blockchain

Kennis blockchain grootste struikelblok voor Nederlandse bedrijven

Voor Nederlandse bedrijven, die aan de slag willen met blockchain, is een tekort aan kennis het grootste struikelblok. Dit blijkt uit onderzoek van KIEN in opdracht van IT-bedrijf Avanade onder 550 managers en IT’ers.

Een ruime meerderheid (60,2%) van de ondervraagde bedrijven geeft zichzelf een onvoldoende ten aanzien van de kennis van blockchain. Ze geven daarbij aan dat ze nog niet weten welke toepassingsmogelijkheden er zijn.

Volgens Rob Bakkers van Avanade Nederland betekent dit dat er nog veel educatie op het gebied van blockchain nodig is. “Bedrijven associëren blockchain nauwelijks met zaken als veilige dataopslag of smart contracts, terwijl juist daar de waardevolle zakelijke toepassingen liggen. Pas wanneer bedrijven starten komen ze erachter wat ze nog niet weten en wat er nog meer te bereiken valt met blockchaintechnologie”, vindt Bakkers.

Blockchain is de toekomst

Slechts 4,9% bedrijven is op dit moment al bezig met blockchain blijkt uit het onderzoek. Wel denkt driekwart (76,6%) dat ze in de toekomst de technologie zullen toepassen.

Opvallend is dat de helft van de bedrijven (49,6%), die in het komende jaar al met blockchain aan de slag wil, hier op dit moment nog helemaal geen tijd aan besteedt.

Belemmeringen bij gebruik blockchain - Onderzoek AvanadeGebrek aan kennis

Het gebrek aan technische kennis wordt gezien als de grootste belemmering voor het werken met blockchain (44,2%). Van de ondervraagden die met deze technologie werken, geeft ook bijna de helft (46,4%) de eigen kennis van blockchain een onvoldoende.

Bedrijven die het komende jaar starten zijn veel optimistischer; hiervan geeft 18,2% zichzelf een onvoldoende en 36,4% geeft zichzelf een 8 of hoger.

Samenwerking

Bijna driekwart van de bedrijven (73,8%) verwacht met een of meerdere partijen te gaan samenwerken op het gebied van blockchain. Slechts 8% verwacht dit volledig zelfstandig te gaan doen.

De drempel om met concurrenten samen te werken, wordt ook lager; 35% ziet hier het belang van in als het gaat om blockchain. Nederlandse bedrijven zijn nog huiverig als het gaat om de rol die zij zelf kunnen spelen in het ontwikkelen van blockchain.

Grote rol overheid

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 38,8% van de bedrijven vindt dat de overheid een grotere rol moet spelen op het gebied van blockchainontwikkeling en -toepassing. Dit percentage ligt echter een stuk lager wanneer je alleen kijkt naar de bedrijven die al met blockchain werken; hiervan vindt slechts een kwart (25%) dat de overheid betrokken moet zijn.

Verschillen

Bedrijven die al werken met blockchain ervaren minder belemmeringen op verschillende punten. Minder dan 7,1% die al met blockchain werken, zien hoge kosten als een belemmering. Dit in tegenstelling tot bedrijven die nog met blockchain aan de slag gaan; hier ligt het percentage vier keer zo hoog (28,8%).

Slechts 14,3% van de bedrijven die al met deze technologie werkt, ziet de privacy van data als een belemmering. Daarentegen is privacy van data een belemmering voor meer dan twee keer zoveel bedrijven (32,8%) die nog met blockchain gaan werken.

Rob Bakkers van Avanade meent tot slot dat steeds meer Nederlandse bedrijven bekend raken met blockchain, maar er is absoluut nog veel te leren. “Er is al zoveel op de markt dat er voor veel dingen al een oplossing is; in veel gevallen van onzekerheid is het een kwestie van beginnen. Durf de eerste stap te zetten in samenwerking met partners om voordeel te halen uit blockchain.”

Scroll naar boven