blockchain

Nederland loopt achter in blockchain

De grootste drijfveren voor Nederlandse bedrijven om te investeren in blockchain zijn: kostenbesparing (100%), het verhogen van inkomsten (93%) en het beperken van risico’s (89%). Desondanks blijft Nederland achter als het gaat om grootschalige implementaties van blockchain. Dit blijkt uit onderzoek van het Capgemini Research Institute.

Wereldwijde analyse van toonaangevende organisaties die blockchain implementeren, laat zien dat deze technologie mogelijk de toeleveringsketens over de hele wereld gaan transformeren.

Het rapport ‘Does blockchain hold the key to a new age of supply chain transparency and trust?’ biedt een overzicht van bedrijven en regio’s die zichzelf klaarstomen voor blockchain. Het voorspelt bovendien dat blockchain tegen 2025 alom vertegenwoordigd is in de mainstream business. Van alle organisaties die blockchain implementeren, doet slechts 3% dit op grote schaal en bevindt 10% zich in de pilotfase. De resterende 87% bevindt zich in het eerste stadium van de experimentele fase.

Blockchain in Nederland

De grootste drijfveren voor Nederlandse bedrijven om te investeren in blockchain zijn: kostenbesparing (100%), het verhogen van inkomsten (93%) en het beperken van risico’s (89%). Desondanks blijft Nederland achter als het gaat om grootschalige implementaties van blockchain. Nederland begeeft zich in de middenmoot. De UK is koploper gevolgd door Amerika, Frankrijk, Zweden en Duitsland. Daarna volgt Nederland.

CapGemini - pacesetters blockchain

Scroll naar boven