nieuws-internationaal-selectie-E-proQure

(Inter)nationaal nieuws december 2019

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs in de Benelux en in het buitenland. In december 2019 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen.

Nieuws in de Benelux

  • Gedwongen richting cloud: Microsoft dwingt ziekenhuizen richting cloud. Nederlandse ziekenhuizen voelen zich onder druk gezet om hun IT-huishouding naar externe servers (de cloud) te brengen. De softwareaanbieder grijpt de overgang in hun ogen aan om zijn opbrengsten per ziekenhuis structureel te verhogen. Zo krijgen ze ongevraagd allerlei opties die ze niet nodig hebben, maar waar ze wel voor moeten betalen. Eenzelfde klacht klinkt in andere sectoren, maar in de zorg staan de kosten van de cloud op gespannen voet met de kwetsbare financiële situatie waarin sommige ziekenhuizen zich bevinden. E-proQure ziet een dergelijke ontwikkeling niet alleen bij Microsoft maar ook bij een aantal andere softwareleveranciers. Het volledige artikel is hier te lezen.
  • Rechtmatigheidsoordeel vanaf 2021 bij college: Tot en met 2020 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het college van B&W, GS of het bestuur zelf verantwoordelijk voor het opstellen. Deze verantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant. Belangrijk is wat dit gaat betekenen voor de inkoopfunctie. Met name omdat aanbestedingen dit jaar wederom het pijnpunt bij gemeenten waren. Lees het uitgebreide artikel hier.
  • Wereldwijd Artificial Intelligence (hierna: AI) onderzoek door McKinsey toont aan dat 80 % van de respondenten AI in minimaal 1 product of bedrijfsproces heeft toegepast voor minimaal 1 functie of business unit, of minimaal 1 AI toepassing ingebed heeft in producten of bedrijfsprocessen over meerdere functies of business units. De adoptie van AI neemt toe, al verschilt de mate waarin per sector. De meerderheid verwacht dat medewerkers de komende 3 jaar training moeten krijgen als gevolg van AI adoptie. Lees het volledige artikel hier.
Scroll naar boven