Hoe zichtbaar is jouw opdrachtgever in een verandertraject?

Nationale inkoopenquete 2020, deel 2: inkopers willen verandercompetenties ontwikkelen!

Tweejaarlijks organiseert de redactie van de Deal! Samen met de Nederlandse Inkoop Vereniging (NEVI) een enquete ‘Ambitie in inkoop’. Dit jaar namen 339 inkoopprofessionals deel aan het online onderzoek. Wat kunnen we van de resultaten leren? We hebben daarom een serie van 2 blogs, waarvan deze week deel 2: Inkopers willen verandercompetenties ontwikkelen! Lees hier deel 1: de CPO weet het beter!.

Employability en de arbeidsmarkt

Door de vele en elkaar opvolgende ontwikkelingen in de inkoopvak is continu leren essentieel om duurzaam inzetbaar te blijven. Uit het onderzoek blijkt dat persoonlijke ontwikkeling voor de inkoper dit jaar centraal staat. Liefst 66% van de inkoopprofessionals is dan ook van plan om een opleiding te volgen. Bij de helft hiervan staat het vergroten van competenties op het gebied van verandermanagement centraal. Het goed kunnen samenwerken volgens alle inkoopprofessionals daarnaast een van de belangrijkste te ontwikkelen competenties. 

Organisaties veranderen niet, het zijn de mensen die veranderen

Het inkoopvak maakt belangrijke veranderingen door. Als inkoopprofessional krijg je in de praktijk te maken met uiteenlopende belangen en emoties van collega’s binnen diverse afdelingen. Organisaties veranderen niet, het zijn mensen die veranderen. Gedrag en interactie tussen (groepen) mensen, zowel intern als met leveranciers en klanten, bepalen immers in grote mate het succes van een verandertraject. 

Bij veel inkoopverandertrajecten zijn de projectresultaten dan ook sterk afhankelijk de mate waarin de betrokkenen worden gestimuleerd en in staat gesteld om de wijze van samenwerking aan te passen. Inzet van verandermanagement is daardoor cruciaal.

Wat is verandermanagement?

Verandermanagement is het proces gericht op het voorbereiden, het in staat stellen en kunnen realiseren van veranderingen door mensen. Goed verandermanagement biedt een gestructureerd proces aan heldere stappen, een set tools en best practices om medewerkers te helpen bij het komen van de huidige naar de gewenste situatie. 

Boven- en onderstromen

Bij iedere verandering heb je te maken met boven- en onderstromen (wil je meer weten, lees dan mijn blog ‘Minder hard werken door slim gebruik te maken van de onderstroom’). 

Bovenstromen zijn logisch en rationeel verklaarbaar, je kunt ze begrijpen met je hoofd. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een veranderstrategie, speciale tactieken voor je projectorganisatie en communicatiemiddelen. Onderstromen ervaren we niet met ons hoofd. Als onderstromen ondersteunende gedachten en gevoelens zijn, is er niets aan de hand. Beperkende opvattingen, ideeën, meningen en gevoelens (vaak uit angst) zorgen er vaak voor dat niet de gestelde doelen worden bereikt. Denk aan het wantrouwen, de achterdocht, de angst en machteloosheid van de medewerkers die denken een zoveelste verandering te moeten ondergaan. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers toch een inkoopveranderingstraject ingaan en vertrouwen krijgen in de nieuwe rol/functie, werkwijze en/of een nieuw inkoopsoftwarepakket? Dit vraagt om persoonlijke slagkracht en inzicht in de onderstromen.

Inzicht in onderstromen

Naast een stappenplan en tools op het gebied van verandermanagement is voor het effectief doorvoeren van veranderingen inzicht in onderstromen vereist. Deze zorgen er uiteindelijk voor dat medewerkers een nieuwe rol, werkwijze of systeem omarmen. We laten je onderstromen ervaren en bespreekbaar maken. Ook ontdek je wat jouw persoonlijke stijl is. Die is nodig om te bepalen wat jouw bijdrage en rol is zodat je mee kunt gaan in de voortdurende boven- en onderstromen van de organisatie. Alleen op die wijze weet jij hoe je de bovenstromen en onderstromen met elkaar laat samenwerken omdat dit uiteindelijk bepaalt of jij de bruggenbouwer kunt zijn in inkoopveranderprocessen.

Hoe kan E-proQure jou hierbij helpen?

Tijdens het volgen van de workshop Verandermanagement en versnel je de ontwikkeling van je verandercompetenties. Je maakt kennis met boven- en onderstromen die spelen bij inkoopveranderingsprojecten. Naast het concreet toepassen van bovenstromen voor jouw veranderproject zoals het opstellen van een veranderstrategie, speciale tactieken voor je projectorganisatie en communicatiemiddelen die je inzet voor jouw traject, laten we je ook de onderstromen ervaren en weet je hoe je ze bespreekbaar kunt maken.

Tijdens de workshop werken we met concrete praktijksituaties en leer je door te ervaren/voelen. Dit doen we in een setting die voor jou als deelnemer vertrouwd en veilig voelt. Aan het eind van de workshop weet jij hoe je de bovenstromen en onderstromen met elkaar laat samenwerken omdat dit uiteindelijk het verschil maakt voor een succesvol veranderproject. 

Scroll naar boven