nieuws-internationaal-selectie-E-proQure

(Inter)nationaal nieuws september 2019

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs in de Benelux en in het buitenland. In september 2019 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen.

Nieuws in de Benelux

  • Lessons learned van het mislukt Digi-inhuur project: Een automatiseringsproject bij de Rijksoverheid, om het inhuren van externen beter te managen, is gestopt. Het artikel gaat in op wat er mis ging. Zo bleek dat de focus van het project lag op de techniek en in mindere mate op het verandertraject en processen. Ook bleken de leveranciers (FieldGlass en Deloitte) onvoldoende in staat om aan de vereiste functionaliteit te voldoen. Het project is inmiddels stopgezet, wij zijn dan ook zeer benieuwd naar het programma van eisen en wensen dat in de markt is gezet en de gevolgde veranderstrategie. Lees hier het volledige artikel.
  • Bijscholen vaardigheden eigen personeel prioriteit CEO’s : Uit wereldwijd onderzoek van PwC onder 3200 CEO’s blijkt dat zij zich grote zorgen maken over de beschikbaarheid van juiste vaardigheden onder hun medewerkers. Waar bedrijven eerder deze problemen oplosten door nieuwe werving, zien zij dat door de krapte dat nu gericht wordt op bijscholing van eigen personeel. De zorgen worden volgens PwC met name veroorzaakt door de snelle opkomende technologie. Verwacht wordt dat een tekort een negatieve invloed zal hebben op de economische groei. E-proQure herkent de behoefte aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en heeft daarom een aantal Workshops ontwikkeld gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van verandermanagement en inkoopdigitalisering.
  • Sint Jansdal kiest voor ERP systeem. Sint Jansdal, een ziekenhuis met 3 locaties, wil op 1 januari 2020 van zeven applicaties om het bedrijfsvoeringsproces te ondersteunen naar 1 ERP systeem. Het gaat hierbij om de personele, financiële, inkoop en logistieke processen. Het ziekenhuis kiest nu voor een erp-systeem van Afas en brengt hiermee alle processen in één systeem samen. Doel hiervan is om handmatige werkzaamheden te verminderen, kostenbesparing te realiseren en de integratie tussen systemen en processen te verbeteren.

Internationaal nieuws

  • Gaan de millennials het inkooplandschap veranderen? Interessant artikel over de toenemende invloed van milennials, geboren tussen 1986 en 1996, op het inkoopproces. Deze generatie is meer op digitale technologie georiënteerd (bij inkopen via e-marktplaatsen) dan eerdere generaties. Aan de andere kant zijn hiermee tevens de verwachtingen van deze generatie ten aanzien van gebruiksgemak en fit-for-use hoger. Lees hier het volledige artikel.
Scroll naar boven