ISO certificering

Jaggaer voldoet nu aan zes ISO-standaarden

Jaggaer heeft afgelopen maand de certificering behaald voor ISO 37001 behaald. De certificering is wereldwijd geldend, en is verkregen om corruptie in inkoop tegen te gaan. Speciaal in de praktijk van leverancierskwalificatie, management van tenders en uitnodigingen voor offfertes, maar ook voor evaluaties en beoordelingen van offertes. 

Wat is ISO 37001?

ISO 37001 is een relatief nieuwe norm voor organisaties en bedrijven die hun compliance met anti-omkopings- en anti-corruptieprocedures willen certificeren. De standaard is goedgekeurd door de normalisatie-instituten van 37 deelnemende landen, waaronder landen die op dit gebied al een toonaangevende wetgeving hebben. Denk aan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk met hun Adequate Procedures en de Verenigde Staten met de FCPA-wetgeving, maar ook door landen als Irak, China, Kameroen, Brazilië en India. De nieuwe norm is zo opgesteld dat ze voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van anti-omkoping in al deze landen.

Het is het eerste internationale anti-omkoping managementsysteem standaard ontworpen om organisaties te helpen de bestrijding van omkoping risico’s in hun eigen activiteiten en de rest van hun wereldwijde waardeketens. Het heeft de potentie om zakelijke risico’s en kosten in verband met omkoping te verminderen door het verstrekken van een hanteerbaar economisch kader voor het voorkomen, opsporen en aanpakken van omkoping.

Doel en aanpak van ISO 37001?

ISO 37001 is ontworpen om organisaties te helpen met het vaststellen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een anti-omkoping compliance-programma. Het omvat een reeks maatregelen die de good practices van wereldwijde anti-omkoping vertegenwoordigen.

De standaard beoogt omkoping door de organisatie, door haar personeel of door zakenrelaties die namens of in het voordeel van de organisatie handelen aan te pakken. Doel van de standaard is het bevorderen van een level playing field. Als alle bedrijven die willen meedingen naar bepaalde internationale contracten verplicht worden de ethische en compliancestandaarden na te leven, zal dit leiden tot meer gelijkheid tussen bedrijven uit verschillende landen met verschillende nationale normen en waarden.

Omdat het een wereldwijd geaccepteerde aanpak is van anti-corruptie compliance, wordt ISO 37001 aangekondigd als een belangrijke stap in de verdere globalisering van anti-corruptie compliance, vooral in landen waar corruptie kan worden beschouwd als onderdeel van de cultuur. Bedrijven kunnen door de standaardisering gebruik maken van een hulpmiddel dat zowel de lat voor compliance-activiteiten en het bewustzijn van de risico’s van corruptie verhoogt.

Jaggaer is naast ISO 37001 ook gecertificeerd voor:

  • ISO 27018 (privacy in de cloud),
  • ISO 22301 (bedrijfscontinuïteitsmanagement),
  • ISO 27001 (Informatietechnologie),
  • ISO 20000-1 (Servicemanagementsysteemeisen)
  • ISO 9001 (Kwaliteitsmanagementsystemen)

Rob Bonavito, CEO Jaggaer: “These ISO certifications are another demonstration of JAGGAER’s complete commitment to our customers. We feel that they choose our solutions because we deliver beyond what’s expected. We adopted certifications that we felt would deliver the level of compliance they need to manage the inherent risks in today’s global supply chain.”

Scroll naar boven