Inkoopsoftware - e-procurement vendor landscape

Marktonderzoek “e-Procurement Vendor Landscape 2016” is uit

40 aanbieders met meer dan 100 functionaliteiten.

Deventer, 30 mei 2016

De nieuwste versie van het eerste onafhankelijke Marktonderzoek “ e-Procurement Vendor Landscape 2016”, editie Benelux, is verschenen. Het onderzoek maakt voor bestaande en nieuwe gebruikers inzichtelijk wat de marktontwikkelingen zijn en welke bedrijven er in de Benelux markt e-Procurement (ook wel inkoopsoftware) oplossingen aanbieden.

Voor 40 e-procurement leveranciers is informatie beschikbaar over onder meer referenties, implementatieaanpak, beveiliging en andere certificeringen, productontwikkeling, releasebeleid en licentiemodel.

Daarnaast is de ondersteuning door software verdiept naar meer dan 100 functionaliteiten!

Belang van het onderzoek

Het aanbod van inkoopsoftware is, zoals de gehele IT-markt, sterk in beweging en ontwikkeling.

Dit onderzoek geeft een actueel overzicht van het aanbod van inkoopsoftware en vergroot daarmee de transparantie van deze markt voor de gebruiker. Het onderzoek biedt een compleet overzicht van de in de Benelux beschikbare softwaretoepassingen ter ondersteuning van de inkoopfunctie. Het rapport biedt alle functionarissen binnen de profit en non-profit verantwoordelijk voor de inkoopfunctie of voor de ROI van inkoop- en aangrenzende processen veel houvast.

Gebruikers zijn, met het resultaat van deze marktverkenning, eenvoudig in staat een long- en shortlist op te stellen van interessante leveranciers in de Benelux. Zowel “starters” als ervaren gebruikers, toe aan de “next step”, hebben hier veel baat bij, zo blijkt uit reacties op eerdere versies van dit E-proQure rapport.

Raad van advies

Om de onafhankelijkheid, de kwaliteit en de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen heeft een deskundige Raad van Advies het onderzoek kritisch gevolgd en voorzien van advies. De Raad van Advies wordt gevormd door leden die, naast hun bijdragen binnen de (internationale) inkoopwereld, hun specifieke en complementaire kennis en ervaring hebben ingebracht.

De leden van de Raad van Advies zijn:

  • Sander van de Broek, eigenaar Inkopers-cafe.nl
  • Jan Snijder, o.a. ex-voorzitter Nevi, ex-directeur concern-Inkoop Stork N.V.
  • Gert Walhof, lector inkoopmanagement Hanzehogeschool Groningen

Financiële donatie zes leveranciers

Het onderzoek is mede tot stand gekomen dankzij een financiële donatie van de volgende zes leveranciers van e-Procurement software:

  • BravoSolution
  • Calago B.V. (agent jCatalog in de Benelux)
  • Proactis
  • PublicSoft
  • SAP/Ariba
  • Spic & Scan

Daarnaast danken wij alle deelnemende leveranciers voor hun bijdrage aan het onderzoek. Ook E-proQure investeert in dit onderzoek door dit gratis ter beschikking te stellen. Doel is kennisdeling te bevorderen omtrent marktontwikkelingen op het gebied van inkoop-ondersteunende software in de Benelux.

Een gratis exemplaar van de nieuwste versie is als download beschikbaar via www.e-proqure.nl.

 

Over E-proQure en de onderzoekers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs Wim Vriend en drs Antoinette Vriend, beiden Kennispartner bij E-proQure. Beiden werkten al eerder samen aan het 1e Marktonderzoek naar e-Procurement software (maart 2013).

E-proQure is gericht op het bevorderen van inkoopprofessionalisering door inzet van e-Procurement. Daartoe verricht zij onafhankelijk onderzoek naar en geeft trainingen over de adoptie, selectie en implementatie van e-procurement. Voor meer informatie zie: www.e-proqure.nl

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met

E-proQure – Kennispartners Wim Vriend (wvriend@e-proqure.nl; +316247510570) of Antoinette Vriend (avriend@e-proqure.nl; +31649113353)

Scroll naar boven