NEN-ISO 10005

Nieuwe richtlijn NEN-ISO 10005 voor kwaliteitsplannen

Organisaties hanteren eisen voor bijvoorbeeld processen, producten, diensten, projecten, contracten die enerzijds risico’s afdekken en anderzijds de wensen van de klanten tegemoetkomen. Om al deze bedrijfsonderdelen goed te managen stellen ze plannen op. Die kwaliteitsplannen zijn het meest effectief als ze compatibel zijn met bestaande bedrijfs- en managementplannen. Daarvoor is nu een verbeterde ISO-norm, NEN-ISO 10005 gepubliceerd.

De internationale norm ISO 10015 speelt in op de behoefte aan begeleiding in het opstellen en gebruik van kwaliteitsplannen. Dit in het kader van een bestaand kwaliteitsmanagementsysteem of als een onafhankelijke beheersactiviteit. Voordeel van het opstellen van een kwaliteitsplan is een toegenomen vertrouwen bij klant en management dat aan de eisen zal worden voldaan. Het geeft bovenop de normale ISO 9001 meer zekerheid dat processen in control zijn en motiveert de betrokkenen. Zo’n plan kan ook inzicht geven in kansen voor innovatie en verbetering.

De nieuwe NEN-ISO 10005 ‘Kwaliteitsmanagement – Richtlijnen voor kwaliteitsplannen’ is geheel in lijn gebracht met ISO 9001:2015. Nieuwe definities zijn doorgevoerd en de structuur is aangepast. De norm speelt in op moderne informatiesystemen en geeft verdieping over de context van het kwaliteitsplan. Vanzelfsprekend is het risico-gebaseerde denken van de nieuwe ISO 9001 meegenomen.

Een nieuw hoofdstuk is geschreven over het gebruik van dergelijke plannen. Daarbij wordt gekeken naar intern gebruik, maar vooral ook naar het nut van het opvragen van kwaliteitsplannen van leveranciers. Hierdoor kunnen interne risico’s beter beoordeeld worden en kan gekeken worden welke beheersmaatregelen al bij de externe partij worden afgedekt. Een logische stap waar vaak niet bij de eigen plannen aan gedacht wordt; hetgeen weer onnodige controlestappen tot gevolg heeft.

Bron: NEN

Scroll naar boven