E-proQure onderzoekt inkoopsoftware zoals Jaggaer Procurement simplified

Jaggaer One 21.2 Release automatiseert en optimaliseert

Jaggaer heeft een aantal maanden geleden een nieuwe release 21.2 uitgebracht. Met nieuwe functionaliteiten gericht op het automatiseren en optimaliseren van ‘gewone’ inkooptaken om daarmee aanvullende zichtbaarheid en inzichten te geven om risico’s te managen en samenwerking tussen inkopers en leveranciers te verbeteren. Daarmee beoogt Jaggaer om de routinetaken maximaal te automatiseren, om daarmee tijd beschikbaar te hebben voor waarde-toevoegende activiteiten.

Adopt, Assist en Advise

De digitale geest wordt volgens Jaggaer met de nieuwe release geïntroduceerd door de volgende modules:

  • Jaggaer Adopt voorziet in een digitale assistent platform om het leren werken met het systeem te vereenvoudigen en vragen direct op te lossen. Door de adoptie (mate van gebruik) van een applicatie te meten, worden inzichten verkregen om toekomstige trainingen te geven aan gebruikers. Ook kunnen specifieke KPI’s worden ingesteld die op maat worden gemaakt voor de organisatie.
  • Jaggaer Assist is een virtuele assistent die 24/7 beschikbaar is en die in gebruikelijke taal vragen beantwoord, ondersteuning biedt, data zoekt en vindt en nieuwe taken kan opstarten.
  • De Jaggaer Advise module biedt de functionaliteit om, door de de klant in te stellen vooraf gedefinieerde regels, complexiteit te verminderen. Jaggaer monitort je data en dagelijkse taken en identificeert geautomatiseerd risico’s en kansen voor je sourcing, leveranciermanagement en inkooptrajecten gebruikmakend van een combinatie van AI (machine learning) van de applicatie en door de klant ingestelde regels. Alle aanbevelingen worden teruggecommuniceerd naar de applicatie voor analyse doeleinden. Daarmee wordt gestreefd naar continue verbetering van de besluitvorming. Dit verhoogd de productiviteit en efficiency en verbetert het resultaat en biedt meerwaarde van inkoop.

Business Analytics en risicomanagement

CPO’s worden steeds meer uitgedaagd om de waarde van de inkoopfunctie aantoonbaar te maken, dit is vaak niet gemakkelijk. Het business analytics dashboard P2P meet de waarde die gerealiseerd wordt op verschillende gebieden zoals besparingen, prestaties, spend onder management en contractuitgaven. Dit maakt het mogelijk om inkoop KPI’s met de doelstellingen te vergelijken en de benchmarken met best practices uit de bedrijfstak. Op het gebied van leveranciersmanagement werkt Jaggaer samen met integratiepartner The riskmethods Solution om risico’s in de supply chain te identificeren en te classificeren en daar proactief op te reageren.

Contracts en Order management

Klanten maken dagelijks gebruik van software, zoals bijvoorbeeld Microsoft Word. Jaggaer ondersteunt op een eenvoudige wijze het aanpassen van metatdata van contracten, om daarmee de behoefte om op meerdere plaatsen veranderingen door te voeren wordt geëlimineerd. Ook zijn er significante verbeteringen doorgevoerd in het maken van een order en samenwerking met leveranciers. Denk bijvoorbeeld aan de toevoeging van een notificatie van de orderbevestiging voor inkopers en de functionaliteit voor leveranciers om orderwijzigingen via het orderportal door te voeren.

Scroll naar boven