Wat maakt de inkoper in de toekomst uniek?

Wat maakt de inkoper in de toekomst uniek?

Welk gedrag wordt er van ons vereist als algoritmen het denkwerk doen? Wat zijn nou eigenlijk precies zaken als blockchain, Internet of Things, deep learning? Wat is de rol van de mens in een wereld die geregeerd wordt door (big) data? Daarover ging de bijeenkomst Inkoopalgoritme die Menno Karres 3 maart organiseerde. Dertig mensen kwamen samen om te praten over de invloed van het algoritme op het werk van de inkoper in de toekomst. De workshops over nieuwe technologieën waren veruit het populairst. Tijdens de bijeenkomst ging het vooral over waarin machines uitblinken en mensen slechts kunnen volgen.

Alles wat niet gedigitaliseerd of geautomatiseerd kan worden, is in de toekomst zeer waardevol

Als eerste stond de workshop van Jürgen Nagels op het programma. Hij gaf zijn definitie van een algoritme (Een methode om stap voor stap van iets tot iets anders te komen, bijvoorbeeld om een probleem op te lossen. Veelal in de vorm van een set van regels/instructies). Vervolgens plaatste hij het in historisch perspectief en ging aan de hand van een aantal stellingen met de deelnemers in gesprek. Daarbij werd vooral ingegaan op hoe mens en machines zich in de toekomst tot elkaar verhouden. En of mensen niet onderschikt aan machines raken? Hij liet een video zien ‘Digital transformation: are you ready for exponential change? van futurist Gerd Leonhard. Hij stelt dat ‘Alles wat niet gedigitaliseerd of geautomatiseerd kan worden, in de toekomst zeer waardevol wordt’. Mensen zijn uniek omdat ze beschikken over creativiteit, verbeelding, intuïtie, emotie en ethiek.

Leer inkopers zelfbewuste autonoom denkende mensen te worden

Daarna volgden workshops over blockchain en de toekomst van aanbesteden. En werd het tijd om conclusies te trekken. De deelnemers waren het erover eens, dat in een wereld waar iedereen alles weet het belang van emotionele intelligentie toeneemt. Ongetwijfeld zullen taken die nu door mensen worden verricht door machines worden overgenomen. Dat geldt voor inkopers, juristen, technici, marketeers, verkopers…

Inkoopalgoritme

Een deelnemer merkte op dat het belangrijk is om aan wat je doet ‘geweten mee te geven’. Ook werd gesteld dat inkopers zich moeten ontwikkelen in creëren van waarde met partners in ketens. Naast kennis zijn een coöperatieve houding en coöperatief gedrag daarbij voorwaarden.

Tot slot waren er vijf tips voor opleiders van nieuwe inkopers.

Leer studenten:

  • regie te voeren over ketens en netwerken;
  • beïnvloeden;
  • zelfbewuste mensen te worden door ze te ondersteunen;
  • systeemdenken;
  • en ondersteun studenten zodat ze autonome denkers worden.

Tot slot de aanbeveling van de organisatoren om de uitzending van VPRO Tegenlicht ‘Mensen, goden en technologie’ te kijken.

Gert Walhof

Bovenstaande tekst is geschreven op basis van een interview met Menno Karres, de uitnodiging voor en de presentaties tijdens de bijeenkomst Inkoopalgoritme.

Scroll naar boven