Kennissessie inkoopdigitalisering AEDES

Inkoopdigitalisering staat hoog op de agenda van het Aedes vereniging van woningcorporaties inkoopnetwerk. Daarom maakten de leden van AEDES al een tijdje gebruik van het VLS onderzoek van E-proQure over inkoopsoftware. Omdat inkoopdigitalisering veel functies raakt, waren o.a. inkopers, contractmanagers, managers/projectleiders onderhoud en nieuwbouw, managers/professionals financiën en ict van uitgenodigd om deze exclusieve sessie op 9 november jongstleden te volgen.

Inkoopdigitalisering, de driver voor inkoopprofessionalisering

Bij inkoopdigitalisering gaat het over de ondersteuning van alle onderdelen van het inkoopproces door ICT. Die kennis is nodig om in de toekomst een effectieve en efficiënte inkoopfunctie te krijgen. Dat moet ook om de inkoopvolwassenheid te laten groeien, en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren aan de corporatie doelstellingen!

Nieuwe toepassingen en kansen voor de inkoopfunctie

Spend analyse – weten bij wie je koopt en wat. Een sourcingsysteem om de behoefte vast te leggen, marktinformatie op te vragen, tenders te organiseren, uitkomsten vast te leggen en te communiceren met leveranciers. Een contractbibliotheek met signaleerfunctie tot het instellen en sturen op KPI’s tot en met geautomatiseerde leverancierskwalificaties en -evaluaties. Een aanvraag leidt bij goedkeuring tot een bestelling die niet zonder order de deur uitgaat, een ontvangstbewijs/prestatieverklaring en een elektronische factuur. Het levert veel op, van efficiënte processen tot lagere inkoopkosten. We zien dat software, die inkoopprocessen ondersteunt, steeds beter kan communiceren met software die andere bedrijfsprocessen ondersteund. Binnen de eigen organisatie en met leveranciers. Dat leidt tot nieuwe toepassingen, kansen voor een volgende efficiencyslag en veel meer inzicht over de kwaliteit van de inkoopfunctie.

Nieuwe technieken die Data Analytics, Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things mogelijk maken, worden nu al ontwikkeld en krijgen snel invloed ook op de inkoopfunctie.

Opzet kennissessie


Belangrijkste vraag van de kennissessie was: Hoe geven we onze leden, verantwoordelijken voor de inkoopfunctie bij corporaties, handvaten om met inkoopdigitalisering aan de slag te gaan? Deelnemers konden na een plenair deel over inkoopvolwassenheid en -digitalisering vervolgens uit 4 verschillende workshops kiezen. Wat zijn de eerste stappen die je kunt zetten en wat kun je leren van een Best Practice, waren de workshops met praktijkvoorbeelden van Eigen Haard en Alwel. Hoe je succesvol digitaliseert legde Kennispartner Antoinette Vriend uit de workshop ‘SLiM digitaliseren’. Het model biedt een gestructureerde aanpak voor het succesvol doorlopen van een inkoopsoftware traject. Het is gebaseerd op onderzoek en jarenlange ervaring, en inmiddels vele keren succesvol in de praktijk toegepast. Op welke wijze stuurinformatie gebruikt kan worden voor zowel de dagelijkse voortgang als voor het realiseren van groei, liet Kennispartner Gert Walhof aan de hand van praktijkvoorbeelden in zijn workshop zien.

Meer weten?

Wil je voor jouw organisatie, inkoopsamenwerkingsverband of vereniging ook een online of fysieke incompany workshop of kennissessie organiseren? Om daarmee handvaten te krijgen om succesvol met inkoopdigitalisering aan de slag te gaan?

Neem dan contact op met ons via info@e-proqure.nl of bel Antoinette Vriend (06-49113353) of Gert Walhof.

Je kunt je overigens ook individueel aanmelden voor onze (online) workshops. Wij bieden de volgende workshops aan: workshop inkoopdigitalisering publiek, workshop inkoopdigitalisering privaat en workshop verandermanagement.

Scroll naar boven