intelligence: Meer dan de helft van de inkoopleiders en compliancy officers zien volgens onderzoek (Dun & Bradstreet) de toegevoegde waarde door inzet van Artificial Intelligence (AI). Het merendeel denkt echter dat ze niet over de juiste vaardigheden beschikken om deze technologie in te zetten. Training en inhuur van de juiste talenten wordt als de sleutel gezien voor succesvolle implementatie van AI. Het volledige artikel is hier te lezen
  • Inkoopbesparingen gaan verloren in vertaalslag naar budgetten: Het artikel stelt dat veel gecalculeerde inkoopbesparingen verloren gaan omdat deze niet op hun consequenties naar budgetten worden doorberekend. In de ogen van de auteur is de meest effectieve benadering om inkoopbesparingen te vertalen in budgetten. Dit leidt ertoe dat business unit leiders geprikkeld worden om met het inkoopteam en financiën samen de geprognotiseerde besparingen te realiseren. Het volledige artikel is hier te lezen.
Scroll naar boven