E-proQure inkoopsoftware Pactum Contractbeheer

Nieuwe ‘SPEND-analyse’ module Pactum geeft inzichten en optimaliseert inkoopprocessen

Pactum heeft begin juni haar nieuwe SPEND-analyse module geïntroduceerd. De module, ontwikkeld door Pactum, biedt organisaties een instrument om hun inkoopprocessen te verbeteren en kostenefficiëntie te stimuleren. Deze module heeft de potentie om diepgaande inzichten te onthullen en aanzienlijke voordelen op te leveren voor organisaties die streven naar efficiënter uitgavenbeheer.  

Wat is een SPEND-analyse? 

Een SPEND-analyse, ook wel bekend als uitgavenanalyse, is een proces waarbij de totale uitgaven van een bedrijf worden geanalyseerd en beoordeeld om inzicht te krijgen in waar het geld naartoe gaat. Het omvat het verzamelen, categoriseren en analyseren van financiële gegevens met betrekking tot de aankopen en kosten van een organisatie.  

De meerwaarde  

Pactum is gespecialiseerd in effectieve en slimme webapplicaties ter ondersteuning van de inkoop- en contractmanagement functie. De SPEND-analyse module is de nieuwste toevoeging aan het arsenaal van Pactum voor inkoopprofessionals. Met deze tool kunnen organisaties een grondige analyse uitvoeren van hun inkoopuitgaven en leveranciers, waardoor ze beter zicht krijgen op hun bestedingspatronen en mogelijkheden voor optimalisatie kunnen identificeren. Oftewel beter en meer geïnformeerd inkopen. Door deze module te gebruiken, kunnen organisaties belangrijke beslissingen nemen die de algehele inkoopprestaties verbeteren.  

Een van de belangrijkste voordelen van een SPEND-analyse is het vermogen om een gedetailleerd overzicht te geven van de inkoopuitgaven. Door verschillende dimensies, zoals bijvoorbeeld: leveranciers, categorieën/inkooppakketten, kostenplaatsen, grootboekrekeningen, tijdframes en geografische locaties; automatisch te analyseren, kunnen bedrijven patronen en trends ontdekken die anders mogelijk onopgemerkt zouden blijven. Dit inzicht stelt organisaties in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en hun inkoopstrategieën aan te passen om zo onder andere kostenbesparingen te realiseren. 

Daarnaast biedt de SPEND-analyse module functionaliteiten om de uitgaven te bekijken op regionale en landelijke spreiding. Hoeveel geld geven we uit in onze eigen regio ten opzichte van onze landelijke uitgaven? Een vraag die in veel organisaties gesteld wordt. Wil je in de toekomst bijvoorbeeld meer inkopen in je eigen regio? Dan biedt de SPEND-analyse mogelijkheden om dit concreet te realiseren. Het stelt organisaties zo in staat om snel actie te ondernemen en potentiële problemen aan te pakken, waardoor ze de controle over hun inkoopprocessen behouden.  

Integratie met eigen systemen  

Het efficiënte van deze module is dat het naadloos integreert met bestaande systemen en gegevensbronnen van elke organisatie. Er is een eigen dataplatform ontwikkeld, waarmee eenvoudig gekoppeld kan worden. Het kan gegevens uit inkooporders, facturen, contractbeheer en andere relevante bronnen verzamelen en uitwisselen. Daarom wordt er vaak een koppeling gemaakt met een boekhoudpakket van de klant. Deze integratie biedt een compleet beeld van de inkoopactiviteiten, waardoor bedrijven een volledig overzicht krijgen van hun toeleveringsketen en de mogelijkheid om deze te optimaliseren.  

Door inefficiënties te identificeren, kunnen organisaties hun inkoopprocessen stroomlijnen en kostenbesparingen realiseren, profiteren van betere onderhandelingsposities met leveranciers, optimalisatie van voorraadniveaus en het identificeren van alternatieve leveranciers met gunstigere prijzen. Bovendien draagt de SPEND-analyse module bij aan een verbeterd leveranciersmanagement. Door gedetailleerd inzicht te krijgen in de inkoopuitgaven bij verschillende leveranciers, kunnen bedrijven hun relaties met leveranciers versterken en strategische partnerschappen aangaan. Dit bevordert concurrentie tussen leveranciers en stimuleert een gezonde marktdynamiek, wat uiteindelijk kan leiden tot gunstigere prijzen en betere dienstverlening. Ook is het mogelijk leveranciers in te delen conform de Kraljic-matrix. Om vervolgens de juiste strategische focus aan te kunnen brengen in het leveranciersportfolio. 

Wanneer is de module beschikbaar? 

Vanaf juni 2023 is de module SPEND-analyse van Pactum beschikbaar voor zowel bestaande als nieuwe klanten. De module kan ‘stand alone’ gebruikt worden, of direct gekoppeld aan het financiële pakket van een organisatie en/of gekoppeld aan de contractmanagement module van Pactum. Meer informatie over de module spendanalyse is hier te vinden.  

Scroll naar boven