integriteit inkoop

E-procurement tools inzetten bij integriteit

Integriteit speelt bij inkoop, en zeker bij de overheid, een belangrijke rol. Inkopers moeten integer te werk gaan, maar er zijn nogal wat grijze gebieden waardoor je je als inkoper gauw op glad ijs begeeft. NEVI vat dit samen in de whitepaper ‘Wat een inkoper moet weten over integriteit’. E-procurement tools bijvoorbeeld kunnen helpen om corruptie tegen te gaan.

In veel Europese landen zoals de Oekraïne, maar ook in Afrika, wordt vaak een e-procurement tool gebruikt om corruptie tegen te gaan. De Afrikanen geloven dat e-procurement ‘good governance’ stimuleert en de corruptie kan aanpakken omdat het de anonimiteit van bieders garandeert. Daarnaast voorkomt de procurementsoftware een hoop onnodig face-to-face contact. Via systeemcontroles wordt een transparant proces doorlopen, waardoor het risico op corruptie wordt verlaagd. Een inkoper die veel weet over integriteit, weet dus ook dat e-procurement tools hierbij kunnen helpen.

Integriteit: richtlijnen en aandachtspunten

In de whitepaper ‘Wat een inkoper moet weten over integriteit’ van NEVI wordt een aantal richtlijnen en aandachtspunten rondom inkoop en integriteit samengevat en nader uitgewerkt in:

 1. De Gedragscode Verantwoord Inkopen die inkopers handreikingen biedt bij het omgaan met ethische dilemma’s in het inkoopproces.
 2. De integriteitswaaier voor inkoopprofessionals met tips voor integer handelen. In stripvorm worden acht aandachtspunten beschreven, zodat je ze in voorkomende situaties herkent en alert bent. En je in de processen zo min mogelijk in de grijze gebieden terechtkomt.
 3. Rapportage quickscan inkoop en integriteit bij de Overheid. Deze quickscan uit 2015 beschrijft onder meer een aantal aandachtspunten rondom integriteit die iedere organisatie eenvoudig kan implementeren, waaronder:
  • Een duidelijke functiescheiding tussen behoeftesteller en inkoper.
  • Maak duidelijk welke informatie gedeeld kan worden.
  • Betrek zo min mogelijk externe medewerkers bij inkooptrajecten.
  • Wees helder over nevenfuncties en relaties.
  • Volg altijd het van tevoren gedefinieerde inkoopproces.

E-procurement tools en de tips en richtlijnen kunnen inkoopprofessionals inzetten om de integriteit binnen het inkoopproces te borgen.

Scroll naar boven