Artificial Intelligence - inkoopprocessen

Kabinet lanceert actieplan Artificial Intelligence

E-proQure besteedt al lang aandacht Artificial Intelligence (AI). In het bijzonder aa de manier waarop AI ook inkopers kan helpen om betere resultaten te realiseren of efficiënter te werken. Het kabinet gaat in 2019 extra investeren in AI en heeft ook de komende jaren hiervoor geld vrijgemaakt. Te beginnen in 2019 met € 64 miljoen. Hiertoe lanceert het Kabinet actieplan Artificial Intelligence. Bij de uitwerking van het actieplan wordt samengewerkt met bedrijven en kennisinstellingen in de AI Coalitie.

Investering onderdeel Strategisch Actieplan AI

Dit initiatief maakt onderdeel uit van het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar de Kamer heeft gestuurd.

Het actieplan is gericht op het benutten van de kansen van AI. Het plan omvat onder meer financiering voor onderzoekers en ondernemers. In tegenstelling tot veel andere nationale AI-strategieën besteedt het actieplan ook aandacht aan essentiële randvoorwaarden voor het succesvol toepassen van AI. Denk hierbij aan scholing, datagebruik, digitale infrastructuur en de bescherming van de rechten van burgers met passende ethische en wettelijke kaders.
Het kabinet investeert jaarlijks al tientallen miljoenen euro’s in AI. In 2019 gaat het om 64 miljoen euro. Ambitie is om dit publieke deel te verdubbelen om gezamenlijk met bedrijven en kennisinstellingen deze technologie te ontwikkelen tot concrete toepassingen. Op dit moment werken al 65 partijen, waaronder het ministerie van EZK, daar samen aan in de Nederlandse AI Coalitie.

Nederlandse aanpak voor AI

Deze publiek-private samenwerking werd vandaag gelanceerd. Deze vormt met de strategie de basis voor de Nederlandse aanpak van AI. De coalitie streeft naar een meerjarige publiek-private investering van in totaal twee miljard euro in zeven jaar.
Extra publieke middelen worden vrijgemaakt vanuit onder andere de Kennis- en Innovatieagenda’s  en het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023. Deze worden dit najaar gelanceerd voor missies en sleuteltechnologieën waaronder AI. In de aanvullende overeenkomst die wordt gesloten tussen EZK, Financiën en Invest-NL is AI opgenomen als één van de domeinen waarop Invest-NL zich richt. Het kabinet komt bovendien met een economische investeringsagenda en onderzoekt de opzet voor een investeringsfonds, onder andere voor projecten die kennis en innovatie versterken. Vanuit Europa is in de Horizon Europe en Digital Europe programma’s nog eens 7,5 miljard euro beschikbaar voor AI.

Meer weten?

Lees meer over AI in onze blog: Hoe AI helpt bij het realiseren van inkoopdoelstellingen . Meer informatie over de kabinetsplannen vindt je op de site van Publiek Denken. Aansluiten bij de AI Coalitie kan via het contactformulier op de site van VNO-NCW.

[Bron: Publiek Denken]

Scroll naar boven