recept voor succesvol samenwerken - E-proQure

Is er een recept voor succesvol samenwerken?

Bij veel inkoopsoftwaretrajecten verloopt de samenwerking binnen een multidisciplinair team verre van optimaal. Bijvoorbeeld bij de selectie en implementatie van purchase-to-pay, contractmanagement of spendanalysesoftware. De bouwstenen, randvoorwaarden voor samenwerking, heb ik in mijn vorige blog beschreven. Maar dat alleen is niet voldoende. Belangrijk is ook een succesvol team. Welke factoren spelen daarbij een belangrijke rol en hoe pas je deze toe? Maar is er wel een recept voor succes?

Wat zijn volgens jou de kenmerken van een succesvol team?

Martijn Vroemen, grondlegger van het Karrewiel-model, stelde jarenlang heel veel mensen de vraag wat de kenmerken zijn voor een succesvol team. Op basis daarvan bouwde hij het model. Het Karrewiel-model heeft in de loop van de jaren al heel wat teams, teamleiders, teamleden en teamadviseurs geholpen. Zo heeft dit model ook voor mij en collegae bij diverse klanten als grondslag gediend bij de opzet en evaluatie van projectteams.

Hoe werkt het Karrewiel-model?

Het model bestaat uit zes succesfactoren en zes waarden voor een succesvol team die onderling een sterke samenhang vertonen en tezamen een wiel vormen. Uitdaging, energie, ontwikkeling, diversiteit, helderheid en betrokkenheid zijn de pijlers (waarden) waarop effectief teamwerk steunt.

Het model bestaat uit zes succesfactoren en zes waarden voor een succesvol team die onderling een sterke samenhang vertonen en tezamen een wiel vormen. Uitdaging, energie, ontwikkeling, diversiteit, helderheid en betrokkenheid zijn de pijlers (waarden) waarop effectief teamwerk steunt.

Het Karrewiel werkt als volgt:

  • Het wiel is rond: De succesfactoren vertonen een onderlinge samenhang. Je kunt bijvoorbeeld geen open communicatie hebben zonder respect voor onderlinge verschillen;
  • Het wiel is in evenwicht: De succesfactoren zijn in balans, maar als een van de waarden te veel of juist te weinig aandacht krijgt, komt er een slag in het wiel. Stel dat bijvoorbeeld iedereen initiatief toont of de communicatie te open is;
  • Een groot wiel loopt soepeler dan een kleiner wiel: net als bij teamsamenwerking kan het wiel groeien. Het wiel moet ook weer niet te groot worden, anders wordt het traag;
  • Een wiel met meer spaken is steviger: elk team kan eigen waarden (spaken) formuleren.

Hoe kun je het model toepassen op jouw team?

Het model is een handig hulpmiddel:

  • voor project- of afdelingsteams bij het vormen van een effectief team;
  • om het functioneren van een bestaand project- of afdelingsteam te beoordelen;
  • om tot werkafspraken te komen.

Ook als een team weet dat er een probleem speelt, kan het model een hulpmiddel vormen om zaken bespreekbaar te maken.

Neem de tijd!

Verwacht niet dat je met een aantal simpele trucs een perfect team kunt samenstellen. Verwacht ook niet dat het vanzelf gaat. We zijn vaak zo bezig met de inhoud dat we niet stilstaan bij ‘Hoe het gaat?’. Neem met je team de tijd om te luisteren en door te vragen naar hoe iedereen erbij zit. Loop gezamenlijk de succesfactoren na en maak zaken bespreekbaar. Het biedt geen garantie voor succes, maar brengt een succesvol team veel dichterbij.

Scroll naar boven